Huurverhoging

Elk jaar passen wij op 1 juli de huren aan. De regering besluit hoeveel de maximale huurverhoging voor zelfstandige woningen mag zijn.

Veel gevraagd over Huurverhoging

Mijn inkomen is gedaald. Ik ben een scheefhuurder. Kan ik huurverlaging krijgen?

Trivire heeft in de afgelopen 2 jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. De grondslag om een huurverlaging aan te vragen op basis van inkomensafhankelijke huurverhoging van voorgaande jaren is verjaard. Volgens de overheid zijn mensen met een laag inkomen die veel huur betalen dure scheefhuurders. Sinds 2016 mogen woningcorporaties daarom aan huurders met een laag inkomen alleen woningen aanbieden tot een bepaalde huur. Zittende huurders kunnen (tot de aftoppingsgrens) huurtoeslag aanvragen of verhuizen naar een goedkopere woning.

Hoe maak ik bezwaar op de huurverhoging?

Als u het niet eens bent met ons voorstel tot huurverhoging, kunt u bezwaar maken door vóór 1 juli 2018 een bezwaarschrift bij ons in te dienen. Dit kunt u doen door het formulier 'Bezwaar huurverhoging 2018' in te vullen en naar ons toe te sturen.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Ieder jaar sturen wij u voor 1 mei de huurverhogingsbrief. In de brief vertellen wij u met hoeveel procent uw huur eventueel omhoog gaat. Deze brief wordt eenmalig verstrekt. Bewaart u deze brief goed!

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Tenzij er in uw huurcontract een andere datum is overeengekomen.

Waarom staat er geen lift meer op mijn afrekening servicekosten?

Vanaf 2017 is de bijdrage voor de lift omgezet naar een fonds. De centrale huurdersorganisatie van Trivire (HPT) heeft ingestemd met deze wijziging. Omdat dit om een klein bedrag gaat en het afrekenbare saldo laag is, is besloten een fonds in te stellen. Dit betekent dat alle bijdragen van de huurder binnen het fonds blijven en kleine bedragen die in het verleden niet werden uitbetaald ook van de huurder blijven. Naast dit voordeel voor de huurders komt ook de 5% administratiekosten over deze post te vervallen. Vanaf januari 2018 is de naam voor deze post in de administratie aangepast. Eventuele prijswijzigingen worden gelijk met de jaarlijkse huurverhoging verwerkt en met u gecommuniceerd.

Waarom is het bedrag van mijn scootmobiel / elektra oplaadpunt gewijzigd per 1 juli?

De prijs is gewijzigd zodat iedere huurder die betaalt aan het component elektra oplaadpunt hetzelfde bedrag betaalt.

Waarom is het bedrag van mijn lift-Fonds gewijzigd per 1 juli?

De prijs is gewijzigd zodat iedere huurder die betaalt aan dit fonds hetzelfde bedrag betaalt.

Waarom staat het CV-service abonnement niet meer op mijn afrekening servicekosten?

Vanaf 2017 is de bijdrage voor het CV-onderhoud omgezet naar een fonds. De centrale huurdersorganisatie van Trivire (HPT) heeft ingestemd met deze wijziging. Omdat dit om een klein bedrag gaat en het afrekenbare saldo laag is, is besloten een fonds in te stellen. Dit betekent dat alle bijdragen van de huurder binnen het fonds blijven en kleine bedragen die in het verleden niet werden uitbetaald ook van de huurder blijven. Naast dit voordeel voor de huurders komt ook de 5% administratiekosten over deze post te vervallen. Vanaf januari 2018 is de naam voor deze post in de administratie aangepast. Eventuele prijswijzigingen worden gelijk met de jaarlijkse huurverhoging verwerkt en met u gecommuniceerd.

Waarom is het bedrag van mijn CV-Fonds gewijzigd per 1 juli?

De prijs is gewijzigd zodat iedere huurder die betaalt aan dit fonds hetzelfde bedrag betaalt.