Huuraanpassing 2019

Elk jaar passen wij op 1 juli de huren aan. De regering besluit hoeveel de maximale huurverhoging voor zelfstandige woningen mag zijn.

Veel gevraagd over Huuraanpassing 2019

Ik heb een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging gehad per 1 juli 2019, maar mijn inkomen is nu gedaald. Kan ik een huurverlaging krijgen?

Als uw inkomen is gewijzigd en nu lager is dan € 46.250,- dan kunt u een verzoek tot huurverlaging indienen. Wij hebben dan een aantal gegevens van u nodig. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling Huurservice.

Hoe maak ik bezwaar op de huuraanpassing?

Als u het niet eens bent met ons voorstel tot huuraanpassing, kunt u bezwaar maken door vóór 1 juli 2019 een bezwaarschrift bij ons in te dienen. Op dit moment kunt u dus geen bezwaar mee indienen.

Wanneer ontvang ik bericht over de huuraanpassing?

Ieder jaar sturen wij u voor 1 mei de huuraanpassingsbrief. In de brief vertellen wij u met hoeveel procent uw huur eventueel omhoog gaat. Deze brief wordt eenmalig verstrekt. Bewaart u deze brief goed!

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huuraanpassing door?

Ieder jaar passen wij de huur op 1 juli aan. Tenzij er in uw huurcontract een andere datum is overeengekomen.

Waarom past Trivire ieder jaar op 1 juli mijn huur aan?

Trivire mag wettelijk 1 keer per jaar de huur verhogen. Peildatum hiervoor is 1 juli. De reden dat Trivire de huur jaarlijks verhoogt is om de investeringen die de corporatie jaarlijks doet te kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld investeringen in nieuwbouw of het energiezuiniger maken van bestaande woningen.

Met welk percentage wordt mijn huur dit jaar verhoogd?

De regering bepaalt elk jaar de kaders voor de huurverhoging. Op basis daarvan maakt Trivire keuzes voor de huurverhoging van al haar woningen. Het percentage waarmee Trivire de huurprijs per 1 juli 2019 aanpast, is niet voor iedereen hetzelfde. Dit jaar is de huurverhoging inkomensafhankelijk. Dit betekent dat het inkomen van huurders bepalend is voor de huurverhoging.

We vinden het belangrijk dat de huurprijs van huurders met een lager inkomen minder stijgt dan bij huurders met een hoger inkomen. Voor huurders met een inkomen boven de € 46.250 wordt de huurprijs verhoogd met een percentage dat varieert van 4,2 tot 4,9%. Voor huurders met een inkomen onder € 46.250 is de huurverhoging aanzienlijk lager en varieert tussen de 0 en 1,6%. Daarbij houden we rekening met het verschil tussen de huidige huurprijs en de huurprijs die Trivire passend vindt bij de kwaliteit van de woning. Voor huurwoningen in de vrije sector passen wij een huurverhogingspercentage van 1,6% toe.

Waarom vraagt Trivire mijn gegevens op bij de Belastingdienst?

De huurverhoging is dit jaar gebaseerd op het inkomen. De hoogte van het huishoudinkomen in 2017 is bepalend voor het percentage waarmee uw huurprijs wordt aangepast.

Trivire vraagt voor huurders van sociale huurwoningen een inkomensindicatie op bij de Belastingdienst. Wij ontvangen alleen huishoudverklaringen van de hogere inkomens. Hierin staat alleen dat het huishoudinkomen in 2017 hoger was dan € 42.436,- en op hoeveel personen dat was gebaseerd. Trivire gebruikt deze gegevens om het percentage vast te stellen.

Wat is een kwijtscheldingsregeling?

Soms past de huurprijs (tijdelijk) niet goed bij uw inkomen. Om ervoor te zorgen dat uw woning toch betaalbaar voor u blijft, heeft Trivire een kwijtscheldingsregeling ingesteld. Dit houdt in dat Trivire de huurverhoging voor één jaar kan kwijtschelden en daarmee uw huurprijs voor één jaar kan bevriezen.

Hoe ziet mijn woningwaardering er uit?

U kunt uw woningwaardering inzien op het huurdersportaal onder 'Mijn contracten'. Als u meer wilt weten over uw woningwaarding kunt u contact opnemen met onze afdeling Huurservice via huurservice@trivire.nl of raadpleeg de website van de Huurcommissie.

Kom ik aanmerking voor de kwijtscheldingsregeling?

Soms past de huurprijs (tijdelijk) niet goed bij uw inkomen. Om ervoor te zorgen dat uw woning toch betaalbaar voor u blijft, heeft Trivire een kwijtscheldingsregeling ingesteld. Dit houdt in dat Trivire de huurverhoging voor één jaar kan kwijtschelden en daarmee uw huurprijs voor één jaar kan bevriezen.

Wilt u gebruik maken van deze regeling? Dan is het goed om te weten dat u moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft een inkomen onder de inkomensgrens voor huurtoeslag;
  • U betaalt een netto huurprijs boven € 607,- netto (huishoudens van 1 of 2 personen) of € 651,- netto (huishoudens van 3 of meer personen).

Ook hebben we, om voor de kwijtscheldingsregeling in aanmerking te komen, een aantal gegevens van u nodig. Deze gegevens kunnen we namelijk zelf niet opvragen.

Ik heb een inkomen tussen de €42.436 en €46.250. Met hoeveel % wordt mijn huur dit jaar verhoogd?

Voor huurders met een inkomen boven de € 46.250,- wordt de huurprijs verhoogd met een percentage dat varieert van 4,2 tot 4,9%. Dit jaar heeft Trivire er echter voor gekozen om deze inkomensgrens te verhogen naar € 46.250,-.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen mijn huurprijswijziging?

Als u het niet eens bent met ons voorstel tot huurprijswijziging, dan kunt u bezwaar maken door vóór 1 juli 2019 een bezwaarschrift bij ons in te dienen. Op dit moment kunt u dus geen bezwaar meer in te dienen.

Wanneer gaat mijn nieuwe huurprijs in?

Uw nieuwe huurprijs gaat in per 1 juli 2019. U heeft hierover een brief van Trivire ontvangen waarin de nieuwe totale huurprijs staat.

Wij gaan ervan uit dat u deze nieuwe huurprijs maandelijks aan ons betaalt. Als u met automatische incasso betaalt, schrijven wij het bedrag per 1 juli automatisch van uw rekening af. Heeft u uw bank zelf opdracht gegeven om uw huur iedere maand automatisch aan ons over te maken? Dan vragen wij u het maandbedrag zelf aan te passen.

Waar kan ik terecht met vragen over de huurprijswijziging 2019?

In de toelichting op de huurverhoging vindt u aanvullende informatie over de huurprijswijziging 2019. Heeft u na het lezen van deze informatie toch nog vragen over het voorstel tot huurprijswijziging? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Huurservice. Zij zijn op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 078 633 16 00 en via wonen@trivire.nl.