Inwoning

Als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samen op de huurovereenkomst staat, dan huurt u automatisch de woning samen met uw partner. U bent dan allebei huurder en heeft dezelfde rechten en plichten. Wanneer u de woning eerst alleen huurt en uw partner trekt pas later bij u in, is dat anders. Dat heet 'inwonen' en daarvoor moet u toestemming vragen aan Trivire.

Veel gevraagd over Inwoning

Mogen jullie bij de politie navraag doen naar mijn woonverleden?

In de gemeente Dordrecht is per 1 augustus 2018 de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) van kracht. Deze wet maakt het mogelijk  om in enkele complexen en buurten extra eisen te stellen aan nieuwe huurders en mensen die inwoning aanvragen. In de aangewezen gebieden geldt de Huisvestingsverordening. Nieuwe huurders en mensen die een verzoek doen tot inwoning moeten voor een woning in deze buurten en complexen, een huisvestingsvergunning aanvragen. De gemeenten onderzoekt (screent) vervolgens of zij in het verleden woonoverlast hebben veroorzaakt, want huisvesting mag niet leiden tot een toename van overlast of criminaliteit in het complex of gebied waarin de woonruimte ligt.

Bij  Trivire is een huisvestingsvergunning vereist voor alle  woningen in de Eisingahof en in de volgende straten van het Lijnbaan-gebied: Noordendijk, Lijnbaan,  Lijnbaandwarsstraat, Schuttevaerkade, Noorderstraat, Houthavenplein, Lange Wantijkade, Korte Wantijkade, Biesboschstraat, Viermolenspooort. Dus als u inwoning aanvraagt of kandidaat bent voor een woning in bovenstaande gebieden, vraagt de gemeente bij de politie naar uw woonverleden en dat van alle gezinsleden boven de 16 jaar. Trivire doet dit niet zelf.

Wat is inwoning?

Wanneer u de woning alleen huurt en uw partner trekt pas later bij u in, heet dat inwonen. Voor inwonen moet u toestemming vragen aan Trivire, dat kan via formulier Inwoning. Een inwonende partner heeft minder rechten dan een huurder. Als de huurder vertrekt of overlijdt, moet de inwoner de woning verlaten. Na twee jaar inwoning kunt u voor uw partner medehuurderschap aanvragen. U leest er meer over in de toelichting inwoning.

Kan ik iemand bij mij in laten wonen?

Als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samen op de huurovereenkomst staat, dan huurt u automatisch de woning samen met uw partner. U bent dan allebei huurder en heeft dezelfde rechten en plichten.

Wanneer u de woning eerst alleen huurt en pas later trekt uw partner bij u in, is dat anders. Dat heet 'inwonen' en daarvoor moet u toestemming vragen aan Trivire. Een inwonende partner heeft geen rechten. Na twee jaar inwoning kunt u voor uw partner medehuurderschap aanvragen. Informeer naar de voorwaarden.

Om de leefbaarheid in wijken en buurten te bevorderen, hebben de corporaties samen met de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht grenzen gesteld aan het aantal personen dat in een woning mag wonen. Inwoning kan dus ook geweigerd worden.

Ik heb toestemming inwoning van jullie. Kan ik huurder worden als de hoofbewoner vertrekt of overlijdt?

Nee, als inwoner heeft u niet dezelfde rechten als een medehuurder. Als de huurder vertrekt of overlijdt, moet de inwoner de woning verlaten. Na twee jaar inwoning en als er sprake is van een duurzame, gemeenschappelijke huidshouden kunt u voor uw partner medehuurderschap aanvragen. Dit laatste betekent dat u van plan bent voor een lange tijd samen een huishouden te voeren. Informeer naar de voorwaarden bij de verhuurmakelaar.

Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Willen jullie dat weten?

Ja, wij ontvangen daarover graag bericht via e-mail. Vermeld het adres, de naam van degene die vertrekt en de vertrekdatum. Het definitieve uitschrijven doet u zelf bij de gemeente.

Ik ben een inwonend kind en mijn vader/moeder is overleden. De huurovereenkomst staat op zijn/haar naam. Wat kan ik doen?

Gecondoleerd met het overlijden van uw ouder. Wij willen in een persoonlijk gesprek de situatie met u bespreken. Belt u ons voor een afspraak via telefoonnummer 078 633 16 00.

Is inwoning van invloed op mijn huurtoeslag?

Ja, het aantal personen op het adres en extra inkomsten kunnen van invloed zijn op uw huurtoeslag. Controleert u dit zelf op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?

Ja. Op het moment dat u intrekt als mantelzorger heeft u daarvoor toestemming nodig van Trivire. Let wel op dat u als mantelzorger minder rechten heeft dan een huurder. Als de huurder vertrekt of overlijdt, moet de inwoner/mantelzorger de woning verlaten. Om de leefbaarheid in wijken en buurten te bevorderen, hebben de corporaties samen met de gemeenten Dordrecht, H.I. Ambacht en Zwijndrecht grenzen gesteld aan het aantal personen dat in een woning mag wonen. Inwoning kan dus ook geweigerd worden. Meer informatie vindt u in de toelichting inwoning die u op deze pagina kunt downloaden. Met het online formulier Inwoning vraagt u inwoning aan.