Huurders Participatieraad Trivire

De Participatieraad van Trivire is een nieuwe, zelfstandige en onafhankelijke organisatie. Een zelfstandige rechtspersoon voor, door en van huurders. De raad vertegenwoordigt alle huurders van Trivire op beleidsniveau; hij denkt, praat en beslist mee over de dienstverlening van Trivire. De Participatieraad onderhoudt contact met de Raad van Commissarissen, de bestuurder en het management van Trivire.

Veel gevraagd over Huurders Participatieraad Trivire

Hoe kan ik contact opnemen met de participatieraad van Trivire?

De Participatieraad heeft een eigen website waar te lezen is waar zij zich mee bezig houden. Ook kunt u via deze website contact opnemen met de Participatieraad.

Wie zitten er in de participatieraad van Trivire?

De Participatieraad bestaat uit:

  • H. Van Eijk (Hans)
  • B. Van de Giessen (Ben)
  • M. Van den Berg (Mieke)
  • H. Schuitema (Hans)
  • K. Akker (Koos)
  • W. duBois (Willem)
  • H. Kaptein (Harry)

Kan ik deelnemen aan een (digitaal) klantenpanel?

Dat kan, we zijn blij met uw aanmelding. U kunt zich aanmelden via wonen@trivire.nl. U ontvangt een bevestiging van uw deelname. Wij vragen u maximaal 4x per jaar om mee te doen aan een onderzoek.

Wat is een digitaal klantenpanel?

Een digitaal klantenpanel bestaat uit een aantal mensen. Deze mensen vragen wij een aantal keren per jaar een digitale vragenlijst in te vullen over een bepaald onderwerp. Op deze manier krijgen we een goed beeld van uw wensen en verwachtingen. Waar nodig passen we onze dienstverlening daar op aan.

Wat voor onderwerpen bespreken jullie in een (digitaal) klantenpanel?

In een klantenpanel leggen we verschillende onderwerpen voor zoals bijvoorbeeld: welke informatie wilt u op onze website vinden? Welke zaken wilt u online met ons regelen? Wat vindt u belangrijk als het om leefbaarheid gaat?