Energie

Op dit moment is er veel te doen over energie. En dan met name over de sterk stijgende prijzen van gas en elektriciteit. Dit zorgt ervoor dat veel mensen zich afvragen of zij de energierekening nog wel kunnen betalen. Op deze pagina vindt u alle informatie over energie en wat Trivire daarin voor u kan betekenen. 

Veel gevraagd over Energie

Verandert mijn huur door de invoering van de nieuwe Energie-Index?

Algemeen

De nieuwe Energie-Index heeft meestal geen invloed op de huur die u betaalt, alleen in het uitzonderlijke geval dat de nieuwe Energie-Index tot gevolg heeft dat dit minder huurpunten oplevert en daardoor de maximale huur lager wordt dan de huur die u betaalt. Dit komt niet vaak voor, omdat Trivire het overgrote deel van haar woningen ruim onder de maximale huur verhuurt.

Daarnaast heeft de Energie-Index invloed op de huurprijs als de woning opnieuw wordt verhuurd.

Tot slot kunnen huurverhogingen voor zittende huurders worden afgesproken, bijvoorbeeld bij een energieproject. Let we: de Energie-Index heeft wel altijd direct invloed op de WWS (WoningWaarderingSysteem) punten, waardoor de maximale huur van een woning kan wijzigen. Hierdoor kan de huur dus langer doorgroeien.

Komt mijn woning in aanmerking voor isolatie?

Algemeen

Alle isolatie voor bijvoorbeeld vloeren, daken, muren brengen we alleen aan tijdens planmatig onderhoud of een renovatieproject. Als uw woning aan de beurt is, ontvangt u vooraf van ons een brief. De isolatie kan voor een huurverhoging zorgen. Hier staat wel een lagere energierekening tegenover.

Ik hoor een alarm in een elektriciteitskast in een algemene toegangsruimte. Wat moet ik doen?

Algemeen

U kunt hier een reparatieverzoek voor indienen via formulier Reparatieverzoek.

Kan ik dubbelglas in mijn woning krijgen?

Algemeen

Nee, dit is niet mogelijk. Bij Trivire werken we hard aan het verduurzamen van onze woningen, zodat in de toekomst al onze woningen een energielabel hebben van D of hoger. Dit vraagt om grote investeringen. En omdat we ons geld maar één keer uit kunnen geven, willen we dit op een zo goed mogelijke manier doen. En op een manier waarbij we zoveel mogelijk huurders van dienst zijn. Individuele aanvragen voor dubbelglas, zoals die van u, zijn erg kostbaar en minder efficiënt dan een heel woongebouw of woonblok tegelijk van dubbel glas voorzien. We leggen u uit waarom:

 • Het afhandelen van een individuele aanvraag voor het plaatsen van dubbelglas zorgt er wel voor dat het wooncomfort van uw woning verbetert en uw individuele energielasten omlaag gaan, maar voor datzelfde geld kunnen we in een project misschien wel zes woningen voorzien van dubbelglas. Dat is voor ons de reden om het plaatsen van dubbelglas alleen nog maar uit te voeren in grote onderhoudsprojecten of verduurzamingsprojecten
 • Daarnaast bestaat ook het risico dat individuele plaatsingen van dubbelglas later weggegooid geld blijkt te zijn. Wanneer een woongebouw op een later moment projectmatig verduurzaamd wordt en daarbij gekozen wordt voor een andere technische oplossing of ander materiaal om het energielabel van de woning te verbeteren, moet het eerder individueel aangebrachte dubbelglas soms verwijderd worden. Dat is zonde van het eerder geïnvesteerde geld in het plaatsen van het dubbelglas. 
 • We begrijpen dat dit niet het antwoord is waar u op gehoopt had. Toch willen we u vragen om begrip voor de situatie en kunnen we u verzekeren dat we ook uw woning op termijn komen verduurzamen. Helaas kunnen wij niet al onze woningen (ruim 14.000) tegelijk aanpakken. Wij doen ons best om projecten te versnellen. Ook vervangen we bij de schilderbeurten al het enkelglas voor dubbelglas. Zo gaat in de toekomst ook het wooncomfort in uw woning omhoog en kan uw energieverbruik dalen.

Hebben jullie tips om mijn stookkosten zo laag mogelijk te houden?

Algemeen

Dit zijn handige tips voor het laag houden van de stookkosten:

 • Zorg ervoor dat uw radiatoren hun warmte goed afgeven;
 • Breng radiatorfolie achter de radiator aan;
 • Laat gordijnen niet voor de radiator hangen;
 • Droog geen wasgoed op de radiator;
 • Plaats zo mogelijk geen meubilair voor de radiator;
 • Ventileer goed en verwarm gelijkmatig: droge lucht verwarmt beter dan vochtige lucht;
 • Beperk de temperatuur tijdens de nacht;
 • Gebruik de radiatoren alleen als dat nodig is en sluit deuren naar niet verwarmde/koelere ruimten;
 • Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt (maar voorkom bevriezing);
 • Let op uw temperatuurinstelling want elke graad minder levert een besparing op van ongeveer 6%;
 • Zet uw thermostaat een uur voordat u weggaat en een uur voordat u gaat slapen op een lagere stand.

Nog meer tips? Kijk op de website www.milieucentraal.nl.

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Algemeen

Alleen voor nieuwbouwwoningen die moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Voor bestaande woningen bestaan geen eisen. Wij hebben ons tot doel gesteld om in 2024 de meeste woningen minimaal op Energie-Index 1,80 (voorheen label C) te brengen met een gemiddelde Energie-Index van 1,4 (voorheen label B) over het gehele woningbezit.

Hoe weet ik of mijn woning nog een oud Energielabel heeft of een nieuwe Energie-Index en hoe lang deze geldig is?

Algemeen

U vindt al deze informatie op de website www.zoekuwenergielabel.nl. Als daar staat dat de huurpunten gebaseerd zijn op een energielabel dan heeft het adres nog geen ‘nieuwe’ Energie-Index. Als de huurpunten op een Energie-Index gebaseerd zijn dan is er een ‘nieuwe’ Energie-Index.

Waar worden de Energie-Index en het Energielabel voor gebruikt?

Algemeen

Beiden geven een beeld van hoe energiezuinig een woning is op basis van eigenschappen van de woning (bijvoorbeeld de mate van isolatie van het dak, gevel en vloer) en standaard normeringen m.b.t. het gebruik van de woning (bijvoorbeeld: aantal bewoners per m2 en binnentemperaturen).

Ze zijn mede bepalend voor het aantal huurpunten van uw woning. De huurpunten worden ook berekend op basis van andere zaken, zoals oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning.

Kan ik centrale verwarming (CV) in mijn woning krijgen?

Algemeen

Dat kan als dit technisch mogelijk is. U kunt een verzoek bij ons indienen, dan onderzoeken wij dat voor u. Zijn er geen bezwaren? Dan plaatsen wij de centrale verwarming. Hier vragen wij wel een huurverhoging voor. Wij plaatsen geen centrale verwarming als u een huurachterstand heeft.

Welke woningen krijgen een Energie-Index en welke houden het Energielabel?

Algemeen

Alle nieuwbouwwoningen opgeleverd na 1 januari 2015 krijgen een Energie-Index volgens de nieuwe rekenmethode. Ook alle woningen waaraan wij na 1 juli 2015 isolatie-verbeteringen aanbrengen, krijgen een Energie-Index. Voor alle andere woningen verandert er voorlopig niets. Die behouden hun energielabel met een letter.

Wat is er veranderd aan het Energielabel?

Algemeen

Vanaf 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-Index. Deze ligt tussen de 3,7 en 0,0. Hoe kleiner het getal, hoe energiezuiniger de woning. Eerder werd dat uitgedrukt in de letters A++ t/m G. Dat heette energielabel. G is het minst zuinig en A++ het zuinigst. De rekenmethode voor het ‘nieuwe’ energielabel en die van de ‘nieuwe’ Energie-Index zijn niet meer met elkaar te vergelijken. Zo ook niet de ‘nieuwe’ labelletter die bewoners terug kunnen vinden op de website voor energielabels. Het kan voorkomen dat een woning een energieindex heeft van 1.0, maar op deze website een letter D krijgt. Dit is een lastig uit te leggen punt als gevolg van de methodewijziging. Het is namelijk zo dat tegenwoordig het ‘nieuwe’ (vereenvoudigd) energielabel bepaald wordt op basis van slechts enkele woningkenmerken en de Energie-Index op basis van een veel uitgebreidere set aan woningkenmerken. Als er een ‘nieuwe’ energieindex bekend is dan is deze bepalend voor WWS, anders het op basis van de oude methodiek bepaalde Energielabel. Het energielabel op basis van de oude methodiek is overigens wel op een uitgebreide set aan woningkenmerken gebaseerd.

Ik wil zonnepanelen op mijn woning, hoe regel ik dat?

Algemeen

Het is niet mogelijk om individueel zonnepanelen te laten plaatsen. Trivire plaatst alleen projectmatig zonnepanelen.

Waarom stijgen de energieprijzen?

Algemeen

De energiecrisis begon in september 2021. Doordat de coronacrisis aan een eind kwam raakte de wereldwijde economie weer langzaam op stoom. Dat leidde tot een grotere energievraag waaraan niet zo snel kon worden voldaan. Mede door de situatie in Oekraïne zette de stijging van de energietarieven de afgelopen maanden door.

Niemand kan op dit moment voorspellen wat de energieprijzen gaan doen: blijven ze stijgen, komen ze tot stilstand of gaan ze misschien zelfs weer dalen? Alle energieleveranciers en klanten krijgen te maken met de hoge energieprijzen. Wij snappen heel goed dat de stijgende energieprijzen zorgen voor vragen en onzekerheid over uw energiecontract.

Wat betekenen de hogere energieprijzen voor mijn energierekening?

Algemeen

In 2020 betaalden we nog ongeveer €0,79 (incl. belastingen en btw) voor een kubieke meter (m3) gas. In oktober 2021 is die prijs boven de €1,- geschoten, in februari 2022 lag de gemiddelde gasprijs op €1,74 en in augustus 2022 was deze meer dan €4,-. Inmiddels ligt de gemiddelde gasprijs, september 2022, weer op ongeveer €2,- (per m3).

Als gevolg van de stijgende energieprijzen, hebben energieleveranciers hun tarieven verhoogd. Wat dat voor uw energierekening betekent, hangt af van uw energiecontract.

Waarom stijgt de elektriciteitsprijs?

Algemeen

De elektriciteitsprijs stijgt fors en dat komt door de prijsexplosie van gas. De stroomprijs is namelijk gekoppeld aan die van gas. Elektriciteit opgewekt door gascentrales is, vanwege de hoge gasprijzen, op dit moment de duurste vorm van elektriciteitsproductie maar is nodig om aan de vraag te voldoen. De elektriciteitsprijs beweegt dus mee met de gasprijs. Zolang de productie van elektriciteit door gasgestookte centrales nodig is, leidt een hoge gasprijs automatisch tot een hoge elektriciteitsprijs.

Wat is/wanneer is er sprake van energiearmoede?

Algemeen

De klassieke definitie van energiearmoede beperkt zich tot de betaalbaarheid van de energierekening. In die definitie is er sprake van energiearmoede als meer dan 10% van het inkomen opgaat aan de energierekening. Inmiddels is deze definitie uitgebreid en wordt ook de energetische kwaliteit van een woning en de mogelijkheid om te verduurzamen als criteria voor energiearmoede beschouwd. Kortom, er is sprake van energiearmoede als:

 • Men meer dan 10% van het inkomen kwijt is aan de energierekening.
 • Men een woning heeft met een slecht energielabel (energetische kwaliteit genoemd).  Dit is een bron van gezondheidsklachten en leiden tot minder comfort).
 • Men niet in staat is om te verduurzamen.

Hoe wordt de energetische kwaliteit van een woning bepaald?

Algemeen

De energetische kwaliteit van een woning herkent u aan het energielabel. Door te kijken naar de gebouweigenschappen, de installaties in de woning en een gemiddeld gebruikersgedrag wordt een energielabel bepaald. Hoe dichter de waarde van uw label bij de nul ligt, hoe zuiniger de woning. Woningen in de klassen A of B zijn de meest energiezuinige woningen. Woningen in de lagere klassen E tot en met G hebben een slechter geïsoleerde woning. Uw woning krijgt een beter label door de woning te isoleren (denk aan beter isolatieglas) of de aanschaf van een hoogrendementsketel.

Hoe kan ik mijn huidige energieverbruik zien?

Algemeen

Op de warmtemeters in de woning kunt u uw meterstanden aflezen en zo uw verbruik in de gaten houden. U kunt ook uw energieleverancier benaderen voor apps/tools waarmee u uw energieverbruik kunt aflezen (dit geldt alleen voor mensen die hun energierekening zelf betalen bij de leverancier).

Waar vind ik mijn huidige energielabel? / Ik twijfel of mijn energielabel klopt. Hoe weet ik het zeker?

Algemeen

U vindt deze informatie op de website EP-Online. Deze informatie is up-to-date.

Wat kan ik zelf doen om minder energie te verbruiken?

Algemeen

 1. Zet de verwarming een graadje lager. Daarmee bespaart u al snel €50,- per jaar.  

 2. Probeer korter te douchen. Daarmee bespaart u water én gas. Door twee minuten korter te douchen, bespaart u €55,- per jaar. 
   
 3. Zet de verwarming een uur (of meer) voor u gaat slapen al omlaag. De warmte blijft hangen waardoor het toch behaaglijk is. Dit scheelt gemiddeld €40,- per jaar. 

 4. Zet apparaten helemaal uit. Dus niet op stand-by. Gebruik het liefste een stekkerdoos met een schakelaar. Dat scheelt u €35,- per jaar.
    
 5. Was met een volle trommel en op de laagst mogelijke temperatuur. 30 graden is vaak al voldoende. Daarmee bespaart u al snel €35,- per jaar. 
   
 6. Gebruik de wasdroger zo weinig mogelijk. Droog de was zoveel mogelijk buiten en bespaar €25,- per jaar. 
   
 7. Gebruik spaar- of ledlampen. Vervang eerst de lampen die lang aanstaan en die een hoog wattage hebben. Dat scheelt u per jaar €8,- per spaarlamp en €13,- per ledlamp.  

 8. Haal opladers uit het stopcontact als u ze niet gebruikt. Deze verbruiken ook stroom als ze niets opladen. Per oplader kunt u zo €4,- per jaar besparen.  

 9. Ontdooi de diepvries regelmatig. Met een laagje ijs moet de diepvries harder werken om te koelen. Ook een stoflaag achterop de koelkast of diepvries zorgt voor extra verbruik. Bespaar €9,- per jaar.  

 10. Gebruik liever geen tweede koelkast of diepvries. Een koelkast met diepvries kost €63,- per jaar aan energie. Een vrieskast kost €84,- per jaar. Oude apparaten zijn minder zuinig en dus nog duurder.

Ik stook liever niet. In plaats daarvan doe ik een extra trui aan of gebruik ik een deken om me warm te houden. Is dit verstandig?

Algemeen

We begrijpen heel goed dat u rekening houdt met uw energieverbruik. Het is alleen onverstandig om helemaal niet te stoken. Veel mensen kiezen er ook voor om minder te ventileren om zoveel mogelijk warmte binnen te houden en de kou buiten. Die combinatie zorgt ervoor dat het vochtgehalte in huis toeneemt. En daarmee neemt het risico op vervelende en ongezonde schimmel toe.

Moet ik mij zorgen maken over de stijgende energieprijzen?

Algemeen

De energiecontracten van Trivire staan tot en met 31 december 2022 vast. De tarieven wijzigen tot die tijd dus niet. Voor de periode vanaf 1 januari 2023 gaan nieuwe energiecontracten gelden. Op dit moment wordt er nog hard aan gewerkt om nieuwe contracten af te sluiten. Zodra wij daar meer van weten, gaan wij onze huurders informeren. En ook gaan wij onze huurders dan een advies geven over hun voorschotbedrag verwarmingskosten. Uiteraard mag u altijd zelf een aanvraag voor een wijziging van het voorschotbedrag verwarmingskosten indienen. Dit kunt u doen via onze website, of schriftelijk per brief of e-mail. 

Ik heb zelf een cv-ketel. Wat betekent dat voor mijn energierekening?

Algemeen

U maakt gebruik van gas. Dit gas koopt u via uw eigen energieleverancier. Hier betaalt u in 2023 tot een verbruik van 1.200 m3 maximaal € 1,45 per m3 voor. Verbruikt u meer? Dan betaalt u voor dit verbruik een hogere prijs. Deze prijs staat in uw energiecontract.

Via de stroomrekening krijgt u in 2022 korting op de energiebelasting. Ook krijgt u in november en december 2022 € 190,- korting via uw eigen energieleverancier. In 2023 betaalt u tot een verbruik van 2.900 kWh maximaal € 0,40 per kWh. Dit is het prijsplafond.

Moet ik mij zorgen maken om de hoogte van de kosten van de elektra algemeen in de servicekosten?

Algemeen

De energiecontracten van Trivire staan tot en met 31 december 2022 vast. De tarieven wijzigen tot die tijd dus niet. Voor de periode vanaf 1 januari 2023 gaan nieuwe energiecontracten gelden. Op dit moment wordt er nog hard aan gewerkt om nieuwe contracten af te sluiten. Zodra wij de servicekosten met onze huurders afrekenen, houden wij met het aanpassen van de voorschotten rekening met de nieuwe tarieven. Het kan dus zijn dat u op de afrekening servicekosten 2022 geld terug gaat krijgen, maar de voorschotbedragen wel worden verhoogd. U kunt hiervan geen wijziging van het voorschotbedrag aanvragen. 

Ik heb blokverwarming van HVC, dus restwarmte. Gaan mijn energietarieven stijgen?

Algemeen

Ja, de tarieven van HVC gaan ook stijgen per 1 januari 2023. Ook hiervan kunnen we nog niet zeggen hoeveel dat gaat zijn. Zodra wij daar meer over weten gaan wij onze huurders informeren. En ook gaan wij onze huurders dan een advies geven over hun voorschotbedrag verwarmingskosten.

Waarom stijgen de tarieven van mijn blokverwarming van HVC als dit op restwarmte gestookt wordt?

Algemeen

De tarieven van restwarmte zijn op dit moment nog gekoppeld aan de tarieven van het gas. Dit levert voor nu echter nog wel een voordeel op. Ook wordt de warmte door HVC grotendeels geleverd door restwarmte, maar wanneer deze restwarmte niet beschikbaar is stookt HVC bij op gas. Dit doen zij om toch de gevraagde warmte te kunnen blijven leveren aan de woningen.  

Ik kom in betalingsproblemen vanwege de hoge energierekening. Wat kan Trivire doen?

Algemeen

We adviseren onze huurders contact op te nemen met onze collega’s van de afdeling incasso. Zij gaan de mogelijkheden voor uw specifieke situatie onderzoeken en u ondersteunen waar nodig.

Ik heb vernomen dat ik met mijn huidige inkomen in aanmerking kom voor de energietoeslag van 2022. Klopt dit?

Algemeen

Voor alle inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht met een inkomen van maximaal 120/130% van het sociaal minimum geldt dat zij een energietoeslag kunnen aanvragen van maximaal €1.300 via  Aanvragen eenmalige energietoeslag - Sociale Dienst (socialedienstdrechtsteden.nl)

Ik heb vernomen dat alle huishoudens in Nederland een financiële compensatie krijgen voor de hoge energieprijzen? Hoe krijg ik de € 190,- korting op mijn energierekening?

Algemeen

Alle huishoudens krijgen deze korting. Dit is € 190,- per maand. Hier hoeft u zelf niks voor te doen. Deze korting krijgt u automatisch van uw energieleverancier.

Sommige energieleveranciers, zoals Eneco en Vattenfall, maken dit bedrag over op uw bankrekening. Andere energieleveranciers, zoals Essent, verrekenen de korting met uw termijnbedrag. Dan geldt het volgende:

 • Betaalt u meer dan € 190,- per maand? Dan betaalt u in november en december 2022 alleen het verschil tussen het termijnbedrag en deze korting.

 • Betaalt u minder dan € 190,- per maand? Dan betaalt u in november en december 2022 niks. Het verschil tussen het termijnbedrag en deze korting krijgt u terug op de eindafrekening.

Ik heb vernomen dat er cadeaubonnen beschikbaar zijn voor energiebesparende producten. Hoe kom ik aan een dergelijke cadeaubon?

Algemeen

De gemeente Dordrecht heeft voor haar bewoners cadeaubonnen beschikbaar ter waarde van €70. U kunt deze cadeaubon gebruiken om energiebesparende producten te kopen, zoals LED lampen, radiatorfolie en tochtstrippen. Meer informatie vindt u hier: Regionaal Energieloket.

Wanneer wordt mijn huis geïsoleerd of verduurzaamd?

Algemeen

Dat kunnen we nog niet precies zeggen. Veel woningen van Trivire zijn al goed geïsoleerd, maar nog niet allemaal. Woningen die nu nog een E, F, of G-label hebben, worden de komende jaren aangepakt.

In 2028 willen we zo veel mogelijk E, F en G-labels aangepakt hebben. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij renovaties. We isoleren dan onder andere de ramen en gevels en verbeteren ook de wijze van ventileren. Ook bij gewoon onderhoud kijken we standaard of en hoe verduurzaming mogelijk is. Als we gaan schilderen kijken we bijvoorbeeld meteen of we enkelglas kunnen vervangen.

Alle nieuwbouwwoningen worden aangesloten op het warmtenet of worden verwarmd met een warmtepomp. En in de bestaande woningvoorraad wordt jaarlijks in enkele honderden woningen de verwarming door gas vervangen door een warmtenet of een ander duurzamer alternatief en stellen we voor het kookgas te verwijderen. Ook plaatsen we zonnepanelen. Daarnaast is bij VvE's waarvan we onderdeel zijn verduurzaming op de agenda's gezet, zodat ook binnen die VvE's verduurzamingsplannen kunnen worden gemaakt.

Ik heb vernomen dat er gratis energiehulpen actief zijn. Hoe kom ik met hen in contact?

Algemeen

De gemeente Dordrecht biedt gratis Energiehulp aan. Energiehulp is een instantie die inwoners van Dordrecht helpt met tips om energie te besparen. Ze komen ook aan huis. Ze nemen de nodige energiebesparende materialen mee, zoals ledlampen, tochtstrippen en radiatorfolie. Zij plaatsen dit helemaal gratis. Wilt u meer weten over wat Energiehulp voor u kan doen? Neem dan een kijkje op www.energiehulp.nl of bel naar telefoonnummer 078 2001 097 of 06 4550 0083. Let op: de energiehulp is er zeker ook voor huurders van Trivire.

Woont u in Zwijndrecht? Dan kunt u gratis een Energiecoach inschakelen via Het Groene Licht Zwijndrecht. Ook kan de FIXbrigade worden ingeschakeld, zij helpen u kosteloos kleine energiebesparende aanpassingen door te voeren in uw woning. Voor meer informatie bel Diverz en vraag naar Antoinette Tuijtel op 06 33 61 66 87 of stuur een e-mail naar dienstenteam@diverz.info.  

Ook is er een Energiespreekuur, waar u elke woensdag van 13.00 tot 15.00 uur met al uw vragen terecht kunt bij vrijwilligers. Locatie: Xiejezo, Grote Beerstraat 10, Zwijndrecht.