De huur betalen

Als huurder bent u ervoor verantwoordelijk om elke maand de huur te betalen. Zorg dat het huurbedrag altijd op de eerste dag van de maand bij Trivire binnen is, zodat u onbezorgd kunt wonen. Hieronder leest u alles over de huur, de betaling en de jaarlijkse huurverhoging. U vindt deze informatie ook in onze folder De huur betalen.

Veel gevraagd over De huur betalen

Huurbevriezing of verlaging, wat wel en wat niet?

Trivire vindt het belangrijk dat de huurprijzen betaalbaar zijn en passen bij het inkomen van haar bewoners. Eerst bij het betrekken van de woning, maar ook  door de jaren heen. In het Sociaal Huurakkoord hebben Aedes (corporaties) en de Woonbond afgesproken dat er een mogelijkheid komt om op verzoek van de huurder de huur te bevriezen of te verlagen. In principe geldt dat voor 1 jaar. Als de situatie voortduurt, kan de huurder het volgende jaar opnieuw een aanvraag doen.

Een tijdelijke huurbevriezing of huurverlaging voor bewoners waarbij het inkomen is gedaald, vindt Trivire een sympathiek plan. Tijdelijke huurbevriezing of -verlaging is echter nu wettelijk nog niet mogelijk. Het is wel toegestaan de huur te bevriezen of te verlagen, maar dat kan dan niet op een later tijdstip weer worden gewijzigd (bijvoorbeeld als het inkomen van de huurder is toegenomen en het recht op huurbevriezing of -verlaging is vervallen). De oproep van de Woonbond (25 maart) in de media om huren tijdelijk te verlagen of te bevriezen kunnen we dan ook nog niet in praktijk brengen.

Wat we wèl op dit moment doen, is de huurprijzen verlagen van de sociale huurwoningen met een huurprijs boven de € 720,- voor huurders met een inkomen dat recht geeft op Huurtoeslag. Voor huishoudens met 1 persoon is dat tot € 22.700,- en 2 of meer personen tot € 30.825,-.  Door deze huurverlaging kunnen deze huurders wel huurtoeslag aanvragen en betaalbaarder wonen. Huurders die hiervoor in aanmerking komen, kunnen contact opnemen met de afdeling Huurservice van Trivire via telefoonnummer 078 633 16 00 of via wonen@trivire.nl.

Let op: de netto huren die per 1 juli 2018 voor het eerst boven € 720,- zijn gekomen, verlagen wij per 1 juli aanstaande automatisch naar € 720,- Trivire informeert deze huurders hierover in april 2019.

Op welke wijze kan ik de huur betalen?

U kunt de huur betalen op de volgende manieren:

 • digitaal betalen
 • via automatische incasso
 • via een pinbetaling
 • u kunt de huur zelf aan ons overmaken

Het gemakkelijkste is betalen via automatische incasso. Met een automatische incasso geeft u Trivire toestemming om elke eerste dag van de maand de huur af te schrijven van uw rekening als er voldoende saldo op uw bankrekening staat. Als u kiest voor de automatische incasso, kunt u via de website van Trivire het online formulier De huur betalen invullen of een machtigingskaart ophalen bij Trivire op kantoor.

U kunt de huur ook digitaal betalen. U ontvangt dan rond de 20e van de maand een e-mail van Trivire met daarin een betaalverzoek. U kunt de huur ook pinnen bij ons op het hoofdkantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht. U ontvangt dan een betaalbewijs. U kunt de huur ook zelf overmaken van uw bankrekening naar Trivire op rekeningnummer NL54BNGH0285057065. Vermeld hierbij duidelijk uw naam en adres.

Hoe is mijn huur opgebouwd?

Uw bruto huur bestaat uit twee delen: netto (kale) huurprijs en de servicekosten. Servicekosten zijn opgebouwd uit een bijdrage in servicefondsen (glas- en ontstoppingfonds) en afgerekende servicekosten (de overeengekomen leveringen en diensten, zoals de schoonmaak van centrale ruimtes of onderhoud tuinen). Als u een woning met blokverwarming huurt, betaalt u ook de stookkosten aan Trivire.

Hoeveel termijnen moet ik nog betalen?

Alle betalingsregelingen worden bevestigd met een brief. In deze brief staan de termijnen en het bedrag dat u elke maand als aflossing dient te voldoen.

Ik heb een huurachterstand. Wat moet ik doen?

Een achterstand is vervelend. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de financieel medewerker Wonen, dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden. Soms is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. Wacht u niet te lang met actie ondernemen.

Heeft u bij meerdere instanties een achterstand? Dan kunt u om hulp vragen bij de Sociale Wijkteams: .

Ik ontvang mijn uitkering/salaris na de 1e van de maand. Mag ik de huur later betalen in plaats van vóór de 1e van de maand, nadat ik mijn uitkering/salaris heb ontvangen?

Nee, de huur moet voor of op de eerste dag van de maand betaald zijn. Lukt dit niet? Neemt u contact op met uw financieel medewerker Wonen via telefoonnummer 078 633 16 00 of via wonen@trivire.nl.

Hoe geef ik mijn nieuwe bankrekeningnummer aan Trivire door?

Betaalt u de huur met een automatische incasso? Vul dan een rode machtigingskaart in. Gebruik de groene machtigingskaart en vermeldt duidelijk uw nieuwe IBAN bankrekeningnummer. In andere gevallen geeft u uw nieuwe IBAN bankrekeningnummer door via het online formulier De huur betalen, per e-mail naar wonen@trivire.nl of post. Vermeld duidelijk uw naam, adres, woonplaats en uw oude en nieuwe IBAN bankrekeningnummer en een handtekening. Als het voor een garage/bergruimte is, vermeldt dan het adres van deze garage/bergruimte (en niet van uw woning).

Hoe vraag ik een huurspecificatie aan?

De huurspecificatie krijgt u elk jaar voor 1 mei toegestuurd. Deze is geldig van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Op de nieuwe huurspecificatie staat uw nieuwe huurprijs per 1 juli vermeld. U ziet uit welke onderdelen uw huurprijs is opgebouwd. En wat uw netto en bruto huurprijs is. Bewaart u deze brief goed. U kunt het nodig hebben voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Verder kunt u altijd een huurspecificatie opvragen bij ons Klanten Contact Centrum via 078 633 16 00.

Als ik de huur digitaal betaal, hoe weet ik dan dat ik aan jullie betaal en niet aan oplichters?

Om er zeker van te zijn dat u de huur aan Trivire betaalt en niet aan oplichters, kunt u op een aantal zaken letten:

 • Alle (betaal)links in onze e-mails komen uit op onze betaalportal. Deze links beginnen altijd met https://transactions.trivire.nl;
 • Het verkeer op onze webpagina's is ook altijd versleuteld. Een versleutelde webpagina begint altijd met https://, niet met http://. De meeste webbrowsers geven een versleutelde pagina aan met een (groen) slotje in de adres balk;
 • Er worden nooit meerdere ontvangers of "Undisclosed Recipients" in de e-mail getoond.

Als u een verdachte e-mail heeft ontvangen, kunt u dit melden aan wonen@trivire.nl.

Ik heb een voorstand, kunnen jullie die uitbetalen?

Ja, als uw rekeningnummer bij ons bekend is, kunnen wij uw voorstand aan u uitbetalen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw financieel medewerker Wonen. Houdt u er wel rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat het bedrag op uw rekening is bijgeschreven.

Er is een ontruiming van mijn woning aangezegd. Wat moet ik doen?

Om de ontruiming te voorkomen moet u de gehele huurachterstand/vordering betalen bij de deurwaarder. Ook alle gemaakte deurwaarderskosten vallen hieronder. Lukt dit niet, dan adviseren wij u om zelf de woning leeg te halen en de sleutels bij ons in te leveren.

Voor de exacte informatie kunt u bellen met de deurwaarder.

Deurwaarderskantoor Wouters: 078 622 79 33

GGN Maas Delta: 088 331 4444

Het sociaal team Dordrecht is bij mij aan de deur geweest. Waarom ben ik daar aangemeld?

Trivire heeft een convenant getekend met het sociaal team Dordrecht. Er zijn huurders waar Trivire zich zorgen om maakt, omdat er een huurachterstand is of een dreigende huisuitzetting. Trivire wil zoveel mogelijk huisuitzettingen voorkomen. Daarom meldt Trivire huurders soms aan bij het sociaal team Dordrecht, zodat er gekeken kan worden naar een passende oplossing. Wij adviseren u om hieraan uw medewerking te verlenen.

Ik heb geen acceptgiro ontvangen. Wat nu?

Dit klopt. Sinds 1 oktober 2017 is het niet meer mogelijk om met een acceptgirokaart de huur te betalen. U kunt de huur digitaal betalen of via een automatische incasso. Als dit uw voorkeur heeft, laat dit dan weten via wonen@trivire.nl of via het online formulier De huur betalen. Vermeld hierbij uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer.

U kunt de huur ook via de bank overmaken op rekeningnummer NL54BNGH0285057065. Vermeld hierbij duidelijk uw naam, adres en uw klantnummer of het factuurnummer waar het om gaat. Bent u een vertrokken huurder? Vermeld dan om welk adres het gaat. U kunt ook langskomen op het hoofdkantoor van Trivire om te pinnen. Contant betalen of met creditcard is niet mogelijk.

Ik heb mijn huur al betaald. Waarom krijg ik een aanmaning?

Het kan zijn dat uw betaling en de aanmaning elkaar gekruist hebben. In dat geval kan u de aanmaning als niet verzonden beschouwen.

Twijfelt u eraan of uw betaling goed is aangekomen bij Trivire? Stuurt u dan uw betaalbewijs van de betaling aan ons op, dan kijken wij of uw betaling goed is aangekomen. Of u mailt een bewijs van overschrijving naar . Vermeld duidelijk uw naam en adres.

Ik heb mijn huur naar de verkeerde rekening overgemaakt, wat nu?

Dat is erg vervelend! Als u het bedrijf of de persoon waarnaar u het geld heeft overgemaakt kent, kunt u hen vragen het geld terug te storten. Het is vaak niet zo dat uw bank het geld weer terug kan halen. Het is wel fijn als u ons laat weten als uw betaling aan ons hierdoor vertraging oploopt.

Ik wil hulp bij het oplossen van mijn schulden. Waar kan ik dit krijgen?

De Sociale Dienst Drechtsteden helpt mensen met financiële problemen. Daarnaast organiseren zij activiteiten om schulden te voorkomen, zoals budgetbegeleiding en geven de medewerkers voorlichting en advies. U kunt ook langs gaan bij het Sociaal Team. Kijkt u op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden voor het adres bij u in de buurt: .

De Sociale Dienst Drechtsteden helpt mensen met financiële problemen. Daarnaast organiseren zij activiteiten om schulden te voorkomen, zoals budgetbegeleiding en geven de medewerkers voorlichting en advies. Als u in Dordrecht woont, kunt ook langs gaan bij het Sociaal Team. Kijkt u op de voor het adres bij u in de buurt.

Ik wil mijn huur aan de balie bij Trivire betalen. Kan dat?

Ja, u kunt uw huur aan de balie per pin betalen.

Ik zit bij de deurwaarder. Aan wie moet ik het openstaande bedrag betalen?

De lopende huur moet u aan Trivire betalen. De betalingen die betrekking hebben op de ingediende huurachterstand/vordering bij de deurwaarder moet u overmaken aan de deurwaarder. Let op: de deurwaarder brengt extra kosten met zich mee!

Kan de automatische incasso ook op een andere dag?

Nee, dat is niet mogelijk. In uw huurcontract staat vermeld dat u voor of op de eerste dag van de aankomende maand moet betalen.

Kan de Sociale Dienst mijn huur doorbetalen?

Ja, dat kan. U kunt de Sociale Dienst Drechtsteden verzoeken uw huurbetaling rechtstreeks van uw uitkering in te houden. Hiervoor vult u een toestemmingsformulier in en ondertekent deze.

Op uw uitkeringsspecificatie kunt u elke maand controleren of de huurbetaling heeft plaatsgevonden.

Contactgegevens Sociale Dienst Drechtsteden:

Sociale Dienst Drechtsteden
Spuiboulevard 298
3311 GR DORDRECHT
078 770 89 10

https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/contact/op-welke-manieren-kan-ik-contact-opnemen

Kan ik belangrijke spullen na ontruiming nog terug krijgen?

De deurwaarder kan u hier meer over vertellen.

Kan ik mij overal aanmelden voor hulp bij mijn schulden?

Wij adviseren u contact op te nemen met het sociaal team of de Sociale Dienst Drechtsteden voor alle huurders in Dordrecht. Onze huurders in Zwijndrecht kunnen terecht bij Vivera. Voor Hendrik-Ido-Ambacht kunnen onze huurders terecht bij sociaal team Hendrik-Ido-Ambacht. Kijkt u voor meer informatie op de website van de gemeente waar u in woont.

Kan ik mijn huur contant of per pin betalen?

U kunt de huur alleen per pin betalen op ons hoofdkantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht. Contante- of creditcardbetalingen zijn niet mogelijk.

Mijn huurbetaling is niet goed gegaan via automatische incasso (gestorneerd). Wat kan ik doen?

Als u te weinig saldo op uw rekening heeft staan, wordt de huur niet aan ons overgemaakt. De bank gaat dan niet akkoord. Betaalt u de huur alsnog zo snel mogelijk. U kunt de huur overmaken op ons rekeningnummer NL54BNGH0285057065. Vermeld duidelijk uw naam, adres en huisnummer. U kunt het bedrag ook pinnen bij ons op kantoor of digitaal betalen (zie online formulier De huur betalen). Contant betalen of met creditcard is niet mogelijk.

Mijn woning wordt ontruimd, wat gaat er gebeuren?

Op basis van het vonnis van de kantonrechter komt de deurwaarder op de door hem aangegeven datum en tijdstip bij u aan de deur om de woning te laten ontruimen door een verhuisbedrijf. Dit doet hij in het bijzijn van een officier van politie.

De medewerkers van het verhuisbedrijf slaan de spullen die in goede staat zijn op in een container. Overige spullen worden afgevoerd.

Uit welke posten is mijn betalingsachterstand opgebouwd?

Uw betalingsachterstand kan uit verschillende delen bestaan: de openstaande huur, een termijn van een betalingsregeling en/of openstaande facturen van bijvoorbeeld de afrekening stook- of servicekosten, vervanging van een deurslot en mutatieschade, etc. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw financieel medewerker Wonen via telefoonnummer . Zij kunnen dit voor u nakijken. Houd u eigen betalingsgegevens bij de hand.

Waarom rekent de deurwaarder zoveel kosten aan mij door?

Wanneer u uw aanmaning niet binnen de termijn betaalt, worden er incassokosten in rekening gebracht. Deze zijn wettelijk bepaald. Daarnaast maakt de deurwaarder nog andere kosten die voor uw rekening komen.

Welke deurwaarder schakelt u in als ik huurachterstand heb?

Wij schakelen Gerechtsdeurwaarderskantoor Wouters in:

Gerechtsdeurwaarderskantoor Wouters

Telefoonnummer: 078 622 79 33

E-mail: info@wouters-incasso.nl

Wat is het e-mailadres voor facturen?

Als u als leverancier van Trivire een factuur wilt sturen, kunt u dit doen naar facturen@trivire.nl.

Wie zijn er allemaal bij de ontruiming aanwezig?

De deurwaarder, de politie en het verhuisbedrijf zijn aanwezig. In sommige gevallen is er ook iemand van Trivire aanwezig.

Wat gebeurt er na ontruiming met mijn spullen?

Als u uw woning/garage niet zelf heeft leeggehaald, dan geeft de deurwaarder het verhuisbedrijf de opdracht dit te doen. Voor meer informatie kunt u bellen met de deurwaarder.

Deurwaarderskantoor Wouters: 078 622 79 33

GGN Maas Delta: 088 331 4444

Wat is het telefoonnummer van mijn deurwaarder?

Deurwaarderskantoor Wouters: 078 622 79 33

GGN Maas Delta: 088 331 4444

Wat is het IBAN rekeningnummer van Trivire?

U kunt de huur, afrekening service- en stookkosten en facturen overmaken naar NL54BNGH0285057065 ten name van Trivire te Dordrecht. U kunt uw naam, adres en klantnummer gebruiken als betalingskenmerk. Betaalt u voor een garage/bergruimte? Vermeld dan het adres van de gehuurde ruimte (dus niet uw woonadres).

Wat gebeurt er als ik de huur niet betaal?

Als huurders de huur niet betalen, herinneren we de huurder hier diverse malen aan. Helpt dat niet, dan schakelen we een deurwaarder in. Dat is voor ons en voor de huurders een vervelende stap, die we liever voorkomen. Een deurwaarder kost de huurder ook extra geld. Als huurders ook op aandringen van de deurwaarder niet betalen, kan de woning ontruimd worden.

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

De huur moet vóór of op de eerste dag van de maand bij Trivire binnen zijn. Bijvoorbeeld: de huur van februari moet uiterlijk voor of op 1 februari op onze rekening staan. Dit kan betekenen dat u de huur een paar dagen eerder van uw bankrekening aan ons moet overschrijven. Neem geen risico. Schrijf het bij voorkeur in uw agenda/kalender. U kunt ook een automatische incasso afsluiten.

Wat betekent kale huur?

De kale huur is de nettohuurprijs zonder bijkomende servicekosten en voorschotbedragen voor energie.

Wie is mijn financieel medewerker?

Elke gebied heeft haar eigen financieel consulent:

 • Zwijndrecht en H.I.Ambacht: Esther Geschiere
 • Dordt West, Centrum en Lijnbaangebied: Esther Geschiere, Edwin van Wijnen, Eric Koolstra, Esmeralda Bruin, Zaireah Tempelaars
 • Historische Binnenstad en Crabbehof: Edwin van Wijnen
 • Krispijn: Eric Koolstra
 • Dordt Oost, Sterrenburg en Staart: Zairaeh Tempelaars
 • Stadspolders en Dubbeldam: Esmeralda Bruin

Wat moet ik doen als er een kaart in mijn brievenbus ligt met de vraag contact op te nemen?

Een medewerker van Trivire is bij u aan de deur geweest. Helaas troffen wij u niet thuis aan. U moet nu zelf contact opnemen met de financieel medewerker Wonen. Wacht u hier niet te lang mee.

Wat gebeurt er als ik in de schuldsanering zit?

De schuldhulpverlenende instantie helpt u bij het oplossen van uw schulden. Om in het traject van de schuldsanering te blijven, is het belangrijk dat u elke maand uw huur en andere vaste lasten blijft betalen. Dit zijn onder andere de zorgpremie en uw maandelijkse energienota. Wees u hier zeer alert op.

Welk bedrag aan huur heb ik nog open staan?

Met deze vraag kunt u contact opnemen met uw financieel medewerker Wonen via telefoonnummer 078 633 16 00. Zij kunnen dit voor u nakijken. Houd uw eigen betalingsgegevens bij de hand.

Wanneer wordt mijn huur automatische incasso geïncasseerd?

Op de 1e dag van de maand wordt uw huur automatisch geïncasseerd. Mocht de 1e van de maand in het weekend of op een feestdag vallen, dan wordt er op de eerstvolgende werkdag erna geïncasseerd.

Wat is Vroeg eropaf?

De gemeente Dordrecht en de woningcorporaties Trivire en Woonbron startten per 1 maart 2019 in Wielwijk, Crabbehof en Krispijn met de pilot Vroeg Eropaf. De partijen werken samen om mensen met een beginnende betalingsachterstand weer op de rails te krijgen. Bekijk hier een animatie over Vroeg eropaf.

Waarom Vroeg Eropaf?

Inwoners met schulden melden zich in veel gevallen te laat aan voor schuldhulp. Vaak pas vijf jaar na het ontstaan van de eerste betalingsachterstanden. Mensen schamen zich voor het niet kunnen managen van de eigen financiën of denken zelf nog wel een oplossing te vinden. Met het vroeg signaleren van schulden is het vaak mogelijk hoge schulden te voorkomen. Ook voorkomen we hiermee dat we iemand uit zijn of haar woning moeten zetten, want dat doen we niet graag. Bekijk hier een animatie over Vroeg eropaf.

Hoe werkt Vroeg eropaf?

Wanneer iemand een achterstand heeft, bijvoorbeeld in de betaling van huur, neemt een consulent van het Sociaal Wijkteam contact met de inwoner op. Samen kijken ze wat er nodig is om de betalingsachterstand onder controle te krijgen. Vroeg Eropaf is er voor hulp; inwoners mogen zelf beslissen of ze de hulp willen aannemen. Bekijk hier een animatie over Vroeg eropaf.