Bewonerscommissies

We willen graag weten wat u belangrijk vindt aan wonen. En wat u goed en minder goed vindt aan uw huis, aan de buurt en aan ons. Daar kunnen wij onze dienstverlening mee verbeteren. Wij nemen uw mening daarom heel serieus. U kunt uw mening laten horen op verschillende manieren: in een bewonerscommissie, de Participatieraad, buurtgesprekkenen een klantenpanel.

Veel gevraagd over Bewonerscommissies

Wat doet de Huurdersparticipatieraad?

De Huurdersparticipatieraad Trivire (HPT) is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie: een zelfstandig rechtspersoon voor en door huurders. De huurders van Trivire worden op beleidsniveau vertegenwoordigd door de Huurdersparticipatieraad Trivire. Kijk voor meer informatie op www.participatieraad-trivire.nl

Wat doet een bewonerscommissie?

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over uw woongebouw of de directe woonomgeving. Zoals onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief en organiseert de commissie een vergadering voor alle bewoners van het woongebouw of de straat.

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw of buurt die een samenwerkingsovereenkomst met Trivire en de Huurdersparticipatieraad heeft getekend. De bewonerscommissie vertegenwoordigt de algemene belangen van alle huurders in dat woongebouw.

Hoe kan ik contact opnemen met de participatieraad van Trivire?

De Participatieraad heeft een eigen website waar te lezen is waar zij zich mee bezig houden. Ook kunt u via deze website contact opnemen met de Participatieraad.

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van huurders op?

Nee, de bewonerscommissie lost geen individuele problemen van huurders op. Zij zijn er namens een groep huurders, meestal uit één woongebouw of straat.

Wie zitten er in de participatieraad van Trivire?

De Participatieraad bestaat uit:

  • H. Van Eijk (Hans)
  • B. Van de Giessen (Ben)
  • M. Van den Berg (Mieke)
  • H. Schuitema (Hans)
  • K. Akker (Koos)
  • W. duBois (Willem)
  • H. Kaptein (Harry)

Waar moet een bewonerscommissie aan voldoen?

Uw wijkregisseur of de Huurdersparticipatieraad Trivire (HPT) kunnen u hier meer over vertellen. Op de website van de HPT leest u hoe u hen kunt bereiken: www.participatieraad-trivire.nl.