Facebook Twitter

Huurverhoging 2014

 

Elk jaar passen wij op 1 juli de huren aan. De regering besluit hoeveel de maximale huurverhoging voor zelfstandige woningen mag zijn. Deze percentages zijn gebaseerd op de inflatie van 2,5% plus een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. 

Trivire heeft ervoor gekozen niet voor elke inkomenscategorie de maximale huurverhoging te hanteren. Voor onzelfstandige woningen (bijvoorbeeld ‘kamers’) heeft Trivire een percentage van 3% vastgesteld. Als het percentage van uw huurverhoging afwijkend is van onderstaande tabel dan is er sprake van het bereiken van een maximale huurgrens.

Inkomenscategorie (peiljaar 2012) Maximale huurverhoging Huurverhoging Trivire
Inkomen lager dan € 34.085 4% 3%
Inkomen tussen € 34.085 en € 43.602 4,5% 4%
Inkomen hoger dan € 43.602 6,5% 6,5%

Voorstel huurverhoging
Alle huurders van Trivire ontvangen uiterlijk 30 april 2014 een voorstel tot huurverhoging. Bent u het niet eens met het voorstel? Bekijk dan bij bezwaar huurverhoging 2014 wat u moet doen. Wat u moet doen als één van uw gezinsleden een handicap heeft en/of chronisch ziek is, leest u hier.

Veel gestelde vragen
Heeft u nog vragen over de huurverhoging, bekijk dan hier alle veel gestelde vragen. Neem gerust contact op met onze afdeling Huurservice als uw vraag er niet bij staat. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 078 633 16 34.

Reactie Huurdersraad
Op deze pagina leest u het advies van de Huurdersraad op het voorstel tot huurverhoging 2014.