Huuraanpassing 2019

Elk jaar passen wij op 1 juli de huren aan. De regering besluit hoeveel de maximale huurverhoging voor zelfstandige woningen mag zijn.

Veel gevraagd over Huuraanpassing 2019

Ik heb een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging gehad per 1 juli 2019, maar mijn inkomen is nu gedaald. Kan ik een huurverlaging krijgen?

Als uw inkomen is gewijzigd en nu lager is dan € 46.250,- dan kunt u een verzoek tot huurverlaging indienen. Wij hebben dan een aantal gegevens van u nodig. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling Huurservice.

Hoe maak ik bezwaar op de huuraanpassing?

Als u het niet eens bent met ons voorstel tot huuraanpassing, kunt u bezwaar maken door vóór 1 juli 2019 een bezwaarschrift bij ons in te dienen. Op dit moment kunt u dus geen bezwaar mee indienen.

Wanneer ontvang ik bericht over de huuraanpassing?

Ieder jaar sturen wij u voor 1 mei de huuraanpassingsbrief. In de brief vertellen wij u met hoeveel procent uw huur eventueel omhoog gaat. Deze brief wordt eenmalig verstrekt. Bewaart u deze brief goed!

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huuraanpassing door?

Ieder jaar passen wij de huur op 1 juli aan. Tenzij er in uw huurcontract een andere datum is overeengekomen.

Waarom past Trivire ieder jaar op 1 juli mijn huur aan?

Trivire mag wettelijk 1 keer per jaar de huur verhogen. Peildatum hiervoor is 1 juli. De reden dat Trivire de huur jaarlijks verhoogt is om de investeringen die de corporatie jaarlijks doet te kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld investeringen in nieuwbouw of het energiezuiniger maken van bestaande woningen.

Waarom vraagt Trivire mijn gegevens op bij de Belastingdienst?

De huurverhoging was in 2019 gebaseerd op het inkomen. De hoogte van het huishoudinkomen in 2017 was bepalend voor het percentage waarmee uw huurprijs  per 1 juli 2019 werd aangepast.

Trivire vraagt voor huurders van sociale huurwoningen een inkomensindicatie op bij de Belastingdienst. Wij ontvangen alleen huishoudverklaringen van de hogere inkomens. Hierin staat alleen dat het huishoudinkomen in 2017 hoger was dan € 42.436,- en op hoeveel personen dat was gebaseerd. Trivire gebruikt deze gegevens om het percentage vast te stellen.

Wat is een kwijtscheldingsregeling?

Soms past de huurprijs (tijdelijk) niet goed bij uw inkomen. Om ervoor te zorgen dat uw woning toch betaalbaar voor u blijft, heeft Trivire een kwijtscheldingsregeling ingesteld. Dit houdt in dat Trivire de huurverhoging voor één jaar kan kwijtschelden en daarmee uw huurprijs voor één jaar kan bevriezen.

Hoe ziet mijn woningwaardering er uit?

U kunt uw woningwaardering inzien op het huurdersportaal onder 'Mijn contracten'. Als u meer wilt weten over uw woningwaarding kunt u contact opnemen met onze afdeling Huurservice via huurservice@trivire.nl of raadpleeg de website van de Huurcommissie.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen mijn huurprijsaanpasssing?

Als u het niet eens bent met ons voorstel tot huurprijswaanpassing, dan kunt u bezwaar maken door vóór 1 juli 2020 een bezwaarschrift bij ons in te dienen. Controleert u eerst op deze pagina of uw bezwaar kans van slagen heeft.

Wanneer gaat mijn nieuwe huurprijs in?

<p>Uw nieuwe huurprijs gaat in per 1 juli 2020. U heeft hierover een brief van Trivire ontvangen waarin de nieuwe totale huurprijs staat.</p>
<p>Wij gaan ervan uit dat u deze nieuwe huurprijs maandelijks aan ons betaalt. Als u met automatische incasso betaalt, schrijven wij het bedrag per 1 juli automatisch van uw rekening af. Heeft u uw bank zelf opdracht gegeven om uw huur iedere maand automatisch aan ons over te maken? Dan vragen wij u het maandbedrag zelf aan te passen.</p>

Waar kan ik terecht met vragen over de huuraanpassing 2019?

In de toelichting op de huurverhoging vindt u aanvullende informatie over de huurprijswijziging 2019. Heeft u na het lezen van deze informatie toch nog vragen over het voorstel tot huurprijswijziging? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Huurservice. Zij zijn op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 078 633 16 00 en via wonen@trivire.nl.