Servicekosten

Als huurder betaalt u naast de kale huurprijs (of nettohuur) een bedrag voor servicekosten. Afhankelijk van hoe u woont, betaalt u bijvoorbeeld voor verlichting, schoonmaak en verwarming van algemene ruimtes, voor het onderhoud van groenvoorzieningen en voor een huismeester of beheerder. Daarnaast betaalt u overige kosten: vaste bedragen voor bijvoorbeeld het glasfonds, het lampenfonds en het ontstoppingsfonds. Ook betaalt u 5% administratiekosten over uw servicekosten.

Veel gevraagd over Servicekosten

Waarom staat er geen lift meer op mijn afrekening servicekosten?

Vanaf 2017 is de bijdrage voor de lift omgezet naar een fonds. De centrale huurdersorganisatie van Trivire (HPT) heeft ingestemd met deze wijziging. Omdat dit om een klein bedrag gaat en het afrekenbare saldo laag is, is besloten een fonds in te stellen. Dit betekent dat alle bijdragen van de huurder binnen het fonds blijven en kleine bedragen die in het verleden niet werden uitbetaald ook van de huurder blijven. Naast dit voordeel voor de huurders komt ook de 5% administratiekosten over deze post te vervallen. Vanaf januari 2018 is de naam voor deze post in de administratie aangepast. Eventuele prijswijzigingen worden gelijk met de jaarlijkse huurverhoging verwerkt en met u gecommuniceerd.

Waarom is het bedrag van mijn scootmobiel / elektra oplaadpunt gewijzigd per 1 juli 2018?

De prijs is gewijzigd zodat iedere huurder die betaalt aan het component elektra oplaadpunt hetzelfde bedrag betaalt.

Voor welke servicekosten betaal ik?

In uw huurovereenkomst kunt u lezen welke servicekosten u betaalt en welke diensten Trivire hiervoor levert. De servicekosten heten in de huurovereenkomst ‘bijkomende kosten’ of ‘leveringen en diensten’.

Hoe wordt het nieuwe voorschotbedrag voor de stookkosten en servicekosten bepaald?

Elk jaar bepalen we wat het nieuwe voorschotbedrag voor de stook- en servicekosten wordt. Dat doen we op basis van de werkelijke kosten van de afgelopen periode. De huurder kan ook een schriftelijk verzoek indienen tot het wijzigen van het voorschot stookkosten of servicekosten. U kunt het verzoek om uw voorschot voor de stookosten te wijzigen sturen naar: Trivire, Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht.

Waarom is het bedrag van mijn lift-Fonds gewijzigd per 1 juli 2018?

De prijs is gewijzigd zodat iedere huurder die betaalt aan dit fonds hetzelfde bedrag betaalt.

Waarom staat het CV-service abonnement niet meer op mijn afrekening servicekosten?

Vanaf 2017 is de bijdrage voor het CV-onderhoud omgezet naar een fonds. De centrale huurdersorganisatie van Trivire (HPT) heeft ingestemd met deze wijziging. Omdat dit om een klein bedrag gaat en het afrekenbare saldo laag is, is besloten een fonds in te stellen. Dit betekent dat alle bijdragen van de huurder binnen het fonds blijven en kleine bedragen die in het verleden niet werden uitbetaald ook van de huurder blijven. Naast dit voordeel voor de huurders komt ook de 5% administratiekosten over deze post te vervallen. Vanaf januari 2018 is de naam voor deze post in de administratie aangepast. Eventuele prijswijzigingen worden gelijk met de jaarlijkse huurverhoging verwerkt en met u gecommuniceerd.

Waarom is het bedrag van mijn CV-Fonds gewijzigd per 1 juli 2018?

De prijs is gewijzigd zodat iedere huurder die betaalt aan dit fonds hetzelfde bedrag betaalt.

Hoeveel servicekosten betaal ik?

U betaalt elke maand een voorschot voor de servicekosten. Op uw huurspecificatie leest u hoeveel servicekosten u betaalt. Elk jaar ontvangt u een afrekening van de servicekosten. Daarin verrekenen we de werkelijke kosten met het voorschot dat u heeft betaald. Soms krijgt u geld terug, soms moet u bijbetalen. Het totale saldo onder de € 2,50 brengen we niet in rekening en betalen we ook niet terug. Als u geld terug krijgt van de servicekosten en Trivire krijgt nog geld van u (bijvoorbeeld vanwege een huurachterstand), dan verrekenen we die bedragen met elkaar.

Waarom rekenen jullie de servicekosten één keer per jaar af?

Dit is volgens het besluit van de Huurcommissie.

Betaal ik voor schoonmaak?

Dit kunt u nalezen in uw huurovereenkomst. Het hangt er namelijk van af of een schoonmaakbedrijf in uw woongebouw de algemene ruimtes schoonmaakt of dat u dat zelf moet doen. Als u zelf de algemene ruimtes in uw woongebouw schoonmaakt, betaalt u geen servicekosten voor schoonmaak.

Ik heb een scootmobiel oplaadpunt nodig. Hoe kom ik hieraan?

U vraagt eerst aan Trivire of er ruimte is om uw scootmobiel ergens op te kunnen laden. Dit mag namelijk niet overal. Nadat u een plek heeft aangewezen gekregen, kunt u via de WMO vragen of zij een oplaadpunt willen maken. Als de stroom van het oplaadpunt van de algemene stoom van het gebouw komt, moet u betalen voor de stoom van het opladen. U krijgt hiervoor een formulier toegestuiurd van Trivire die u getekend retour moet zenden.

Wanneer komt de eindafrekening servicekosten bij overlijden?

De afrekening wordt samen met de eindafrekening van de huur (binnen 3 maanden na de einddatum van het huurcontract) aan u verstuurd.

Wat is het ontstoppingsfonds?

De gemeenschappelijke regeling voor het ontstoppingsfonds is ingesteld om er voor te zorgen dat de afvoeren in de woning door Trivire worden ontstopt en de kosten ten laste komen van het ontstoppingsfonds.

Ik ben het niet eens over de servicekosten, wat nu?

Als u het niet eens bent met de afrekening van uw servicekosten kunt u ons dat laten weten. Dat kan per e-mail wonen@trivire.nl, schriftelijk of telefonisch. Als u zich niet kunt vinden in het antwoord dat u van ons krijgt, kunt u zich wenden tot de Huurcommissie.

Waarom moet ik betalen voor het opladen van mijn scootmobiel en/of elektrische fiets?

Laadt u uw elektrische fiets of scootmobiel op in een algemene ruimte? Dan betaalt u daarvoor een vast bedrag per maand. Het bedrag dat u betaalt voor het verbruik, trekken wij af van de totale kosten van het stroomverbruik voor de algemene ruimte.

Waarom betaal ik voor stroomverbruik? Ik betaal zelf ook aan mijn energieleverancier.

Stroomverbruik dat u via de servicekosten betaalt, is voor verbruik in de algemene ruimtes. Bijvoorbeeld verlichting van portiek, galerijen en bergingen en stroomverbruik van liften.

Betaal ik voor tuinonderhoud?

Deze informatie vindt u in uw huurovereenkomst.

Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

Dat staat in de huurovereenkomst. Woont u al langer in de woning? Kijk dan in de brief Voorstel huurverhoging. Die ontvangt u ieder jaar voor 1 mei, hierop staat uw huurspecificatie.

Mijn huur wordt door een instantie betaald. Kan ik de uitbetaling van de servicekosten op mijn eigen bankrekening krijgen?

Betaalt een instantie/Sociale Dienst Drechtsteden uw huur? Dan krijgt u de servicekosten terug op uw eigen rekening. In alle andere gevallen maken wij de uitbetaling over op het bij ons bekende rekeningnummer van de huurder.

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

De servicekosten over het voorgaande jaar rekenen wij voor 1 juli van het nieuwe jaar met u af. Op uw nieuwe adres krijgt u de afrekening van de servicekosten van uw vorige woning.

Wat is het glasfonds?

Het glasfonds dekt het risico van de kosten van herstel van glasschade voor de huurder van de gehuurde woning. Het fonds heeft géén winstoogmerk. De opbrengsten zijn uitsluitend bedoeld voor het glasfonds.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

U betaalt maandelijks een voorschot voor servicekosten. In uw huurovereenkomst ziet u de servicekosten onder leveringen en diensten. Jaarlijks rekenen wij met u af op basis van de werkelijke kosten. Betaalde u teveel voorschot? Dan krijgt u geld terug. Waren de werkelijke kosten hoger dan het door u betaalde voorschot? Dan betaalt u bij. Een overzicht van de kosten en de voorschotten staat op uw afrekening.

Ik huur niet meer bij Trivire, maar krijg nog wel post van Trivire bij mijn nieuwe adres. Hoe kan dat?

In de meeste gevallen is dit post over de stook- en/of servicekosten. De afrekening van deze kosten wordt een keer per jaar op vaste momenten gemaakt. Dit loopt niet samen met uw huuropzegging. Vandaar dat u hier op een later moment, als wij de rekening van de energieleverancier krijgen, post van ons op uw nieuwe adres krijgt.

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

U ontvangt de afrekening ieder jaar voor 1 juli. U krijgt de afrekening voor de periode dat u in de woning woonde in het voorgaande jaar.

Wat is het lampenfonds?

Het lampenfonds van Trivire dekt de kosten van het vervangen van lampen, tl-buizen en tl-starters, en het verrichten van reparaties aan kapjes en schakelaars, van de verlichtingsinstallatie van de gemeenschappelijke ruimten.

Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

Wij maken kosten voor het opstellen, boeken en betalen van facturen en afrekeningen. Een deel van die kosten berekenen wij aan u door. De administratiekosten bedragen 5% van de kosten. Dit percentage is door de Huurcommissie vastgesteld

Wij maken ons trappenhuis zelf schoon. Kunnen jullie dat voor ons regelen?

Dat kan, maar voorwaarde is wel dat 70% van alle huurders van uw woongebouw dat ook wil. Als wij de schoonmaak regelen, dan gaat u daarvoor namelijk betalen via de servicekosten.

Hoe verdelen jullie de servicekosten in mijn woongebouw?

Voor de verdeling van de servicekosten volgen we het beleid servicekosten van de Huurcommissie. Informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.

Wat zijn voorbeelden van servicekosten?

Voorbeelden van servicekosten zijn: stroom/elektra voor algemene ruimtes, schoonmaakkosten en groenonderhoud.

Wie betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen?

De totale servicekosten worden verdeeld over alle woningen in het gebouw. De kosten van leegstaande woningen betalen wij.

Ik heb niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Moet ik voor een heel jaar servicekosten betalen?

Nee, wanneer u de woning niet het gehele jaar heeft gehuurd, hoeft u ook niet de servicekosten voor het gehele jaar te betalen. Als de huurovereenkomst eindigt, stopt de betalingsverplichting.

Kan ik mijn voorschot servicekosten aanpassen?

Nee, de servicekosten zijn niet individueel en deze kunt u dus niet laten aanpassen.