Een huurwoning zoeken

Of u voor een sociale huurwoning in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen. Corporaties moeten er op toezien dat het inkomen van de woningzoekende past bij de huurprijs van de woning. Trivire verhuurt haar beschikbare woningen via Woonkeus Drechtsteden. U kunt zich op de website van Woonkeus inschrijven.

Veel gevraagd over Een huurwoning zoeken

Hoe kan ik voorrang/urgentie aanvragen?

Heeft u met spoed woonruimte nodig? In bijzondere situaties kunt u van de gemeente een voorrangsverklaring krijgen. De gemeentes uit de Drechtsteden hebben samen afgesproken dat u eerst met een woningcorporatie bekijkt of het zin heeft een voorrangsverklaring aan te vragen. U kunt daarvoor zonder afspraak bij ons langskomen aan de Callistolaan 2 in Dordrecht. Als Trivire denkt dat u kans heeft op een voorrangsverklaring kunt u die aanvragen bij de gemeente. De voorrangsverklaring geldt in alle gemeenten van de Drechtsteden. Op de website van de gemeente Dordrecht vindt u meer informatie over de voorrangsregeling of lees de folder voorrangsregeling.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Na het vinden van een geschikte ruilpartner, moet u toestemming aan ons vragen. Daarvoor moet u ingeschreven staan bij Woonkeus. Het inkomen en de gezinsgrootte zijn belangrijke voorwaarden bij woningruil.

Ruilen is ook mogelijk als de huurder met wie u van woning wilt ruilen in een woning woont van een andere woningcorporatie. De andere woningcorporatie moet daarvoor natuurlijk ook toestemming geven. U kunt het formulier downloaden of telefonisch aanvragen via 078 633 16 00.

Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als het formulier ook door degene waarmee u wilt ruilen ondertekend is. Trivire beoordeelt dan of u aan de voorwaarden voldoet om van woning te kunnen ruilen.

Kan ik binnen mijn woongebouw verhuizen naar een andere woning?

Een huurder mag binnen het woongebouw intern verhuizen als het een gelijkwaardige woning is of kleiner. Groter mag niet. Ook moet de woning binnen de inkomensgrens vallen. U kunt schriftelijk een verzoek doen als u intern wilt verhuizen.

Moet ik iets betalen bij het tekenen van mijn huurovereenkomst?

U betaalt bij het tekenen van uw huurcontract direct de eerste huur en (eenmalig) administratiekosten van € 50,-.

Ik heb een voorrangsregeling/urgentieverklaring. Hoe snel kom ik in aanmerking voor een woning en moet ik zelf reageren op een woning?

De voorrangscommissie brengt een advies uit aan de gemeente waar de aanvraag is gedaan. De gemeente beslist uiteindelijk over het toekennen van een voorrangsverklaring. Hierin staat bij welke woningcorporatie in de Drechtsteden u geholpen wordt en voor welke soort woning u voorrang heeft. Als de voorrangsverklaring is toegekend, mag u in de meeste gevallen zelf actief zoeken naar een woning via Woonkeus en soms bemiddelt de betreffende woningcorporatie. Drie maanden lang heeft u voorrang bij het zoeken naar een woning. Wanneer u onterecht een woning weigert, vervalt uw voorrang. U kunt dan geen nieuwe aanvraag indienen op dezelfde gronden als voorheen.

Ik wil met iemand ruilen van woning. Hoe regel ik dat?

U kunt in de Drechtsteden van woning ruilen met een andere huurder. Dat kan alleen als u ingeschreven staat bij Woonkeus. Bij woningruil gelden er wel voorwaarden, bijvoorbeeld voor inkomen en gezinsgrootte. Ook zoekt u zelf iemand met wie u van woning wilt ruilen.

Ruilen is ook mogelijk als de huurder met wie u van woning wilt ruilen in een woning woont van een andere woningcorporatie. De andere woningcorporatie moet daarvoor natuurlijk ook toestemming geven. U kunt het formulier woningruil downloaden of telefonisch aanvragen via 078 633 16 00. Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als het formulier ook door degene waarmee u wilt ruilen ondertekend is. Trivire beoordeelt dan of u aan de voorwaarden voldoet om van woning te kunnen ruilen.

Zoeken via (landelijke) websites

Op de website www.woningruil.nl kunt u zelf een advertentie plaatsen om bekend te maken dat u uw woning wilt ruilen. U kunt op die website ook zien welke andere huurders van woning willen ruilen.

Ik heb een definitief aanbieding gekregen. Wat moet ik meenemen naar mijn afspraak bij Trivire?

Als u een definitief woningaanbod heeft, nodigen we u uit voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek controleren we of uw inschrijfgegevens kloppen en of u bij uw huidige verhuurder geen huurachterstand heeft of overlast veroorzaakt. Als er andere voorwaarden in de woningadvertentie stonden, kijken we of u daaraan voldoet.

Wilt u naar dit intakegesprek meenemen:

 • Een historisch uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie, met daarop het aantal jaren dat u op uw huidige adres woont en met hoeveel personen;
 • Een geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner;
 • Gegevens over het jaarinkomen van u en uw eventuele partner in de vorm van een inkomensverklaring (voorheen IB-60 formulier). Dit kunt u aanvragen bij de Belastingtelefoon via telefoonnummer 0800-0543. Let op: het duurt gemiddeld 5 werkdagen voordat u dit formulier ontvangt. U kunt deze verklaring ook online aanvragen via MijnBelastingdienst en direct zelf uitprinten.
 • Een verhuurdersverklaring (als u nu een woning huurt van een andere woningcorporatie dan Trivire) of een kopie van de koopakte (als u nu in een koophuis woont). 

Ik ben het niet eens over de toewijzing van een woning/over de woonruimteverdeling. Waar kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht in wilt dienen over de toewijzing van een woning, moet het om een concrete, op feiten gebaseerde klacht gaan.

Bijvoorbeeld: 

 • U viste achter het net bij de toewijzing van een woning, omdat er bij het in volgorde zetten van de kandidaten iets mis is gegaan; 
 • U heeft niet gereageerd op een bepaalde woning, dacht u niet in aanmerking te komen voor de woning, maar de advertentie bleek onjuistheden te bevatten;
 • De woning waarvoor u in aanmerking zou zijn gekomen, is al aan iemand anders toegewezen, omdat het bericht van de verhuurder u niet of te laat heeft bereikt (via e-mail of telefoon).

Een klacht moet altijd schriftelijk (via de post of e-mail) worden ingediend en in ieder geval de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres.
 • De verhuurder en de woning waar het om gaat.
 • Een omschrijving van uw klacht.
 • De feiten waarop u uw klacht baseert.

U kunt uw klacht sturen naar:

Klachtencommissie Woonruimteverdeling

Postbus 619

3300 AP te Dordrecht

Of u stuurt een e-mail naar: klachten@woonkeus.nl

Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u bellen met het secretariaat van de Klachtencommissie Woonruimteverdeling van de Drechtsteden. Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 078 770 39 41.

Wat betekent stadsvernieuwingsurgentie?

Gaan wij uw huurwoning slopen? Dan heeft u, bij een contract voor onbepaalde tijd, recht op vervangende woonruimte. Om een nieuwe huurwoning te krijgen, schrijven wij u in bij Woonkeus. U krijgt dan een urgentiestatus. Dit betekent dat u voorrang krijgt op woningzoekenden zonder stadsvernieuwingsurgentie.

Ik ben inwonend en moet de woning zo snel mogelijk verlaten. Kan ik urgentie krijgen?

Nee, als u inwonend bent krijgt u geen urgentie. Wij adviseren u te reageren op het woningaanbod via Woonkeus of op zoek te gaan naar particuliere verhuurders of kamerverhuurders.

In welke volgorde worden sociale huurwoningen in Drechtsteden toegewezen?

Bij een reguliere inschrijving bij Woonkeus gaat een woning naar degene met de meeste punten. Vanaf het moment van inschrijving bij Woonkeus krijgt iedere woningzoekende elke maand 1 punt en voor elk jaar woonduur ook 1 punt.

Bij urgentie wordt er gekeken naar sluitdatum en speelt inschrijfduur geen rol. Wanneer een urgente kanidaat reageert, eindigt deze boven de reguliere woningzoekenden.

Ik heb een woning van Trivire aangeboden gekregen. Wanneer kan ik de woning bezichtigen?

U heeft via Woonkeus gereageerd op een woning. Per e-mail krijgt u een aanbieding voor een woning. Als de woning nog bewoond wordt, dan ontvangt u gegevens van de huidige bewoner (of de contactpersoon) om een afspraak te maken. Als de sleutels van de woning al zijn ingeleverd door de vorige huurder kunt u de sleutels bij ons op kantoor ophalen.

U wordt geinformeerd over het tijdstip waarop u uiterlijk moet doorgeven of u de woning wel of niet accepteert. Als u de woning wilt accepteren maakt u na de bezichtiging een afspraak met Trivire voor een intakegesprek. Tijdens het intake gesprek controleren wij uw gegevens (woonduur, inkomensverklaring van de Belastingdienst, legitimatie, verhuurders- of hypotheekverklaring). Als alle gegevens in orde zijn, maken we een afspraak voor de sleuteloverdracht.

Moet ik na een bezichtiging meteen zeggen of ik de woning wil huren?

Als u, nadat u een woning definitief aangeboden heeft gekregen, de woning heeft bezichtigd, krijgt u een termijn waarbinnen u ja of nee moet zeggen. Dit is meestal binnen 48 uur. De exacte termijn leest u in de e-mail van Woonkeus of krijgt u van de verhuurmakelaar.

Raak ik bij veelvuldig weigeren van een woning mijn punten kwijt?

Nee, u raakt geen punten kwijt. We vragen wel naar een reden van uw weigering. Ook verwachten we dat u niet zomaar op alle woningen reageert, maar een weloverwogen reactie plaatst op de woning van uw keuze.

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning?

Het aanvragen van urgentie kost € 62,15 (prijspeil 2017)..

Wat gebeurt er met de huurprijs bij woningruil?

Bij woningruil passen wij de huur van de woning aan. De huurprijs voor de nieuwe huurder kan dus anders zijn dan de huur die u betaalt.

Ik heb een e-mail met een voorlopige aanbieding gekregen. Welke papieren moet ik inleveren?

In de e-mail leest u welke documenten u moet inleveren. Komt u er niet uit? Belt u dan op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur met de verhuurmakelaar via telefoonnummer 078 633 16 00.

Ik heb met iemand van woning geruild. Hoe lang moet ik mijn geruilde woning huren?

U heeft een huurovereenkomst voor minimaal 1 jaar. Na 1 jaar kunt u de huur opzeggen.

Ik kan mijn koopwoning niet meer betalen. Kom ik in aanmerking voor een huurwoning in de Drechtsteden?

Het maakt niet uit waar of hoe (huur of koop) u woont, kunt zich altijd inschrijven als woningzoekende voor een huurwoning in de Drechtsteden. U krijgt alleen niet automatisch voorrang omdat u uw koopwining niet meer kunt betalen. Inschrijven doet u via de website van Woonkeus.

Ik heb een intakegesprek bij u. Wat bespreken we en wat moet ik meenemen?

In de e-mail die wij u sturen, leest u welke documenten u mee moet nemen naar dit gesprek. We kijken tijdens het gesprek of alle documenten in orde zijn en geven u informatie over de woning. Als er aanleiding voor is, kijken we ook naar uw woonverleden en eventuele schulden.

Kan ik een woning onder voorbehoud van een aantal opmerkingen accepteren?

Heeft u na het bezichtigen van een woning nog opmerkingen over de woning? Daar kunt u contact over opnemen met de verhuurmakelaar of u kunt dit tijdens het intakegesprek bespreken.

Ik heb vragen over werkzaamheden die plaats moeten vinden in mijn nieuwe woning. Bij wie kan ik terecht?

U kunt contact opnemen met de mutatieopzichter op werkdagen tussen 8.30 en 9.30 uur via telefoonnummer 078 633 16 00.

Ik heb een nieuwe baan in de Drechtsteden. Krijg ik voorrang op een woning?

Nee, er is geen voorrangsregeling voor mensen die in ons werkgebied werken. U kunt zich inschrijven als woningzoekende via de website van Woonkeus.

Mag ik een woning weigeren?

U kunt een woning weigeren zonder gevolgen. Als u urgentie heeft een een woning weigert, vervalt wel uw urgentie. Als u te laat of niet reageert op een woning heeft dat geen gevolgen voor uw inschrijving.

Ik heb vragen over werkzaamheden die plaats moeten vinden in mijn nieuwe woning. Bij wie kan ik terecht?

U kunt hiervoor contact opnemen met de verhuurmakelaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur.

Ik heb een e-mail met een voorlopige aanbieding gekregen. Ik krijg de papieren niet op tijd in orde. Wat kan ik doen?

Belt u met ons op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur via telefoonnummer 078 633 16 00. Wij kijken of er een mogelijkheid is om u uitstel te geven.

Ik ben met spoed op zoek naar een woning. Wat moet ik hiervoor doen?

Wij raden u aan om u zo snel mogelijk in te schrijven bij Woonkeus. Ook kunt u zichzelf inschrijven bij particuliere verhuurders. Lees ook meer over urgentie in de folder voorrangsregeling.

Hoe toetsen jullie mijn inkomen als ik een voorlopige aanbieding heb?

Als u een voorlopige aanbieding heeft, dan levert u bij ons de inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst in. Wij controleren dan of het inkomen passend is bij de aangeboden woning.

Hoe hoor ik het als jullie mij een woning toewijzen?

U heeft in uw registratie bij Woonkeus aangegeven of u liever gebeld wordt of een e-mail ontvangt. Op de aangegeven manier wordt u dan ook benaderd en krijgt u het te horen als u de woning krijgt toegewezen. U hoort dan ook op welke manier u de woning kunt bekijken en wij informeren u per e-mail wat u allemaal moet regelen.

Doet Trivire aan driehoekswoningruil?

Driehoekswoningruil werkt hetzelfde als een gewone woningruil.

Ik heb een voorlopige aanbieding van een woning gehad. Die woning wil ik niet, hoe geef ik dit aan jullie door?

U kunt dit telefonisch aan Trivire doorgeven op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer 078 633 16 00 of via de website van Woonkeus.

Moet ik mij apart inschrijven voor een garage, losse parkeerplaats, carport of berging?

Ja, u kunt zich apart inschrijven voor een garage, losse parkeerplaats, carport of berging via een online inschrijfformulier. Voor garages, parkeerplaatsen en carports gelden de volgende regels:

 • U kunt zich inschrijven met het inschrijfformulier garage of berging in Dordrecht en het inschrijfformulier garages en bergingen in Zwijndrecht en H.I. Ambacht;
 • Huurders van Trivire krijgen voorrang;
 • U mag geen huurachterstand hebben;
 • U gebruikt de garage voor uw auto, tenzij u iets anders afspreekt met Trivire; In de garages mag u niet sleutelen aan auto's of andere motorvoertuigen;
 • Garages die onder een woongebouw liggen, zijn in principe bestemd voor de bewoners van dat gebouw. Trivire wijst de garages toe in volgorde van inschrijving;
 • Pas als er voor een vrijkomende garage geen kandidaten zijn die een woning huren bij Trivire, komen andere ingeschreven kandidaten in aanmerking voor de garage;
 • Als u geen huurder bent en een garage wilt huren, moet u 21% btw betalen over de huur.

Mijn woning wordt gesloopt. Geldt de voorrang voor een andere woning ook voor andere gemeentes buiten de Drechtsteden?

Nee, uw voorrang geldt alleen in de Drechtsteden. U kunt natuurlijk wel met uw eigen inschrijving reageren op woningen buiten de Drechtsteden. In dit geval geldt uw voorrangsregeling niet.

Ik ben dakloos, kan ik met spoed een woning in de Drechtsteden krijgen?

Nee, u kunt terecht bij andere instellingen. Bij het Leger des Heils kunt u terecht voor noodopvang. U kunt zich ook inschrijven als woningzoekende op Woonkeus. U krijgt geen urgentie.

Mogen jullie bij de politie navraag doen naar mijn woonverleden?

In de gemeente Dordrecht is per 1 augustus 2018 de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) van kracht. Deze wet maakt het mogelijk  om in enkele complexen en buurten extra eisen te stellen aan nieuwe huurders en mensen die inwoning aanvragen. In de aangewezen gebieden geldt de Huisvestingsverordening. Nieuwe huurders en mensen die een verzoek doen tot inwoning moeten voor een woning in deze buurten en complexen, een huisvestingsvergunning aanvragen. De gemeenten onderzoekt (screent) vervolgens of zij in het verleden woonoverlast hebben veroorzaakt, want huisvesting mag niet leiden tot een toename van overlast of criminaliteit in het complex of gebied waarin de woonruimte ligt.

Bij  Trivire is een huisvestingsvergunning vereist voor alle  woningen in de Eisingahof en in de volgende straten van het Lijnbaan-gebied: Noordendijk, Lijnbaan,  Lijnbaandwarsstraat, Schuttevaerkade, Noorderstraat, Houthavenplein, Lange Wantijkade, Korte Wantijkade, Biesboschstraat, Viermolenspooort. Dus als u inwoning aanvraagt of kandidaat bent voor een woning in bovenstaande gebieden, vraagt de gemeente bij de politie naar uw woonverleden en dat van alle gezinsleden boven de 16 jaar. Trivire doet dit niet zelf.

Bieden jullie ook woningen in de vrije sector aan?

Nee, op dit moment hebben we geen beschikbare woningen die we in de vrije sector verhuren.

Welke woningen zijn beschikbaar? Waar kan ik die zien?

Het aanbod van sociale huurwoningen staat op www.woonkeus.nl en wordt iedere dag ververst. In de advertentie staan de verhuurvoorwaarden en/of een voorkeursprofiel. In de woningadvertentie staat ook tot wanneer u kunt reageren. Deze datum kan bij iedere woning anders zijn. Een woning staat minimaal acht dagen op de website.

Ik ben hoog geëindigd voor een woning. Hoe gaat het nu verder?

Na de sluitingsdatum van de advertentie ontvangt de eerste kandidaat een e-mail. Als er geen e-mailadres bekend is, bellen wij de kandidaat. Weigert de kandidaat de woning of wijzen wij de woning toch niet toe (bijvoorbeeld bij huurachterstand of overlast), dan benaderen wij de volgende kandidaat. De aanbieding aan een kandidaat vervalt als de kandidaat niet op tijd laat weten of er belangstelling is.

Hebben jullie ook woningen direct beschikbaar die niet via Woonkeus verhuurd worden?

Bij Trivire adverteren we onze beschikbare woningen via Woonkeus, maar het komt soms voor dat er geen kandidaten voor een woning zijn of dat niemand aan de voorwaarden voldoet. In dat geval mogen we de woningen verhuren aan wie wij willen, mits zij aan de voorwaarden voldoen zoals leeftijd en inkomen. Dat geldt ook voor de woningen in de vrije sector.

Ik heb een aanbieding gekregen voor een woning. Kan ik ook nog een keer gaan kijken met mijn ouders of partner?

Dit kunt u bespreken met de verhuurmakelaar. Zij zijn op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur te bereiken via telefoonnummer 078 633 16 00.

Ik ga verhuizen. Behoud ik mijn inschrijfpunten?

Ja, maar dit gebeurt niet automatisch. Op het moment dat u de sociale huurwoning heeft geaccepteerd en het huurcontract heeft ondertekend, vervalt uw inschrijving bij Woonkeus Drechtsteden. U krijgt de mogelijkheid om u opnieuw in te schrijven met behoud van inschrijfpunten. Dit tegen betaling van de inschrijfkosten. Dit aanbod ontvangt u per e-mail of op uw oude woonadres. U heeft 90 dagen de tijd om gebruik te maken van dit aanbod. Wenst u er geen gebruik van te maken, dan reageert u niet. Uw inschrijving en punten vervallen dan definitief.

Als u buiten het systeem van Woonkeus een nieuwe woning heeft gevonden, past u zelf uw gegevens aan uw profiel door in te loggen op de website van Woonkeus: www.woonkeus.nl

Ik wil reageren op een huurwoning, maar heb geen Internet. Hoe gaat dat?

Wanneer u geen internet heeft raden wij u aan in uw omgeving te informeren wie u hierbij kan helpen. Mocht u toch geen mogelijkheid zien kunt u contact opnemen met Woonkeus via telefoonnummer 088 780 03 78 (gebruikelijke belkosten).

Verhuren jullie seniorenwoningen?

Ja, naast onze zorgwoningen verhuren wij ook woningen bestemd voor 55-plussers. Deze vindt u op de website van Woonkeus, waar ook de andere woningen aangeboden worden.

Wanneer moet ik een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst?

Als u actief woningzoekende bent adviseren wij u de inkomensverklaring alvast aan te vragen. U kunt deze kosteloos opvragen bij de Belastingdienst via het telefoonnumer 0800-0543. Houd uw BSN-nummer en dat van uw meeverhuizenden bij de hand. De inkomensverklaringverstuurt de Belastingdienst binnen 5 dagen. U kunt deze ook online aanvragen via de website van de Belastingdienst. Let op: heeft u geen inkomensverklaring dan wijzen we u geen woning toe.

Ik ga samenwonen, maar sta alleen ingeschreven. Kan mijn partner bij mijn inschrijving gezet worden?

Dat kan. U kunt uw partner zelf opvoeren bij uw inschrijfgegevens op www.woonkeus.nl. Er wordt voor uw partner een eigen inschrijfdatum aangemaakt maar gaat bij toewijzing mee op uw inschrijving.

Ik sta ingeschreven als woningzoekende bij Woonkeus. Kan ik mijn punten aan iemand anders geven?

Nee, dat is niet mogelijk. Uw inschrijving is persoonsgebonden.

Ik zoek een woonwagen/standplaats. Hoe regel ik dat?

Alle standplaatsen en/of woonwagens worden aangeboden via de gemeente waarin u woont. U kunt hiervoor de website van uw gemeente raadplegen.

Hoe werkt het puntensysteem?

Voor elk jaar dat u bij de Gemeentelijke Basisadministratie staat ingeschreven (woonduur) op uw huidige adres krijgt u 1 punt. Voor elke maand dat u ingeschreven staat bij Woonkeus krijgt u ook 1 punt. Tenzij een woning verloot wordt, staat de woningzoekende met de meeste punten bovenaan. Urgenten gaan echter voor.

Ik huur een woning van jullie. Wat zijn de gevolgen van passend toewijzen voor mij?

Voor u verandert er niets. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe verhuringen. Gaat u op zoek naar een andere woning? Dan krijgt u te maken met passend toewijzen.

Ik sta ingeschreven als woningzoekende en verdien meer dan 36165. Volgend jaar ga ik met pensioen en is mijn inkomen onder die grens, houd ik mijn inschrijfduur?

Ja, wij kijken pas naar uw inkomen op het moment dat wij u een woning aanbieden.

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning?

Dat is afhankelijk van het aantal verhuizende personen en het verzamelinkomen. Bij de inkomensvoorwaarden onder het kopje informatie op www.woonkeus.nl vindt u de inkomenstabel.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Ja, ook als u geen inkomen heeft, hebben wij een Inkomensverklaring van de Belastingdienst van u nodig.

Kan ik meer dan 1 woning tegelijk aangeboden krijgen?

Nee, u krijgt 1 woning aangeboden. Dit is de woning waarvan de reactietermijn als eerste sluit.

Ik wil reageer op een woning op de website van Woonkeus en ik krijg de melding 'U kunt niet op de deze woning reageren'. Hoe komt dat?

Wij wijzen onze woningen passend toe. Dit betekent dat u alleen kunt reageren op woningen die passen bij uw inkomen en gezinssamenstelling. Staan uw inkomensgegevens en aantal meeverhuizende personen goed bij uw inschrijving? Dan reageert u op een woning die niet past bij uw situatie. Ook als u niet aan andere voorwaarden voldoet die bij een woning horen krijgt u een melding. Bijvoorbeeld als u jonger bent dan 55 jaar en op een seniorenwoning wilt reageren. Op de website van Woonkeus vindt u meer informatie over 'passend toewijzen'.

Wij staan samen ingeschreven, maar we gaan uit elkaar. Wie mag de inschrijving houden?

Een medeaanvrager kan een eigen registratie aanvragen. Als medeaanvrager kunt u gebruik maken van een splitsing. Splitsing betekent dat de medeaanvrager van de inschrijving wordt verwijderd en een eigen inschrijfnummer aanvraagt. U maakt hiervoor eerst een eigen inschrijving aan via www.woonkeus.nl. De inschrijfdatum van de nieuwe registratie wordt later aangepast naar de datum van bijschrijven op de inschrijving van de hoofdaanvrager. Een splitsing kan niet plaatsvinden als u een woningaanbieding heeft.

U kunt een splitsing aanvragen bij Woonkeus, Postbus 632, 3300 AP Dordrecht. Deze aanvraag moet door beide woningzoekenden op de inschrijving worden voorzien van een handtekening. De medeaanvrager ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail met het nieuwe registratienummer om de inschrijfgegevens aan te vullen en om de betaling van de administratiekosten af te ronden.

Kom ik voor alle woningen van Trivire in aanmerking?

Nee. In elke advertentie staan de voorwaarden voor die specifieke woning vermeld. Leest u deze goed. Wanneer uw gegevens correct ingevoerd zijn, ziet u na inloggen op de website van Woonkeus direct voor welke woningen u in aanmerking komt.

Wat is een taakstelling met de gemeente?

De gemeente verplicht ons om jaarlijks een vastgesteld aantal huurwoningen beschikbaar te stellen voor asielzoekers met een verblijfsdocument. Dit wordt een taakstelling genoemd.

Ik heb geen computer of kan hier niet goed mee overweg, maar wil toch een woning. Wat kan ik doen?

U kunt inloggen op de computer van een familielid, kennis of bibliotheek of bij één van de deelnemende corporaties.

Mijn situatie is veranderd, hoe kan ik dat doorgeven aan Woonkeus?

De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via . Als u de gegevens niet via de website kunt wijzigen, kunt u contact opnemen via 088 780 03 78 (gebruikelijke belkosten).

Welke gegevens heb ik nodig om mij in te schrijven als woningzoekende?

Hiervoor heeft u uw persoonsgegevens en uw verzamelinkomen nodig. U vindt dat op de inkomensverklaring van de Belastingdienst. Het inkomen van kinderen hoeft u nooit in te vullen, ongeacht de leeftijd. Vul de kinderen wel in bij het aantal meeverhuizende personen.

Hoeveel kost het inschrijving en verlengen bij Woonkeus

De inschrijfkosten bij Woonkeus zijn € 31,70 (prijspijl 2019). Om uw inschrijving te verlengen betaalt u elk jaar €20,00 (prijspijl 2019).

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

U kunt de Inkomensverklaring (verklaring geregistreerd inkomen) opvragen bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800-0543. Houd uw BSN nummer bij de hand. Dit nummer vindt u op uw rijbewijs of identiteitsbewijs. U kunt uw inkomensverklaring ook zelf downloaden in Mijn Belastingdienst .

Ik heb een voorlopige woningaanbieding. Kan ik de woning bezichtigen?

Dat kan als de huidige huurder dat goed vindt. U vindt het telefoonnummer van de huurder in de e-mail die u van ons kreeg. Staat er geen telefoonnumer in de e-mail? Neemt u dan op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur contact op met de verhuurmakelaar via telefoonnummer 078 633 16 00.

Ik ben student, kan ik ook reageren op woningen van Trivire?

Ja dat kan. Wij bieden appartementen aan waarvoor ook studenten in aanmerking komen. Wij bieden geen speciale woningen aan voor studenten. U vindt deze woningen via het reguliere aanbod van Woonkeus.

Ik heb veel spaargeld of eigen vermogen. Mag ik reageren op een duurdere huurwoning?

Uw eigen vermogen telt niet mee bij het verzamelinkomen van de Belastingdienst. Dit verzamelinkomen is bepalend voor het toewijzen van de woning.

Waar kan ik een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) opvragen?

U kunt dit uittreksel opvragen bij de gemeente waarin u woont. Voor het aanvragen heeft u vaak uw DigiD nodig. Het uittreksel BRP mag niet ouder zijn dan zes maanden.

Vervalt mijn inschrijving bij Woonkeus als ik niks van me laat horen als jullie mij een woning aanbieden?

Nee, uw inschrijving vervalt niet. U kunt gewoon opnieuw reageren op het nieuwe aanbod. Maar we stellen het wel op prijs als u ons laat weten als u geen interesse heeft in de woning die wij u aanbieden.

Ik heb de verlengingskosten betaald met een eenmalige machtiging, maar het is niet afgeschreven. Hoe komt dat?

Uw betaling wordt niet direct afgeschreven. Dit kan enkele weken duren. U kunt in de tussentijds gewoon reageren op woningen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Woonkeus via telefoonnummer 088 780 03 78 (gebruikelijke belkosten) of via het contactformulier van Woonkeus.

Ik heb een afspraak voor een nieuwe woning. Kan de afspraak verzet worden?

Wilt u de afspraak met de verhuurmakelaar of opzichter verzetten? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur contact opnemen met één van de verhuurmakelaars via telefoonnummer 078 633 16 00.

Kan ik de inschrijfkosten van Woonkeus betalen bij een woningcorporatie?

Ja, dat kan. Kijk voor de openingstijden op de website van de woningcorporatie waar u de inschrijfkosten wilt betalen.

Wat is een zorgwoning?

Een zorgwoning is een huurwoning waar u, ook bij behoefte aan zorg, zelfstandig kunt wonen. En waar u kunt deelnemen aan activiteiten. Bij de betreffende zorginstanties kunt u eventuele uitgebreide informatie aanvragen.

Hoe weet ik welke inkomensgrens bij welke woning hoort?

Woonkeus laat u op basis van uw verzamelinkomen alleen de woningen zien waarvoor u in aanmerking komt.

Ik zoek een woning, waar kan ik zien wat het energielabel is?

Op de website van Woonkeus staat bij de advertentie van de woning, onder kenmerken, het energielabel.

Ik ben zwanger, heb ik recht op een grotere woning in de Drechtsteden?

Nee, u heeft geen recht op een grotere woning. U kunt zich inschrijven als woningzoekende voor een grotere woning op Woonkeus.

Wanneer worden de woningen aangeboden bij Woonkeus?

Iedere dag plaatsen wij nieuwe woningen op de website van Woonkeus. Deze advertenties staan er ongeveer een week op. Als u regelmatig inlogt op de website dan bent u altijd op de hoogte van het actuele woningaanbod en mist u niets. U kunt dan direct reageren op een voor u passende woning.

Wanneer hoor ik of ik voor een woning in aanmerking kom?

In de woningadvertentie op Woonkeus staat tot wanneer u kunt reageren op een woning. Als deze reactietermijn verlopen is, zet Woonkeus de reacties op volgorde. Wie de meeste punten heeft en/of voldoet aan de verhuurvoorwaarden, komt op de hoogste plaats.

Ik ben vergeten de inschrijfkosten te betalen bij Woonkeus. Wat nu?

U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de inschrijfkosten en de verlengingskosten. Ook als u het automatische bericht niet heeft ontvangen. Lees op www.woonkeus.nl wat u kunt doen.

Ik zoek een zorgwoning. Hoe regel ik dat?

Voor onze zorgwoningen kunt u zich inschrijven bij Woonkeus en ook via de betreffende zorginstellingen.

Kan ik me inschrijven voor een nieuwbouwwoning?

Alle nieuwbouwwoningen die Trivire verhuurt, bieden we aan via Woonkeus.

Ik ben mijn registratienummer en/of wachtwoord kwijt. Wat kan ik doen?

U kunt contact opnemen met Woonkeus voor het verkrijgen van uw registratienummer via telefoonnummer 088 780 03 78 (gebruikelijke belkosten) of via het contactformulier van Woonkeus. Daarnaast kunt u op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op het hoofdkantoor van Trivire aan de Callistolaan 2 in Dordrecht uw registratienummer opvragen.

Ik zoek een jongerenwoning. Waar schrijf ik me in?

Alle jongerenwoningen worden verhuurd via Woonkeus. U kunt zich inschrijven via deze website als woningzoekende.

Mijn partner is overleden, de inschrijving bij Woonkeus staat op zijn of haar naam. Hoe regel ik dat de inschrijving op mijn naam komt?

U kunt deze wijziging niet zelf doorvoeren binnen uw inschrijving. U kunt per e-mail een wijzigingsverzoek doen. Voeg bij uw verzoek een kopie van de akte van overlijden. Stuur uw verzoek naar het contactformulier van Woonkeus of naar Woonkeus, Postbus 632, 3300 AP Dordrecht. Bij bezoek aan het hoofdkantoor van Trivire aan de Callistolaan 2 in Dordrecht vult u het wijzigingsformulier van Woonkeus in en versturen wij het formulier, samen met een kopie van de overlijdensakte, naar Woonkeus.

Ik heb een uitnodiging voor een groepsbezichtiging. Maar ik kan niet op dat tijdstip. Wat kan ik doen?

Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk op een ander tijdstip de woning te bekijken. Neemt u dan op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur contact met ons op via telefoonnummer 078 633 16 00.

Wat kost inschrijven als woningzoekende?

De kosten voor een inschrijving zijn € 31,70 (prijspijl 2019), de jaarlijkse verlenging kost €20,00 (prijspijl 2019).

Ik zie een woning leeg staan. Kan ik daar wonen?

Nee, alle woningen verhuren wij via Woonkeus. Soms staat een woning wat langer leeg, dat heeft meestal te maken met onderhoud. Het kan ook zijn dat de woning door ons verkocht wordt.

Kan ik me inschrijven voor een specifiek woongebouw?

Nee, u kunt zich niet inschrijven voor een specifiek woongebouw.Via www.woonkeus.nl schrijft u zich in als woningzoekende voor het totale aanbod en gaat u zelf reageren op een woning naar keuze. Via de button 'inschrijven' komt u bij het inschrijfformulier. De kosten voor een inschrijving zijn € 31,70 (prijspijl 2019), de jaarlijkse verlenging kost €20,00 (prijspijl 2019). Inschrijven kan via internet. Heeft u geen internet? Kijk in uw omgeving of iemand u kan helpen of bel met Woonkeus via telefoonnummer 088 780 03 78 (gebruikelijke belkosten).

Hoe snel maak ik kans op een woning?

Wij kunnen hier geen antwoord op geven. Hoe snel u een woning vindt, hangt onder andere af van:

 • Hoe actief u bent met zoeken. Houd het aanbod op de website van Woonkeus goed in de gaten en plaats een reactie op een aanbod waar uw interesse naar uit gaat en waar u voor in aanmerking komt;
 • Hoe kritisch u bent. Hoe kritischer u bent, hoe langer het kan duren om uw ideale woning te vinden;
 • De populariteit van het woongebouw;
 • Het soort woning;
 • Het aantal punten dat u heeft.

Kunt u voor mij de betaling van de verlengingskosten voor Woonkeus regelen?

Lukt het u helemaal niet om het zelf te regelen? In dit geval kunt u op het hoofdkantoor van Trivire aan de Callistolaan 2 in Dordrecht per pin de verlengingskosten betalen, of u kunt een machtigingskaart invullen. Wanneer er een herinnering voor betaling verzonden is, kunt u alleen via de bank aan Woonkeus betalen of een machtigingskaart invullen. Deze kunt u opvragen bij woonkeus via telefoonnummer 088 780 03 78 (gebruikelijke belkosten) of via het contactformulier van Woonkeus.

Er staat een blokkade op mijn inschrijving, ik kan niet meer reageren op woningen. Hoe kan dat?

Uw inschrijving kan om verschillende redenen geblokkeerd worden. Bijvoorbeeld als u een woning aangeboden heeft gekregen. Het kan ook zijn dat uw inschrijving verlopen is. Neem in dat geval contact op met Woonkeus.

Mijn huidige inkomen is (veel) lager dan wat op de inkomensverklaring staat. Mag ik nu reageren op een goedkopere woning?

Ja, u kunt reageren op goedkopere woningen. Zorg dat uw huidig inkomen juist ingevuld is bij uw persoonlijke gegevens van Woonkeus. Wij kunnen de woning toewijzen op basis van het nieuwe, verlaagde inkomen. Wij vragen u wel aan te tonen, bijvoorbeeld met een loonstrook, dat uw inkomen lager is. Het inkomen moet dan natuurlijk passend zijn bij de woning waarop u reageert.

Ik heb medische beperkingen en moet naar een aangepaste woning. Hoe regel ik dat?

U kunt zich melden bij de gemeente via telefoonnummer 14-078 voor een WMO indicatie. Na beoordeling door deskundigen kunt u in uw eigen gemeente een medische urgentie voor aangepaste woningen aanvragen. In de Drechtsteden zoekt de gemeente zelf een passende WMO-kandidaat bij een aangepaste woning.

U vindt meer informatie over de WMO en hoe u hen kunt bereiken op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Op welke manier worden de woningen toegewezen?

Mensen die op zoek zijn naar een huurwoning in de regio Drechtsteden kunnen op twee manieren meedingen: via het aanbodmodel of het lotingmodel.

Het aanbodmodel

Woonkeus Drechtsteden verdeelt het merendeel van de huurwoningen via het aanbodmodel. Iedere maand dat u bij Woonkeus Drechtsteden staat ingeschreven, ontvangt u 1 inschrijfpunt. Daarnaast is ieder jaar dat u op uw huidige adres staat ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie (uw woonduur) ook 1 punt waard. Hoe meer punten u heeft, hoe groter de kans is dat u een woning krijgt aangeboden.

Het lotingmodel

Voor woningzoekenden die snel een woning nodig hebben voldoet het aanbodmodel niet altijd. Ze moeten doorgaans lang wachten, zeker als ze weinig punten hebben. Deze spoedzoekers hebben de kans snel een woning te vinden via het lotingmodel. Het puntenaantal en voorrang zijn bij loting niet van belang.

Wat is Woonkeus?

Woonkeus Drechtsteden is opgericht door de woningcorporaties in de regio Drechtsteden. Via www.woonkeus.nl kunt u zich inschrijven als woningzoekende; de corporaties in de Drechtsteden - ook Trivire - adverteren hier hun vrijkomende woningen.

Ik woon in een Fokus/Miva woning. Als ik kom te overlijden moet mijn partner, die geen lichamelijke beperking heeft, dan de woning verlaten?

Ja, deze woningen zijn alleen bedoelt voor huurders met een lichamelijke beperking. Uiteraard geeft Trivire uw partner de tijd een andere woning te zoeken. Bij het tekenen van de huurovereenkomst is dit met u afgesproken.

Biedt Trivire ook garages, carports en bergingen aan?

In een aantal wijken in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht verhuurt Trivire garages, losse parkeerplaatsen, carports en bergingen. Voor garages, parkeerplaatsen en carports gelden de volgende regels:

 • U kunt zich inschrijven met het en het ; 
 • Huurders van Trivire krijgen voorrang;
 • U mag geen huurachterstand hebben;
 • U gebruikt de garage voor uw auto, tenzij u iets anders afspreekt met Trivire;
 • In de garages mag u niet sleutelen aan auto's of andere motorvoertuigen;
 • Garages die onder een woongebouw liggen, zijn in principe bestemd voor de bewoners van dat gebouw. Trivire wijst de garages toe in volgorde van inschrijving;
 • Pas als er voor een vrijkomende garage geen kandidaten zijn die een woning huren bij Trivire, komen andere ingeschreven kandidaten in aanmerking voor de garage;
 • Als u geen huurder bent en een garage wilt huren, moet u 21% btw betalen over de huur.

Wat betekent het verzamelinkomen?

Dit is het verzamelinkomen dat op uw inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst staat. Tel de inkomens van iedereen die met u mee verhuist bij elkaar op. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee, ongeacht hun leeftijd. Meer informatie vindt u op www.woonkeus.nl.

Ik heb medische beperkingen en moet naar een aangepaste woning. Hoe regel ik dat?

Belt u hiervoor met het WMO-loket van de gemeente via het centrale telefoonnummer 14-078. U vindt meer informatie over de WMO en hoe u hen kunt bereiken op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.