Servicekosten

Als huurder betaalt u naast de kale huurprijs (of nettohuur) een bedrag voor servicekosten. Afhankelijk van hoe u woont, betaalt u bijvoorbeeld voor verlichting, schoonmaak en verwarming van algemene ruimtes, voor het onderhoud van groenvoorzieningen en voor een huismeester of beheerder. Daarnaast betaalt u overige kosten: vaste bedragen voor bijvoorbeeld het glasfonds, het lampenfonds en het ontstoppingsfonds. Ook betaalt u 5% administratiekosten over uw servicekosten.

Veel gevraagd over Servicekosten

Waarom staat er geen lift meer op mijn afrekening servicekosten?

Vanaf 2017 is de bijdrage voor de lift omgezet naar een fonds. De centrale huurdersorganisatie van Trivire (HPT) heeft ingestemd met deze wijziging. Omdat dit om een klein bedrag gaat en het afrekenbare saldo laag is, is besloten een fonds in te stellen. Dit betekent dat alle bijdragen van de huurder binnen het fonds blijven en kleine bedragen die in het verleden niet werden uitbetaald ook van de huurder blijven. Naast dit voordeel voor de huurders komt ook de 5% administratiekosten over deze post te vervallen. Vanaf januari 2018 is de naam voor deze post in de administratie aangepast. Eventuele prijswijzigingen worden gelijk met de jaarlijkse huurverhoging verwerkt en met u gecommuniceerd.

Voor welke servicekosten betaal ik?

In uw huurovereenkomst kunt u lezen welke servicekosten u betaalt en welke diensten Trivire hiervoor levert. De servicekosten heten in de huurovereenkomst ‘bijkomende kosten’ of ‘leveringen en diensten’. U kunt uw huurovereenkomst terugvinden onder 'Mijn contracten' op Mijn Trivire.

Hoe wordt het nieuwe voorschotbedrag voor de stookkosten en servicekosten bepaald?

Elk jaar bepalen we wat het nieuwe voorschotbedrag voor de stook- en servicekosten wordt. Dat doen we op basis van de werkelijke kosten van de afgelopen periode. De huurder kan ook een verzoek indienen tot het wijzigen van het voorschot stookkosten of servicekosten. U kunt het verzoek om uw voorschot voor de stookosten te wijzigen sturen naar: servicekosten@trivire.nl.

Waarom staat het CV-service abonnement niet meer op mijn afrekening servicekosten?

Vanaf 2017 is de bijdrage voor het CV-onderhoud omgezet naar een fonds. De centrale huurdersorganisatie van Trivire (HPT) heeft ingestemd met deze wijziging. Omdat dit om een klein bedrag gaat en het afrekenbare saldo laag is, is besloten een fonds in te stellen. Dit betekent dat alle bijdragen van de huurder binnen het fonds blijven en kleine bedragen die in het verleden niet werden uitbetaald ook van de huurder blijven. Naast dit voordeel voor de huurders komt ook de 5% administratiekosten over deze post te vervallen. Vanaf januari 2018 is de naam voor deze post in de administratie aangepast. Eventuele prijswijzigingen worden gelijk met de jaarlijkse huurverhoging verwerkt en met u gecommuniceerd.

Hoeveel servicekosten en/of stookkosten betaal ik?

U betaalt elke maand een voorschot voor de servicekosten en/of stookkosten. Op uw huurspecificatie leest u hoeveel voorschot u betaalt. U kunt uw huurspecificatie onder 'Mijn contracten' op Mijn Trivire inzien.

Elk jaar ontvangt u een afrekening van de servicekosten en/of stookkosten. Daarin verrekenen we de werkelijke kosten met het voorschot dat u heeft betaald. Soms krijgt u geld terug, soms moet u bijbetalen. Het totale saldo onder de € 2,50 brengen we niet in rekening en betalen we ook niet terug. Als u geld terug krijgt op de afrekening en Trivire krijgt nog geld van u (bijvoorbeeld vanwege een huurachterstand), dan verrekenen we die bedragen met elkaar.

Waarom rekenen jullie de servicekosten één keer per jaar af?

Dit is volgens het besluit van de Huurcommissie.

Betaal ik voor schoonmaak?

Dit kunt u nalezen in uw huurovereenkomst. Het hangt er namelijk van af of een schoonmaakbedrijf in uw woongebouw de algemene ruimtes schoonmaakt of dat u dat zelf moet doen. Als u zelf de algemene ruimtes in uw woongebouw schoonmaakt, betaalt u geen servicekosten voor schoonmaak. U kunt uw huurovereenkomst terugvinden onder 'Mijn contracten' op Mijn Trivire.

Ik heb een scootmobiel oplaadpunt nodig. Hoe kom ik hieraan?

U vraagt eerst aan Trivire of er ruimte is om uw scootmobiel ergens op te kunnen laden. Dit mag namelijk niet overal. U kunt een aanvraag doen via het formulier Scootmobiel en wij bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Nadat u een plek heeft aangewezen gekregen, kunt u via de WMO vragen of zij een oplaadpunt willen maken. Als de stroom van het oplaadpunt van de algemene stroom van het gebouw komt, moet u betalen voor de stoom van het opladen. U krijgt hiervoor een formulier toegestuurd van Trivire die u getekend retour moet zenden.

Wanneer komt de eindafrekening servicekosten bij overlijden?

De afrekening wordt samen met de eindafrekening van de huur (binnen 3 maanden na de einddatum van het huurcontract) aan u verstuurd.

Wat is het ontstoppingsfonds?

De gemeenschappelijke regeling voor het ontstoppingsfonds is ingesteld om er voor te zorgen dat de afvoeren in de woning door Trivire worden ontstopt en de kosten ten laste komen van het ontstoppingsfonds.

Ik ben het niet eens over de servicekosten en/of stookkosten, wat nu?

Als u het niet eens bent met de afrekening van uw servicekosten kunt u ons dat laten weten. Dat kan per e-mail wonen@trivire.nl of telefonisch. Als u zich niet kunt vinden in het antwoord dat u van ons krijgt, kunt u zich wenden tot de Huurcommissie.

Waarom moet ik betalen voor het opladen van mijn scootmobiel en/of elektrische fiets?

Laadt u uw elektrische fiets of scootmobiel op in een algemene ruimte? Dan betaalt u daarvoor een vast bedrag per maand. Het bedrag dat u betaalt voor het verbruik, trekken wij af van de totale kosten van het stroomverbruik voor de algemene ruimte.

Waarom betaal ik voor stroomverbruik? Ik betaal zelf ook aan mijn energieleverancier.

Stroomverbruik dat u via de servicekosten betaalt, is voor verbruik in de algemene ruimtes. Bijvoorbeeld verlichting van portiek, galerijen en bergingen en stroomverbruik van liften.

Betaal ik voor tuinonderhoud?

Deze informatie vindt u in uw huurovereenkomst. U kunt uw huurovereenkomst terugvinden onder 'Mijn contracten' op Mijn Trivire.

Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

Dat kunt u zien als u inlogt op Mijn Trivire.