Trivire wil leren van jouw afstuderen

Trivire draagt graag bij aan de ontwikkeling van mensen. Wij investeren hierbij niet alleen in onze eigen medewerkers, maar wij geven studenten ook de mogelijkheid stage te lopen of een afstudeeropdracht te doen. Op deze manier kunnen zij ervaren hoe je de geleerde theorie in praktijk brengt. Ook maken ze kennis met de corporatiewereld. Tegelijkertijd is het voor Trivire inspirerend met jonge mensen te werken en te leren van hun soms andere kijk op de samenleving en de branche. Eén van de cultuurwaarden van Trivire, een lerende organisatie zijn, krijgt daarmee handen en voeten.

Ketensamenwerking in Sterrenburg

Sergio studeerde af met een 7! Het onderwerp? Ketensamenwerking in Sterrenburg. Sergio Kartoredjo studeerde Sociaal Juridische Dienstverlening toen hij Trivire vroeg of hij bij ons een afstudeeropdracht uit kon voeren. Trivire werkt met veel organisaties in verschillende wijken samen. Maar gaat dit altijd efficiënt en heeft dit het gewenste resultaat? Om hier antwoord op te kunnen geven, heeft Sergio voor zijn afstudeeropdracht onderzocht hoe de ketensamenwerking in de wijk Sterrenburg verloopt.

Bij het onderzoek keek Sergio naar de omgang tussen wijkregisseurs van Trivire en haar ketenpartners. Deze samenwerking loopt op onderdelen goed, maar kan hier en daar beter. Eén van de conclusies van Sergio is bijvoorbeeld dat er bij een aantal ketenpartners en Trivire behoefte is aan structureel overleg als het gaat om kwetsbare huurders. Dankzij dit soort onderzoek en zijn aanbevelingen, kunnen we gericht aan het de slag met onze ketenpartners om onze samenwerking te verbeteren. Erg waardevol dus!

Samenwerken is noodzakelijk

Tijdens zijn studie heeft Sergio zich gespecialiseerd in recht en maatschappelijke- en stedelijke vraagstukken. Hierbij staan wetten en regels niet centraal, maar de relatie tussen de wet en samenleving. Vandaar de interesse in een corporatie, waar deze twee aspecten voortdurend samenkomen. Zijn afstudeeropdracht gaf Sergio nieuwe inzichten in de corporatiewereld: “Ik stond er nooit bij stil dat een woningcorporaties afhankelijk is van andere partijen bij de uitvoering van haar maatschappelijke taken. Enerzijds heeft een corporatie de taak om kwetsbare groepen te huisvesten, anderzijds moet zij de leefbaarheid in een buurt kunnen waarborgen. Om deze taken uit te voeren is samenwerken met partners noodzakelijk”.

Wil jij ook afstuderen bij een woningcorporatie?

Trivire heeft af en toe stageplekken beschikbaar op verschillende opleidingsniveaus. Ook zijn er wel eens mogelijkheden voor het uitvoeren van een afstudeeropdracht. Heb je ook ideeën voor een afstudeeropdracht bij Trivire? Of wil je graag kennismaken met corporaties door er stage te lopen? Stuur dan een e-mail naar wonen@trivire.nl en wij bekijken wat de mogelijkheden zijn.