fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/Lente-verkleind.jpg

Aanbieding woning

Als u bovenaan de lijst van Woonkeus bent geëindigd, gaat u eerst de woning bekijken. Is de woning nog bewoond, dan maakt u een afspraak met de huidige huurder voor een bezichtiging. Dit kan rechtstreeks of via een van onze verhuurmakelaars. Is de woning leeg, dan vindt de bezichtiging in overleg met een van de verhuurmakelaars plaats.

De woning aangeboden krijgen

Als u de woning heeft bekeken, beslist u of u de woning officieel aangeboden wilt krijgen. Let op: zodra u een definitieve aanbieding voor een woning heeft, staat u geblokkeerd voor een aanbieding van een eventuele andere woning. Pas als u de woning weigert en uw weigering is verwerkt door Woonkeus, kunt u weer een andere woning aangeboden krijgen. Daarom is het belangrijk dat u alleen reageert op woningen die u echt graag wilt hebben. 

Controle van uw gegevens tijdens een gesprek

Als u de woning accepteert, nodigen we u uit voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek controleren we of uw inschrijfgegevens kloppen en of u bij uw huidige verhuurder geen huurachterstand heeft of overlast veroorzaakt. U kunt het formulier Verhuurdersverklaring hiervoor in laten vullen door uw huidige verhuurder. Als er andere voorwaarden in de woningadvertentie stonden, kijken we of u ook daaraan voldoet.

Bij alle nieuwe kandidaat-huurders voert Trivire sinds 2015 een financiële check uit met de Check Sociaal. Dit doen we om mensen te beschermen voor mogelijke financiële problemen. Trivire informeert de mensen dat zij op financieel gebied gecheckt worden bij de uitnodiging voor een intake. Dit is in de meeste gevallen telefonisch, maar de check kan ook per mail of per brief gebeuren.  In de woningadvertentie staat dat Trivire toetst op kredietwaardigheid. Daarmee wordt deze financiële check bedoeld. 

Hoe ziet Check Sociaal eruit?

Als iemand financieel gecontroleerd wordt, krijgt Trivire geen persoonlijke gegevens over iemand. Er worden alleen kleurcodes doorgegeven namelijk:
groen = alles is in orde
oranje = extra aandacht, waarschijnlijk in orde
rood = financiële problemen

Bij de kleurcode rood wordt de kandidaat-huurder uitgenodigd voor een "rood licht gesprek". Een code rood wordt alleen afgegeven als er ernstige financiële problemen aan de orde zijn (geweest) zoals een faillissement. De kandidaat-huurder wordt niet zonder meer afgewezen. In het gesprek wordt de problematiek geïnventariseerd. We bekijken of het toch mogelijk is een huucontract aan te bieden. Dat is altijd een contract met speciale afspraken op financieel gebied. Dat kan een contract van Trivire zijn of een contract in samenwerking met de zorg.

Verhuurdersverklaring

Als u bij een andere verhuurder een woning aangeboden krijgt, vragen zij vaak om een verhuurdersverklaring. Met het aanvraagformulier op deze pagina vraagt u voor uw huidige woning die u huurt bij Trivire een verhuurdersverklaring aan.

De huurovereenkomst tekenen

Als u aan alle eisen voldoet en u wilt de woning huren, ontvangt u van ons een e-mail met een uitnodiging voor de overdracht. Die is in de woning. U krijgt daar van onze verhuurmakelaar uitleg over de woning en u ontvangt de sleutels. U tekent de huurovereenkomst en u pint meteen de eerste verhuurnota, uw naamplaatje (als dit van toepassing is) en (eenmalig) administratiekosten van €50,-.

In de huurovereenkomst belooft u dat u zich houdt aan ons huurreglement. Wij beloven van onze kant dat we uw huurwoning goed zullen onderhouden. Vooraf brengen wij uw huurwoning op ons Trivire Basis Onderhoudsniveau, kortweg TBO. Dit basisniveau is goed – uw woning is schoon, heel en veilig – en tegelijkertijd sober. Want juist door luxe achterwege te laten, kunnen wij onze huurwoningen betaalbaar houden. Meer informatie over het TBO kunt u hierboven downloaden.

Klachten over de toewijzing van woningen

Trivire wijst haar huurwoningen zorgvuldig toe. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Heeft u een klacht, dan vinden we het fijn als u dat bij ons meldt.

Klachten over de woonruimteverdeling kunt u ook indienen bij de onafhankelijke Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling. Op de website van Woonkeus vindt u meer informatie. Of lees de folder 'Klachten over woonruimteverdeling'. Trivire heeft die folder voor u in haar woonwinkel aan de Callistolaan 2.

Contact

Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling
Postbus 619
3300 AP  Dordrecht   
078 770 39 41 (maandag t/m donderdag van 08.00 - 12.00 uur)
klachtencommissiewrvdrechtstedennl