Bewonerscommissie

We willen graag weten wat u belangrijk vindt aan wonen. En wat u goed en minder goed vindt aan uw huis, aan de buurt en aan ons. Daar kunnen wij onze dienstverlening mee verbeteren. Wij nemen uw mening daarom heel serieus. U kunt uw mening laten horen op verschillende manieren: in een bewonerscommissie, de Participatieraad, buurtgesprekken en een klantenpanel.

Veel gevraagd over Bewonerscommissies

Wie zijn de leden van de Huurdersparticipatieraad Trivire (HPT)?

Algemeen

De Huurdersparticipatieraad (HPT) bestaat uit:

  • B. Van de Giessen (Ben)
  • H. Schuitema (Hans)
  • K. Akker (Koos)
  • W. duBois (Willem)
  • J. van der Graaf (Jolante)
  • J. Eland (Hannie)
  • M. Kruger (Monica)

Hoe kan ik contact opnemen met de Huurdersparticipatieraad Trivire (HPT)?

Algemeen

De Huurdersparticipatieraad Trivire (HPT) heeft een eigen website waar te lezen is waar zij zich mee bezig houden. Ook kunt u via deze website contact opnemen met de Participatieraad.

Wat is een bewonerscommissie?

Algemeen

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw of buurt die een samenwerkingsovereenkomst met Trivire en de Huurdersparticipatieraad heeft getekend. De bewonerscommissie vertegenwoordigt de algemene belangen van alle huurders in dat woongebouw of de buurt.

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over uw woongebouw of de directe woonomgeving. Zoals onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief en organiseert de commissie een vergadering voor alle bewoners van het woongebouw of de straat.

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van huurders op?

Algemeen

Nee, de bewonerscommissie lost geen individuele problemen van huurders op. Zij zijn er namens een groep huurders, meestal uit één woongebouw of straat.