Bezwaar huurverhoging

Als u het niet eens bent met ons voorstel tot huurverhoging, kunt u bezwaar maken door vóór 1 juli 2018 een bezwaarschrift bij ons in te dienen. Dit kunt u doen door het formulier 'Bezwaar huurverhoging 2018', dat u op deze pagina vindt, in te vullen en naar ons toe te sturen.

Redenen bezwaar

Er kunnen verschillende redenen zijn om met het formulier ‘Bezwaarschrift huurverhoging 2018’ bezwaar te maken tegen de voorgestelde huurverhoging:

  • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging;
  • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen;
  • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs;
  • Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huurprijs opnieuw verhogen;
  • U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen;
  • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen;
  • Er is sprake van all-in huur. De kale huurprijs is dan niet bekend en de verhuurder mag geen huurverhoging voorstellen.

Geen bezwaar mogelijk

In de volgende gevallen is er geen bezwaar tegen de huurverhoging mogelijk:

  • De woning is niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud van de woning kunt u wel een verzoek voor huurverlaging voorstellen. Bent u vóór de ingangsdatum van de huurverhoging al een procedure voor huurverlaging begonnen? Dan kunt u wel bezwaar indienen tegen de huurverhoging.
  • U heeft een woning in de vrije sector. Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels voor huurverhoging.
  • U verhuurder verhoogt de huur na een renovatie. U moet dan wel toestemming hebben gegeven voor de woningverbetering.

Voor een uitgebreide uitleg over bezwaar maken tegen de huurverhoging kunt u op de website van de Rijksoverheid terecht. Let op: u heeft geen inkomensafhankelijke huurverhoging ontvangen van Trivire dit jaar. De regels die daarvoor gelden zijn dus voor u niet van toepassing.

Bezwaar gemaakt en dan?

Zodra het bezwaarschrift bij ons binnen is, nemen wij contact met u op om uw bezwaar samen door te nemen. Komen wij er samen niet uit? Dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging.