Energielabels

Op dit moment stellen wij van al onze woningen een nieuw energielabel vast. Met het energielabel wordt de energetische kwaliteit van uw woning vastgesteld. De energetische kwaliteit zegt iets over te verwachten energieverbruik. Dit doen wij door elke woning te inspecteren. Dit combineren we gelijk met het verzamelen van meer informatie tijdens de inspectie, zoals het controleren van de afmetingen van de woning en de technische staat, zodat deze informatie goed in onze administratie verwerkt kan worden. Ook voeren wij een veiligheidskeuring van de installaties uit. 

Veel gevraagd over Energielabels

Hoe weet ik of mijn woning nog een oud Energielabel heeft of een nieuwe Energie-Index en hoe lang deze geldig is?

U vindt al deze informatie op de website www.zoekuwenergielabel.nl. Als daar staat dat de huurpunten gebaseerd zijn op een energielabel dan heeft het adres nog geen ‘nieuwe’ Energie-Index. Als de huurpunten op een Energie-Index gebaseerd zijn dan is er een ‘nieuwe’ Energie-Index.

Tijdens de inspectie voor een nieuw energielabel is geconstateerd dat mijn badkamer, keuken en/of toilet slecht is. Krijg ik nu een nieuwe?

Dit is niet automatisch het geval. We bekijken alle resultaten van de inspecties en dit geeft ons inzicht voor het inplannen van planmatig onderhoud.

Welke woningen krijgen een Energie-Index en welke houden het Energielabel?

Alle nieuwbouwwoningen opgeleverd na 1 januari 2015 krijgen een Energie-Index volgens de nieuwe rekenmethode. Ook alle woningen waaraan wij na 1 juli 2015 isolatie-verbeteringen aanbrengen, krijgen een Energie-Index. Voor alle andere woningen verandert er voorlopig niets. Die behouden hun energielabel met een letter.

Waar worden de Energie-Index en het Energielabel voor gebruikt?

Beiden geven een beeld van hoe energiezuinig een woning is op basis van eigenschappen van de woning (bijvoorbeeld de mate van isolatie van het dak, gevel en vloer) en standaard normeringen m.b.t. het gebruik van de woning (bijvoorbeeld: aantal bewoners per m2 en binnentemperaturen).

Ze zijn mede bepalend voor het aantal huurpunten van uw woning. De huurpunten worden ook berekend op basis van andere zaken, zoals oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning.

Wat doet Trivire met de uitkomsten van de inspecties om nieuwe energielabels vast te stellen?

Trivire beoordeelt de uitkomsten en als het noodzakelijk is, plannen wij werkzaamheden in op onze planmatige begroting.

Tijdens het vaststellen van een nieuw energielabel is een acute, onveilige situatie geconstateerd. Wat nu?

Als de inspecteur een acute, onveilige situatie constateert, neemt hij direct contact op met Trivire. Trivire stuurt een onderhoudsbedrijf langs om de onveilige situatie te verhelpen. Als de onveilige situatie door u is veroorzaakt, zijn de kosten voor u.

Mijn energielabel gaat omlaag en daardoor het aantal punten van mijn woningwaardering. Gaat mijn huur nu ook omlaag?

Dit is niet automatisch het geval. Wilt u meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met onze afdeling Huurservice via telefoonnummer 078 633 16 00.

Waarom is de inspectie voor het energielabel van mijn woning niet doorgegaan?

Vanwege het coronavirus hebben wij alle inspecties die in opdracht van Trivire door Innax gedaan zouden worden uitgesteld. U heeft hierover een bericht ontvangen. Op een later moment - als het coronavirus weer onder controle is - plannen wij opnieuw een afspraak met u in om uw woning op te nemen.