Huurprijsaanpassing 2022

Elk jaar passen wij op 1 juli de huren aan. De regering besluit hoeveel de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen mag zijn.

Veel gevraagd over Huurprijsaanpassing 2022

Wanneer ontvang ik bericht over de huurprijsaanpassing?

Algemeen

Ieder jaar sturen wij u voor 1 mei de huurprijsaanpassingsbrief.

Waarom vraagt Trivire mijn gegevens op bij de Belastingdienst?

Algemeen

De huurprijsaanpassing is in 2022 gebaseerd op het inkomen. De hoogte van het huishoudinkomen in 2020 is bepalend voor het percentage waarmee uw huurprijs per 1 juli 2022 wordt aangepast.

Trivire vraagt voor huurders van sociale huurwoningen een huishoudverklaring op bij de Belastingdienst. Wij ontvangen alleen huishoudverklaringen voor de midden en hogere inkomens. Trivire gebruikt deze gegevens om het percentage vast te stellen.

Waarom past Trivire ieder jaar op 1 juli mijn huur aan?

Algemeen

Trivire mag wettelijk 1 keer per jaar de huur aanpassen. Peildatum hiervoor is 1 juli. De reden dat Trivire de huur jaarlijks aanpast is om de investeringen die de corporatie jaarlijks doet te kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in nieuwbouw of het energiezuiniger maken van bestaande woningen.

Waar kan ik terecht met vragen over de huuraanpassing 2022?

Algemeen

In de toelichting op de huurverhoging vindt u aanvullende informatie over de huurprijsaanpassing 2022. Heeft u na het lezen van deze informatie toch nog vragen over het voorstel tot huurprijsaanpassing? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Huurservice. Zij zijn op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 078 633 16 00 of u kunt gebruik maken van het contactformulier.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huuraanpassing door?

Algemeen

Wij passen ieder jaar de huur op 1 juli van datzelfde jaar aan.

Hoe ziet mijn woningwaardering er uit?

Algemeen

Normaal gesproken kunt u uw woningwaardering inzien op Mijn Trivire onder 'Mijn contracten'. Helaas kan dat op dit moment niet vanwege een digitale aanval op onze systemen. Als u meer wilt weten over uw woningwaarding kunt u contact opnemen met onze afdeling Huurservice via huurservice@trivire.nl of raadpleeg de website van de Huurcommissie.

Met welk percentage wordt mijn huur dit jaar verhoogd?

Algemeen

De regering bepaalt elk jaar de kaders voor de huurprijsaanpassing. Op basis daarvan maakt Trivire keuzes voor de huurprijsaanpassing van al haar woningen. Het percentage waarmee Trivire de huurprijs per 1 juli 2022 aanpast, is niet voor iedereen hetzelfde. Ook dit jaar is de huurprijsaanpassing inkomensafhankelijk. Dit betekent dat het inkomen van huurders bepalend is voor de huurprijsaanpassing. We vinden het belangrijk dat de huurprijs van huurders met een lager inkomen minder stijgt dan bij huurders met een hoger inkomen.

Daarnaast houden we rekening met het verschil tussen de huidige huurprijs en de huurprijs die Trivire passend vindt bij de kwaliteit van de woning. In de toelichting leest u in welke situatie een bepaalde huurprijsaanpassing doorgevoerd wordt.

Mijn inkomen is gedaald. Kan ik huurverlaging krijgen?

Algemeen

Heeft u in 2019 en 2020 een inkomensafhankelijke huurprijsaanpassing gehad? En is uw huishoudinkomen gedaald onder de inkomensgrens die bij die jaren hoort? Dan kunt u bij ons aanvragen om die inkomensafhankelijke huuraanpassing te laten corrigeren. In dit geval kunt u contact opnemen met onze afdeling Huurservice. Zij zijn op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 078 633 16 00 of via het contactformulier op onze website.

Wordt uw verzoek goedgekeurd? Dan gaat de huurverlaging 2 maanden na de datum na aanvraag in. U krijgt geen huur terug over de periode daarvoor.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens? Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u wilt verhuizen gelden de inkomensregels ook voor u.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen mijn huurprijsaanpassing?

Algemeen

Als u het niet eens bent met ons voorstel tot huurprijsaanpassing, dan kunt u bezwaar maken door uiterlijk 1 juli 2022 een bezwaarschrift bij ons in te dienen. Controleert u eerst op de pagina Bezwaar huurprijsaanpassing of uw bezwaar kans van slagen heeft. Het formulier dat u kunt gebruiken kunt u op de website van de Huurcommissie downloaden en ingevuld aan ons opsturen.

Kan ik huurverlaging krijgen als ik niet tevreden ben over de kwaliteit van mijn woning?

Algemeen

Bij technische klachten aan uw woning kunt u een reparatieverzoek indienen. We beoordelen wat er nodig is om de klacht te verhelpen. In de meeste gevallen kan dit met een reparatie. Ook plegen wij groot onderhoud en voeren we woningverbeteringen uit bij renovaties.

Als u van mening bent dat uw woning ernstige gebreken heeft en Trivire niet, dan kunt u hulp vragen aan de Huurcommissie. Op de website van de Huurcommissie leest u hoe dit werkt. In de tussentijd betaalt u wel de gewone huurprijs.

Wanneer gaat mijn nieuwe huurprijs in?

Algemeen

Uw nieuwe huurprijs gaat in per 1 juli 2022. U heeft hierover een brief van Trivire ontvangen waarin de nieuwe totale huurprijs staat.

Ik maak me zorgen of ik de huur wel kan betalen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neemt u contact op met Trivire. Samen met u bekijken we dan welke maatwerk-mogelijkheden er zijn, die passen bij uw situatie. Soms is het verstandig om op zoek te gaan naar een kleinere of goedkopere woning. Voor sommige huurders is het inkomen niet voldoende om een dure huurwoning te kunnen betalen. Als uw inkomen te laag geworden is en uw huurprijs boven de aftoppingsgrens ligt, kan in sommige situaties tijdelijk verlaagd worden.

Hoe betaal ik de juiste huurprijs?

Algemeen

Wij gaan ervan uit dat u deze nieuwe huurprijs maandelijks aan ons betaalt. Als u met automatische incasso vetaalt, schrijven wij het bedrag per 1 juli 2022 automatisch van uw rekening af. Heeft u uw bank zelf opdracht gegeven om uw huur iedere maand automatisch aan ons over te maken? Dan vragen wij u het maandbedrag zelf aan te passen.

Ik maak me zorgen of ik de huur wel kan betalen. Wat kan ik doen?

Neemt u contact op met Trivire. Samen met u bekijken we dan welke maatwerk-mogelijkheden er zijn, die passen bij uw situatie. Soms is het verstandig om op zoek te gaan naar en kleinere of goedkopere woning. Voor sommige huurders is het inkomen niet voldoende om een dure huurwoning te kunnen betalen. Als uw inkomen te laag geworden is en uw huurprijs boven de aftoppingsgrens ligt, kan in sommige situaties tijdelijk uw huurprijs verlaagd worden. Daarvoor gebruiken we als leidraad onderstaande tabel:

 

Type huishouden

Inkomen tot

Netto huur boven

Eenpersoons tot AOW

≤ € 24.075

€ 633,-

Eenpersoons ouderenhuishouden

≤ € 23.975

€ 633,-

Tweepersoons tot AOW

≤ € 32.675

€ 633,-

Tweepersoons van wie ten minste 1 persoon AOW

≤ € 32.550

€ 633,-

Meerpersoons tot AOW

≤ 32.675

€ 678,-

Meerpersoons van wie ten minste 1 persoon AOW

≤ 32.550

€ 678,-