Facebook Twitter

Nieuws

Trivire koopt 29 eengezinswoningen in Crabbehof van Dudok Projectontwikkeling

Dudok Projectontwikkeling realiseert aan de Vorrinklaan in Dordrecht in de wijk Crabbehof 29 eengezinswoningen verdeeld over vier woonblokken. De woningen zijn ontworpen door Pim van der Ven van Juli architecten.
 
Vandaag hebben Trivire en Dudok de koopovereenkomst getekend. De woningen worden verhuurd onder de maximale huurprijsgrens voor huurtoeslag. Toewijzing vindt te zijner tijd plaats via Woonkeus. Geïnteresseerden kunnen zich dus bij Woonkeus inschrijven als woningzoekenden.
 
Crabbehof is volop in ontwikkeling en dit plan is een mooie stap hierin. In de wijk is veel hoogbouw en deze eengezinswoningen zijn een mooie toevoeging aan de huidige woningvoorraad in Crabbehof. Trivire is er dan ook trots op deze eengezinswoningen te gaan verhuren aan gezinnen die op dit moment weinig mogelijkheden hebben binnen Crabbehof een comfortabele ruime woning te huren.
 
Medio augustus wordt gestart met de sloopwerkzaamheden van het schoolgebouw en zusterhuis die nu nog op de locatie aan de Vorrinklaan staan. Eind dit jaar staat de start van de bouw gepland. De verwachte oplevering is het 4e kwartaal van 2012.