Speciale situaties bij huuropzegging

Als de huurder is overleden, zegt een nabestaande de huur op. Als de huurder is opgenomen in een verpleeghuis en zelf de huuropzegging niet kan afhandelen, doet iemand anders dit.

Veel gevraagd over Speciale situaties bij huuropzegging

De huurder van een woning is overleden. Geldt er een andere opzegtermijn voor de huur van de woning?

Nee. Ook bij het overlijden van de huurder hanteren wij een opzegtermijn van minimaal 1 maand.

Hoe kan ik spullen in mijn woning ter overname aanbieden bij een huuropzegging?

Als bekend is wie de nieuwe huurder is, dan kunt u vragen of hij zaken van u wilt overnemen. De nieuwe huurder beslist of hij dit wil. De afspraken hierover zijn een zaak tussen u en de nieuwe huurder. Wel hebben wij een overnameovereenkomst voor u, waarop u de gemaakte afspraken kunt vastleggen. Wij vragen u om drie exemplaren van deze overnameovereenkomst te tekenen. Eén voor uzelf, één voor de nieuwe huurder en één voor Trivire. U kunt het bij de eindopname aan de mutatieopzichter geven.

Onze huurovereenkomst staat op 2 namen, een van de namen moet er af. Hiervoor heb ik een formulier huuropzegging opgestuurd naar jullie. Hoe gaat het nu verder?

U hoort binnen 14 dagen of wij uw opzegging goedkeuren. Keuren wij uw opzegging goed? Dan ontvangt u hier een schriftelijke bevestiging van en passen wij de huurovereenkomst aan. De datum van ontvangst van het schrijven is de laatste huurdag. Als wij uw opzegging niet goedkeuren, dan ontvangt u van ons een schriftelijke afwijzing met daarin de reden van de afwijzing vermeldt.

Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

Als u gaat verhuizen, moet u minimaal 1 maand van te voren schriftelijk de huur opzeggen. Dit kan op verschillende manieren:

  • U kunt het online huuropzeggingsformulier invullen;
  • U kunt het huuropzeggingsformulier dat op deze pagina vindt, invullen, ondertekenen en opsturen naar Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht;
  • U kunt de huuropzegging afgeven bij ons hoofdkantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht.

Welke werkzaamheden moet ik nog uitvoeren voordat ik de sleutels in moet leveren?

In overleg met u maken wij een afspraak voor een vooropname met onze mutatieopzichter. De woning hoeft dan nog niet leeg te zijn. De mutatieopzichter loopt met u de woning door en u hoort dan wat u nog aan de woning moet repareren/veranderen, voordat het huurcontract afloopt. Hier wordt een rapport van gemaakt. U kunt ervoor kiezen om Trivire deze eventuele werkzaamheden voor u uit te laten uitvoeren. In dat geval kunt u in het rapport terugvinden hoeveel u dat gaat kosten. Tijdens de vooropname maakt de mutatieopzichter ook meteen een afspraak met u voor de oplevering en de eindopname van de woning.

Hoe hoor ik of er nieuwe huurders bekend zijn?

Trivire geeft - met uw toestemming - uw telefoonnummer aan kandidaat-huurders zodat zij de woning kunnen bekijken. Maak bij zo'n eerste bezoek nog geen afspraak over eventuele overname. Het is op dat moment nog niet zeker of de kijker de woning echt gaat huren, want de kandidaat-huurder heeft ook nog een intakegesprek bij ons op kantoor. Wilt u weten of de nieuwe huurder al bekend is? Neemt u dan contact op met de verhuurmakelaars op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer .

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Eén van ons wil in de woning blijven wonen. Wat moeten we doen?

Staat de huurovereenkomst op beide namen en heeft u een geregistreerd partnerschap of een gerechtelijke uitspraak van de rechtbank bij echtscheiding? Dan heeft u wettelijk gezien beide recht op de woning. U bepaalt samen wie in de woning blijft wonen. Daarna is het belangrijk dat u deze wijziging aan ons doorgeeft. Dit doet u via het online huuropzeggingsformulier. Gebruikt u liever een papieren versie? Download dan het huuropzeggingsformulier en print deze zelf uit. Uw opzegging kunt u versturen naar: Trivire, Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht. U kunt uw opzegging ook persoonlijk afgeven bij ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht.

Wat gebeurt er als ik mijn garage/parkeerplaats heb opgezegd?

U krijgt van ons een bevestigingsbrief. De sleutels van een parkeerplaats kunnen in onze woonwinkel ingeleverd worden. Bij een garage wordt er in overleg met u een afspraak gemaakt voor het inleveren van de sleutels in de garage. Hierbij geldt ook een opzegtermijn van 1 maand en de laatste huurdag moet een werkdag zijn. Als u bijvoorbeeld op 13 juli opzegt, dan is de einddatum 13 augustus. Valt uw gekozen datum in het weekend of op een feestdag? Kies dan de eerste werkdag na die datum

Wanneer worden de inspecties ingepland? En moet mijn woning dan leeg zijn?

In overleg met u maken wij een afspraak voor een vooropname met onze mutatieopzichter. De woning hoeft dan nog niet leeg te zijn. De mutatieopzichter loopt met u de woning door en u hoort dan wat u nog aan de woning moet repareren/veranderen, voordat het huurcontract afloopt. Hier wordt een rapport van gemaakt. U kunt ervoor kiezen om Trivire eventuele werkzaamheden die nodig zijn voor u uit te laten voeren. In dat geval kunt u in het rapport terugvinden hoeveel u dat gaat kosten. Tijdens de vooropname maakt de mutatieopzichter ook meteen een afspraak met u voor de eindopname van de woning. Bij de eindopname levert u de sleutels in en moet de woning dus leeg zijn.

Per welke datum kan ik mijn huur opzeggen?

U kunt elke dag van de maand de huur opzeggen. De opzegtermijn is één maand en de laatste huurdag moet een werkdag zijn. Als u bijvoorbeeld op 13 juli opzegt, dan is de einddatum 13 augustus. Valt uw gekozen datum in het weekend of op een feestdag? Kies dan de eerste werkdag na die datum. Er zijn situaties waarbij de opzegtermijn anders is, bijvoorbeeld na een woningruil of bij een bedrijfsruimte. De opzegtermijn staat altijd in de huurovereenkomst.

Ik heb de huur opgezegd. Kan ik de einddatum nog veranderen?

Een huuropzegging is definitief, maar mocht u meer tijd nodig hebben, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de afdeling Verhuur. U stuurt de aanvraag voor huurverlenging naar:

Trivire

Postbus 8008

3301 CA Dordrecht

U kunt uw opzegging ook mailen naar wonen@trivire.nl of persoonlijk afgeven bij ons hoofdkantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht.

Kan ik de huuropzegging annuleren?

Het is in de meeste gevallen mogelijk om uw opzegging te annuleren. Dit moet u dan wel zo snel mogelijk schriftelijk melden bij Trivire. Uw annulering kunt u sturen naar:

Trivire

Postbus 8008

3301 CA Dordrecht

U kunt uw opzegging ook persoonlijk afgeven bij ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht.

Hoe moet ik mijn woning achterlaten?

U laat de woning leeg en schoon achter en de tuin moet netjes zijn. De werkzaamheden die vermeld staan op het inspectierapport van de voorinspectie moeten klaar zijn.

Wat is een eindafrekening?

Wij maken een eindafrekening op als u verhuisd bent. Op de eindafrekening staat of u teveel betaalde huur terugkrijgt en of u nog huur en/of kosten voor schade of werkzaamheden moet betalen. Betaalde u stook- en of servicekosten in de huur? Die eindafrekening volgt later.

Ik heb een eindafrekening gekregen, maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Neemt u in dat geval contact met ons op. Wij kijken graag voor u na hoe de rekening tot stand is gekomen. Klopt er iets niet? Dan zoeken we graag samen met u naar een oplossing.

Ik wil niet dat er andere mensen in de woning komen kijken terwijl wij aan het verhuizen zijn. Kunt u daar rekening mee houden?

Kandidaathuurders moeten uw huurwoning kunnen bekijken. Trivire geeft hen – alleen met uw toestemming – uw telefoonnummer, zodat zij zelf een afspraak met u kunnen maken. Geeft u geen toestemming om uw telefoonnummer te delen met de kandidaathuurders? Dan nemen wij zelf contact met u op om een afspraak te maken voor een bezichtiging.

Kan iemand anders mijn huur opzeggen?

Nee, alleen de huurder die op de huurovereenkomst staat kan de huur opzeggen. Is er een medehuurder? Dan moet u beiden tekenen voor de opzegging.

Ik ga verhuizen. Mag iemand anders namens mij de inspecties in mijn woning doen?

Ja, u moet vooraf schriftelijk de gegevens van de gemachtigde doorgeven.

Ik wil mijn huur opzeggen. Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is minimaal 1 maand. Die maand gaat in op de datum waarop wij de opzegging ontvangen. Is dat in een weekend of feestdag, dan gaan we uit van de eerstvolgende werkdag. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging van uw huuropzegging. Daarin staat de einddatum van uw huurovereenkomst. Dit is ook de laatste dag waarvoor u huur betaalt. Heeft u ons een machtiging gegeven voor automatische incasso? Dan zetten wij die stop. Daar hoeft u niets voor te doen.

Als u de huur langer van te voren op wilt zeggen, kan dat natuurlijk ook. Trivire heeft dan ook meer tijd om een nieuwe huurder voor uw woning te vinden en dit is gunstig als u bijvoorbeeld laminaat of meubels ter overname aan wilt bieden aan de nieuwe huurder. De huur opzeggen kan via het online huuropzeggingsformulier. Gebruikt u liever een papieren versie? Download dan het huuropzeggingsformulier en print deze zelf uit. Uw opzegging kunt u sturen naar Trivire Postbus 8008 3301 CA Dordrecht. U kunt uw opzegging ook persoonlijk afgeven bij ons kantoor aan de de Callistolaan 2 in Dordrecht.

De opzegtermijn van bedrijfsruimtes is anders. Daar leest u meer over op http://www.trivire.nl/ik-zoek/bedrijfsruimte/een-bedrijfsruimte-huren/.  

Wat te doen bij overlijden?

Gecondoleerd met uw verlies. In het geval van overlijden van de huurder moeten de nabestaanden een kopie van de overlijdensakte en de contactgegevens met de huuropzegging meesturen. U kunt de woning ook digitaal opzeggen met het online huuropzeggingsformulier. U kunt het formulier ook downloaden en met de aangegeven documenten opsturen naar: Trivire, Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht.

Hoe lever ik mijn sleutels in?

U levert de sleutels in de woning in op de laatste huurdag. Op een tijd die u afspreekt met de opzichter. De binnendeur, raam- en kastsleutels laat u achter in de deuren en ramen van de woning. Levert u de sleutels niet op tijd in? Dan zijn de extra kosten voor uw rekening. U ziet deze op de eindafrekening.

Ik heb mijn huur opgezegd en er ontbreken sleutels. Wat nu?

De kosten van de ontbrekende sleutels brengen wij u in rekening. U ziet deze op de eindafrekening.

Ik ga verhuizen, moet ik mijn milieu- of afvalpas in de woning achterlaten?

Ja, de pas moet u in de woning achterlaten voor de nieuwe huurder.

Wanneer komt de eindafrekening servicekosten en/ of stookkosten bij overlijden?

Na het beëindigen van het huurcontract door overlijden ontvangt u de stookkostenafrekening binnen drie maanden.

Ik wil de huur opzeggen van een overleden familielid. Hoe doe ik dat?

Gecondoleerd met uw verlies. U kunt de woning digitaal opzeggen met het online huuropzeggingsformulier. In dit formulier leest u welke papieren wij nodig hebben om uw aanvraag te behandelen. U kunt het formulier ook downloaden en met de aangegeven documenten opsturen naar: Trivire, Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht.

Ik heb de huur opgezegd en nu gaan jullie een voorinspectie doen. Wat is dat?

Tijdens een voorinspectie loopt de mutatieopzichter samen met u door de woning. Hij vertelt wat kan blijven zitten en wat u eventueel moet aanpassen, verwijderen of repareren. U ontvangt binnen 2 werkdagen een bevestiging van de voorinspectie. In deze bevestiging leest u ook wat de kosten zijn als u de afspraken niet nakomt.

Ik kan niet aanwezig zijn bij de voorinspectie / eindinspectie. Wat kan ik doen?

U kunt proberen iemand te machtigen. De gemachtigde levert het formulier in bij de verhuurmakelaar. Ook moet hij/zij zich legitimeren. Kan er echt niemand aanwezig zijn? Belt u dan met de verhuurmakelaars via telefoonnummer 078 633 16 00.

Wanneer krijg ik een eindafrekening?

U betaalt huur tot de einddatum van de huurovereenkomst. Deze datum wordt schriftelijk aan u bevestigd. Binnen 1 maand na deze einddatum ontvangt u van ons een eindafrekening. Heeft Trivire werkzaamheden uitgevoerd die voor rekening van de huurder komen? Dan staan die kosten op de eindafrekening. Ook eventuele andere zaken die u nog moet betalen staan hierop.

Mijn echtgen(o)t(e)/partner is overleden. Wat moet ik doen om de huurovereenkomst alleen op mijn naam te zetten?

Gecondoleerd met uw verlies. U kunt Trivire een brief sturen met dit verzoek, samen met de kopie akte van overlijden. Wij passen de naam aan in ons systeem. Hiervan krijgt u ook een bevestiging. Als er nog andere gegevens wijzigen, zoals een rekeningnummer of betaalwijze, kunnen wij dit op verzoek ook voor u wijzigen. Geeft u dit dan in uw brief aan. Deze brief kunt u sturen naar: Trivire, Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht.

Mijn partner is overleden. We zijn niet gehuwd. Ik wil graag in de woning blijven wonen. Wat kan ik doen?

Gecondoleerd met het verlies van uw partner. Als u een duurzame relatie met de overledene had, dan kunt u mogelijk hoofdhuurder worden. U kunt Trivire een brief sturen met dit verzoek, samen met de kopie akte van overlijden. Als wij de woning op uw naam zetten, krijgt u hiervan een bevestiging. Als er nog andere gegevens wijzigen, zoals een rekeningnummer of betaalwijze, kunnen wij dit op verzoek ook voor u wijzigen. Geeft u dit dan in uw brief aan. Deze brief kunt u sturen naar: Trivire, Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht.

Ik heb de huur opgezegd. Ik kan de sleutels niet op tijd inleveren. Wat nu?

We rekenen er op dat u op de afgesproken dag de sleutels inlevert. Wij maken afspraken met nieuwe huurders en die willen we nakomen. Lukt het u door omstandigheden toch niet dan kunt u de huur schriftelijk verlengen. Dit doet u door een brief te schrijven met daarin vermeld om welk adres het gaat en de nieuwe einddatum. U kunt deze brief opsturen naar Trivire, Postbus 8008, 3301 CA te Dordrecht.

Wat gebeurt er met mijn zelf aangebrachte veranderingen als ik ga verhuizen?

Zodra u de huur heeft opgezegd, plannen wij een afspraak voor een voorinspectie. Bij deze inspectie geven wij aan welke veranderingen u mag laten zitten en welke u moet verwijderen. In sommige gevallen kunt u met de nieuwe huurder afspraken maken over overname.

Ik ben vergeten de meterstanden op te schrijven. Hebben jullie die voor mij?

Ja, u kunt die terugvinden op de eindinspectie. Die heeft u van de mutatieopzichter gekregen bij het inleveren van de sleutels of via de e-mail ontvangen. Kunt u het formulier niet vinden? Bel dan met ons via telefoonnummer 078 633 16 00.

Mijn partner is opgenomen in een zorgcentrum en komt niet meer terug. Kan de huurovereenkomst op mijn naam gezet worden?

Wij kunnen de huurovereenkomst op uw naam zetten als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Is dat niet het geval? Dan stellen wij als voorwaarde dat u minimaal 2 jaar een duurzaam gezamenlijke huishouding voerde.

U kunt aan ons schriftelijk laten weten dat u de huurovereenkomst op uw naam wilt laten zetten. Voeg hierbij een verklaring van het zorgcentrum van uw partner.

Ik heb mijn woning niet netjes achtergelaten toen ik ging verhuizen. Wat nu?

Tijdens de voorinspectie vertelde de mutatieopzichter u hoe u uw woning moet opleveren. Blijkt bij de eindinspectie dat u de afspraken niet bent nagekomen? Dan maken wij deze punten alsnog in orde op uw kosten. Deze kosten staan op uw eindafrekening.

Ik ga verhuizen en kan niet bij de inspectie(s) van mijn woning zijn. Mag iemand anders dat namens mij doen?

U kunt een brief schrijven waarin u toestemming geeft aan iemand anders om de inspectie namens u te doen. Tijdens de inspectie laat uw waarnemer de brief aan de mutatieopzichter zien.

Wanneer krijg ik een bevestiging van de huuropzegging?

U ontvangt binnen een week een bevestiging van de huuropzegging via e-mail of per post. Bij overhandiging aan de balie krijgt u deze meteen mee.

Kan ik bij inspectie ook al opgeven wat ik over wil laten nemen?

Als bekend is wie de nieuwe huurder wordt, dan kunt u vragen of hij zaken van u wilt overnemen. De nieuwe huurder beslist of hij dit wil. De afspraken hierover zijn een zaak tussen u en de nieuwe huurder. Wel hebben wij een overnameovereenkomst voor u, waarop u de gemaakte afspraken kunt vastleggen. Wij vragen u om drie exemplaren van deze overnameovereenkomst te tekenen. Eén voor uzelf, één voor de nieuwe huurder en één voor Trivire. U kunt het bij de eindopname aan de mutatieopzichter geven.

Hoeveel maanden van te voren kan ik de huur opzeggen?

Wij hanteren hier maximaal 3 maanden voor.

De mutatieopzichter is geweest en ik was niet thuis, wat nu?

Als u niet thuis bent tijdens de afspraak, laat de mutatieopzichter hiervan een bericht achter. De misgelopen afspraak wordt wel bij u in rekening gebracht. Het gaat om een bedrag van 40. Neem op werkdagen tussen 8:30 uur en 12:30 uur contact op met de verhuurmakelaar via telefoonnummer 078 633 16 00 om een nieuwe afspraak te maken

Wanneer komen de nieuwe huurders kijken?

Trivire geeft - met uw toestemming - uw telefoonnummer aan kandidaat-huurders zodat zij zelf met u een afspraak met u kunnen maken voor het bezichtigen van de woning. Maak bij zo'n eerste bezoek nog geen afspraak over eventuele overname. Het is op dat moment nog niet zeker of de kijker de woning echt gaat huren, want de kandidaat-huurder heeft nog een intakegesprek bij ons op kantoor. Wilt u weten of de nieuwe huurder al bekend is? Neemt u dan op werkdagen tussen 8:00 uur en 12:00 uur contact op met de verhuurmakelaar via telefoonnummer 078 633 16 00.

Ik heb mijn woning aangepast, krijg ik daar een vergoeding voor bij huuropzegging? Zo ja, hoe hoog is die vergoeding?

Vergoedingen voor aanpassingen zijn niet vanzelfsprekend. U kunt dit bespreken met de mutatieopzichter tijdens de vooropname. Als bekend is wie de nieuwe huurder wordt, dan kunt u ook vragen of hij zaken van u wilt overnemen. De nieuwe huurder beslist of hij dit wil. De afspraken hierover zijn een zaak tussen u en de nieuwe huurder. Wel hebben wij een overnameovereenkomst voor u, waarop u de gemaakte afspraken kunt vastleggen. Wij vragen u om drie exemplaren van deze overnameovereenkomst te tekenen. Eén voor uzelf, één voor de nieuwe huurder en één voor Trivire. U kunt het bij de eindopname aan de mutatieopzichter geven.

Geeft Trivire een bewijs van overlijden af van een vorige huurder aan een nieuwe huurder?

Trivire doet en mag dit niet, de gemeente kan de huurder hier wellicht verder mee helpen.