fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/Lente-verkleind.jpg

Bewonerscommissies

We willen graag weten wat u belangrijk vindt aan wonen. En wat u goed en minder goed vindt aan uw huis, aan de buurt en aan ons. Daar kunnen wij onze dienstverlening mee verbeteren. Wij nemen uw mening daarom heel serieus.

U kunt uw mening laten horen op verschillende manieren:

  • In een bewonerscommissie: dit zijn commissies van bewoners die praten over hun eigen woonomgeving. Wij overleggen regelmatig met deze commissies over leefbaarheid, woonomgeving en onderhoud;
  • In de Participatieraad: die behartigt de belangen van alle huurders van Trivire. In deze raad gaat het om zaken zoals de jaarlijkse huurverhoging, sloop en nieuwbouw en de veiligheid in wijken;
  • In buurtgesprekken: dit zijn gesprekken die we organiseren om met elkaar te praten over hoe het gaat in de buurt. Wat vindt u prettig en waar ergert u zich aan? U kunt er uw stem laten horen en uw buurtgenoten ontmoeten;
  • In een klantenpanel: wij vragen onze huurders soms in een klantenpanel mee te doen. Om te weten te komen wat u vindt over bijvoorbeeld een nieuwe dienst of een nieuwbouwplan.