Dubbeldam deelproject 1

In Dubbeldam zijn wij bezig met  de toekomst van onze huurwoningen. De vernieuwing van onze woningen in Dubbeldam wordt een proces van meerdere jaren. Dit omdat we niet alle woningen tegelijk aan kunnen pakken. Ook willen we bewoners zoveel mogelijk laten doorstromen binnen de wijk. We pakken het de werkzaamheden dan ook in drie delen aan. Op deze pagina leest u meer over deelproject één.

Bij deelproject één horen de woningen aan de Koningstraat, Stadhouderstraat, Lijsterbesstraat, Magnoliastraat, Goudenregenstraat, Acaciastraat, Platanenlaan, Berkenlaan en Seringenstraat . Wij verduurzamen en verbeteren deze woningen. Dit zorgt voor energiezuinig en comfortabel wonen in de toekomst. 

Wijkvisie

Er is een wijkvisie geschreven waarin een aantal uitgangspunten en opgaven benoemd zijn voor de toekomst van Dubbeldam. Hierin staat hoe Trivire de toekomst van de wijk ziet en wat er voor nodig is om dat te bereiken. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de uitkomsten van het bewonersonderzoek dat wij in 2019 hielden.

Zo ziet Trivire Dubbeldam in de toekomst nog steeds als het mooie dorp waar zowel oude als nieuwe Dubbeldammers trots op zijn en waar jong en oud met plezier naast en met elkaar wonen. De woningen zijn vernieuwd en beter van kwaliteit. Er is doorstroming mogelijk voor zowel senioren als jongere doelgroepen. Senioren kunnen in een passende woning oud worden met de benodigde zorg in de buurt. Hier zijn dan ook meer gelijkvloerse woningen voor nodig.

Daarnaast ziet Trivire in Dubbeldam graag meer betaalbare huurwoningen. Een vernieuwing of verbetering van een woning zorgt vrijwel altijd voor een hogere huur, maar een goed geïsoleerd huis zorgt ook voor een ruim lagere energierekening. We hebben oog voor de betaalbaarheid en zorgen er voor dat het merendeel van de woningen toegankelijk blijft voor huishoudens die huurtoeslag krijgen.  

Zwaluwe Bouw

Voor het uitvoeren van de  plannen voor verduurzaming en verbeteren van de woningen in deelproject één, is een uitvraag naar diverse aannemers geweest. Zwaluwe Bouw is als beste partner voor het project uit de bus gekomen. Deze aannemer is geen onbekende voor Trivire en Dubbeldam is niet onbekend voor hen. In het verleden zijn hier diverse projecten door Zwaluwe Bouw tot een goed einde gebracht. 

Onderzoeken en aanpak

Zwaluwe Bouw onderzocht de woningen op technisch vlak in het voorjaar van 2021.  Bij dit onderzoek heeft een van hun medewerkers vooral de kwaliteit van de woning zowel van buiten als van binnen bekeken. Naast de onderzoeken die Zwaluwe Bouw zelf uitvoert, zijn er meer onderzoeken uitgevoerd door partijen namens hen. Zo is gekeken naar de kwaliteit van het schilderwerk en de kozijnen, de houten begane grondvloeren en bijvoorbeeld of er asbest in de woning aanwezig is.

Met deze informatie zijn de plannen gemaakt voor de beste aanpak. De huurders uit hebben  van Zwaluwe Bouw en Trivire een renovatievoorstel voor hun woning ontvangen.  Van alle huurders  uit de de Koningstraat, Stadhouderstraat, Lijsterbesstraat, Magnoliastraat, Goudenregenstraat, Acaciastraat, Platanenlaan, Berkenlaan en Seringenstraat is meer dan 70% van de huurders  akkoord gegaan met het renovatievoorstel voor hun woning. In een renovatievoorstel staan alle plannen voor de woningen beschreven en  lezen bewoners wat dit voor hen betekent, zowel praktisch als financieel. 

Uitvoering

In juni 2022 is Zwaluwe Bouw gestart met het vervangen van de badkamers, keukens en toiletten van de woningen die hiervoor in aanmerking kwamen. Inmiddels zijn deze werkzaamheden in mei 2023 afgerond.

In oktober 2022 startte Zwaluwe Bouw met de verduurzaming van de 86 woningen aan de Platanenlaan, Magnoliastraat en met de 46 woningen aan de Seringenstraat en Goudenregenstraat.  De energiebesparende maatregelen aan de complexen aan (een deel van) de Goudenregenstraat, Berkenlaan en Seringenstraat zijn in de zomer van 2023 afgerond.  In 2024 is de verduurzaming  van  de  Magnoliastraat en de Platanenlaan afgerond. 

In de woningen aan de Lijsterbesstraat startte Zwaluwe Bouw na de bouwvak van 2023. De werkzaamheden  aldaar zijn ook klaar. Het laatste deel van de woningen in de Goudenregenstraat zijn naar verwachting  in oktober van 2024 verduurzaamd. 

De werkzaamheden aan  de Acaciastraat beginnen naar verwachting in oktober 2024.

Vragen deelproject één

Heeft u vragen over deelproject één, neem dan contact op met de sociaal projectleider Esther Menke via telefoonnummer 078 633 17 13. U kunt uw vragen ook mailen naar e.menke@trivire.nl

Deelproject  twee en drie

In deelproject twee plegen wij onderhoudswerkzaamheden aan de woningen aan de Vijverlaan en het Vijverplantsoen. Dit onderhoud bestaat vooral uit planmatige werkzaamheden en loopt via onze onderhoudsplanning. Op Dubbeldam deelproject 3 - Trivire leest u meer over deelproject drie.