fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/Lente-verkleind.jpg

Een huurwoning zoeken

Of u voor een sociale huurwoning in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen. Corporaties moeten er op toezien dat het inkomen van de woningzoekende past bij de huurprijs van de woning. Dit moet er aan de ene kant voor zorgen dat mensen niet 'te goedkoop' wonen (ook wel scheefwonen genoemd), maar dat de goedkopere woningen beschikbaar blijven voor de mensen met de laagste inkomens. Andersom geldt hetzelfde: mensen met een laag inkomen mogen ook niet in een woning wonen die te duur voor hen is. Zij ontvangen daardoor te veel huurtoeslag en dat kost de overheid geld. 

Op de website van Woonkeus Drechtsteden vindt u meer informatie over dit 'passend toewijzen'.

Inschrijven bij Woonkeus

Om u in te kunnen schrijven bij Woonkeus, moet u minimaal achttien jaar oud zijn en beschikken over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel. Inschrijven kan op de website van Woonkeus of bij Trivire aan de Callistolaan 2 in Dordrecht. U moet uw inschrijving elk jaar verlengen. De kosten van inschrijven en verlengen vindt u op de website van Woonkeus. Als u zich inschrijft, krijgt u van Woonkeus een registratienummer. Daarmee kunt u op vrijkomende huurwoningen reageren.

Reageren op een woning

Elke werkdag zetten de woningcorporaties uit de Drechtsteden de vrijkomende huurwoningen op www.woonkeus.nl. Ook Trivire doet dat. U kunt op huurwoningen reageren als u ingeschreven staat bij Woonkeus.

De woningen in de Drechtsteden worden op twee manieren toegewezen: via het aanbodmodel of het lotingmodel. Woonkeus Drechtsteden verdeelt het merendeel van de huurwoningen via het aanbodmodel. Iedere maand dat u bij Woonkeus Drechtsteden staat ingeschreven, ontvangt u 1 inschrijfpunt. Daarnaast is ieder jaar dat u op uw huidige adres staat ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie (uw woonduur) ook 1 punt waard. Hoe meer punten u heeft, hoe groter de kans is dat u een woning krijgt aangeboden. Staat u bovenaan de lijst, dan doen wij u een vrijblijvend aanbod. Vervolgens krijgt u een uitnodiging om de woning te bezichtigen. U kunt per telefoon of per e-mail laten weten of u de woning accepteert.

Voor woningzoekenden die snel een woning nodig hebben voldoet het aanbodmodel niet altijd. Ze moeten doorgaans lang wachten, zeker als ze weinig punten hebben. Deze spoedzoekers hebben de kans snel een woning te vinden via het lotingmodel. Het puntenaantal en voorrang zijn bij loting niet van belang.

Na verhuizing weer inschrijven

Wij adviseren u om opnieuw in te schrijven bij Woonkeus als u net bent verhuisd. U ontvangt daarover bericht van Woonkeus.
Opnieuw inschrijven is belangrijk, want u heeft direct na uw verhuizing geen woonduurpunten meer. Als u ingeschreven blijft, houdt u wel uw inschrijfpunten. Elke maand krijgt u er dan weer een inschrijfpunt bij, en elk jaar op uw nieuwe adres een woonduurpunt. Die punten heeft u nodig als u later nog eens wilt verhuizen.

Verantwoording

Als een kandidaat een woning heeft geaccepteerd, verantwoordt Woonkeus de toewijzing van die woning. U kunt dus controleren of Woonkeus de woning op de juiste manier heeft toegewezen.
Meer informatie hierover vindt u op de website van Woonkeus onder de knop Verhuurd.