Huurprijsaanpassing 2023

Net als andere woningcorporaties past Trivire elk jaar op 1 juli de huurprijs van alle woningen aan. Met de huur die u betaalt, kunnen wij de opgaven waar we als woningcorporatie voor staan betalen. Denk hierbij aan het verduurzamen en onderhouden van onze woningen en aan het bouwen van nieuwe woningen.

Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat wonen voor iedereen betaalbaar blijft. Daarom beperken wij de gemiddelde huurprijsaanpassing en vragen wij voor een deel van onze woningen een lager percentage dan de wet toestaat. Ook stijgt de huurprijs voor huurders met een lager inkomen minder dan voor huurders met een hoger inkomen. Dit noemen we een inkomensafhankelijke huurprijsaanpassing. En er zijn huurders die dit jaar een huurverlaging krijgen vanwege de nieuwe 'Wet Huurverlaging 2023' die op 1 maart 2023 van kracht is geworden. Wat de situatie ook is, in alle gevallen geldt dat het huishoudinkomen van 2021 hierbij bepalend is.

In goed overleg met huurders Participatieraad Trivire (HPT)

Trivire heeft ook dit jaar de jaarlijkse huurprijsaanpassing zorgvuldig afgestemd met de Huurders Participatieraad Trivire (HPT). Zij hebben positief gereageerd op het voorstel voor de huurprijsaanpassing 2023. 

Uw huuraanpassing

Wanneer u een reguliere huurprijsaanpassing van ons krijgt, ontvangt  voor 1 mei 2023 een huurprijsaanpassingsbrief van ons waarin beschreven staat wat de huurprijsaanpassing voor u persoonlijk betekent. Krijgt u een huurverlaging? Dan kunt u kort na 1 mei 2023 een brief van ons verwachten. 

Vragen?

Bij de brief die u van ons ontvangt is een toelichting bijgevoegd. Hierin vindt u alle informatie over de huurprijsaanpassing 2023. Ook vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de huurprijsaanpassing 2023 hier op deze pagina. Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze collega’s van de afdeling Huurservice. Zij zijn op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 078 633 16 00 en via wonen@trivire.nl. Ook kunt u het contactformulier invullen dat u hier op deze pagina vindt.

Bezwaar maken

Is de huurprijsaanpassing 2023 volgens u niet correct? Dan kunt u bezwaar maken tegen uw nieuwe huurprijs. Hier leest u meer over hoe en wanneer u bezwaar kunt maken. Uw bezwaar moet vóór 1 juli 2023 bij ons binnen zijn.

Veel gevraagd over Huurprijsaanpassing 2023

Wanneer ontvang ik bericht over de huurprijsaanpassing?

Algemeen

Ieder jaar sturen wij u voor 1 mei de huurprijsaanpassingsbrief.

Waarom vraagt Trivire mijn gegevens op bij de Belastingdienst?

Algemeen

De huurprijsaanpassing is in 2023 gebaseerd op het inkomen. De hoogte van het huishoudinkomen in 2021 is bepalend voor het percentage waarmee uw huurprijs per 1 juli 2023 wordt aangepast.

Trivire vraagt voor huurders van sociale huurwoningen een huishoudverklaring op bij de Belastingdienst. Trivire gebruikt deze gegevens om het percentage vast te stellen.

Vanwege de nieuwe wet Huurverlaging 2023 die per 1 maart van kracht is gegaan, is voor alle huurders met een huurprijs boven €575,03 het gezamenlijke huishoudinkomen 2021 opgevraagd. Dit om te kunnen bepalen welke bewoners in aanmerking komen voor een huurverlaging per 1 juli 2023.

 

Waarom past Trivire ieder jaar op 1 juli mijn huur aan?

Algemeen

Trivire mag wettelijk 1 keer per jaar de huur aanpassen. Peildatum hiervoor is 1 juli. De reden dat Trivire de huur jaarlijks aanpast is om de investeringen die de corporatie jaarlijks doet te kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in nieuwbouw of het energiezuiniger maken van bestaande woningen. 

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huuraanpassing door?

Algemeen

Ieder jaar passen wij de huur op 1 juli aan. Tenzij er in uw huurcontract een andere datum is overeengekomen.

Hoe ziet mijn woningwaardering er uit?

Algemeen

U kunt uw woningwaardering inzien op Mijn Trivire onder 'Mijn contracten'. Helaas kan dat op dit moment niet vanwege een digitale aanval op onze systemen. Als u meer wilt weten over uw woningwaarding kunt u contact opnemen met onze afdeling Huurservice via huurservice@trivire.nl of raadpleeg de website van de Huurcommissie: www.huurcommissie.nl

Met welk percentage wordt mijn huur dit jaar aangepast?

Algemeen

De regering bepaalt elk jaar de kaders voor de huurprijsaanpassing. Op basis daarvan maakt Trivire keuzes voor de huurprijsaanpassing van al haar woningen. Het percentage waarmee Trivire de huurprijs per 1 juli 2023 aanpast, is niet voor iedereen hetzelfde. Ook dit jaar is de huurprijsaanpassing inkomensafhankelijk. Dit betekent dat het inkomen van huurders bepalend is voor de huurprijsaanpassing. We vinden het belangrijk dat de huurprijs van huurders met een lager inkomen minder stijgt dan bij huurders met een hoger inkomen.
Daarnaast houden we rekening met het verschil tussen de huidige huurprijs en de huurprijs die Trivire passend vindt bij de kwaliteit van de woning. Of de woning onderdeel is van een ingrijpend verduurzamingsproject. En hoe energiezuinig de woning nu is. Alle huurders ontvangen een huurprijsaanpassingsbrief waarin het percentage dat voor hen van toepassing vermeld staat.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens? Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u wilt verhuizen gelden de inkomensregels ook voor u.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen mijn huurprijsaanpassing?

Algemeen

Als u het niet eens bent met ons voorstel tot huurprijsaanpassing, dan kunt u bezwaar maken door uiterlijk 1 juli 2023 een bezwaarschrift bij ons in te dienen. Dit doet u via het bezwaarformulier op onze website www.trivire.nl/huurprijsaanpassing. Wanneer uw bezwaar bij ons binnen is, nemen wij contact met u op om uw bezwaar door te nemen. 

Ik maak me zorgen of ik de huur wel kan betalen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neemt u in dat geval zo snel mogelijk contact op met Trivire. Samen met u bekijken we dan welke maatwerk-mogelijkheden er zijn, die passen bij uw situatie. Soms is het verstandig om op zoek te gaan naar een kleinere of goedkopere woning. Voor sommige huurders is het inkomen niet voldoende om een dure huurwoning te kunnen betalen. Als uw inkomen te laag geworden is en uw huurprijs boven de aftoppingsgrens ligt, kan in sommige situaties tijdelijk verlaagd worden.

Kan ik huurverlaging krijgen als ik niet tevreden ben over de kwaliteit van mijn woning?

Algemeen

Bij technische klachten aan uw woning kunt u een reparatieverzoek indienen. We beoordelen wat er nodig is om de klacht te verhelpen. In de meeste gevallen kan dit met een reparatie. Ook plegen wij groot onderhoud en voeren we woningverbeteringen uit bij renovaties. Als u van mening bent dat uw woning ernstige gebreken heeft en Trivire niet, dan kunt u hulp vragen aan de Huurcommissie. Op de website van de Huurcommissie leest u hoe dit werkt. In de tussentijd betaalt u wel de gewone huurprijs.

Wanneer gaat mijn nieuwe huurprijs in?

Algemeen

Uw nieuwe huurprijs gaat in per 1 juli 2023. U heeft hierover een brief van Trivire ontvangen waarin de nieuwe totale huurprijs staat.

Hoe betaal ik de juiste huurprijs?

Algemeen

Wij gaan ervan uit dat u deze nieuwe huurprijs maandelijks aan ons betaalt. Als u met automatische incasso vetaalt, schrijven wij het bedrag per 1 juli 2023 automatisch van uw rekening af. Heeft u uw bank zelf opdracht gegeven om uw huur iedere maand automatisch aan ons over te maken? Dan vragen wij u het maandbedrag zelf aan te passen.