Last van uw buren

Als buren heb je er allebei belang bij om prettig samen te leven. En meestal lukt dat ook. Maar heeft u wel last van uw buren, dan bederft dit uw woonplezier. Wij adviseren u om in zo’n geval zelf het goede voorbeeld te blijven geven en rustig met uw buren te bespreken waar u zich aan stoort. Meestal komt u er dan samen wel uit. Lukt dat niet, meld het dan bij de wijkregisseur. Die kan u adviseren wat u het beste kunt doen.

Veel gevraagd over Last van uw buren

Ik heb overlast van mijn buren. Hoe meld ik dat?

Algemeen

U kunt het formulier Klacht invullen of contact opnemen met uw wijkregisseur. Op onze website wijkenpagina ziet u wie uw wijkregisseur is. De wijkregisseur inventariseert de klacht en neemt de benodigde actie hierop.

Wat doen jullie na een overlastmelding?

Algemeen

Wij nemen binnen enkele dagen contact op met de melder. Wij onderzoeken de melding en spreken met de melder af wat de volgende stap is. Als het nodig is kijken we op locatie en/of gaan we in gesprek met de buren. Daarna nemen wij contact op met de melder over de uitkomst van ons onderzoek. Als hiermee het probleem niet is opgelost dan kan er, onder leiding van de wijkregisseur, een bemiddelingsgesprek worden afgesproken op kantoor waar beide partijen bij aanwezig zijn.

Waarom mag ik overlast niet anoniem melden?

Algemeen

Een anonieme overlastmelding mogen wij in principe niet gebruiken als bewijsmiddel. Een overlastmelding die binnenkomt, behandelen wij altijd vertrouwelijk. Aan de overlastgever geven wij nooit zonder uw toestemming door wie de melding gedaan heeft. Pas als het tot een rechtszaak komt, voeren wij de overlastmelding als bewijsmiddel aan. Wij vragen daarvoor altijd toestemming aan de melder.

Ik wil camerabeelden opvragen. Kan dat?

Algemeen

Als er camera's hangen in uw woongebouw is het mogelijk camerabeelden op te vragen. Dit kan echter alleen als er iets gebeurd is en u aangifte heeft gedaan bij de politie. De politie beoordeelt of er aanleiding is om de camerabeelden uit te lezen. De camerabeelden kunnen alleen op verzoek van de politie uitgelezen worden of door de politie zelf.

Treden jullie op bij een burenruzie?

Algemeen

Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat de buren zich niet bewust zijn van de overlast. Met een goed gesprek kunt u meestal een heleboel ergernissen oplossen. U kunt afspraken maken die voor beide goed werken. Komt u er niet uit, dan kunt u het formulier Klacht invullen of contact opnemen met uw wijkregisseur. U ziet op onze website wijkenpagina wie uw wijregisseur is en hoe u contact op kunt nemen.

De honden van de buren blaffen heel vaak. Wat kan ik doen?

Algemeen

Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat de buren zich niet bewust zijn van de overlast. Met een goed gesprek kunt u meestal een heleboel ergernissen oplossen. U kunt afspraken maken die voor beide goed werken. Komt u er niet uit, dan kunt u het formulier Klacht invullen of contact opnemen met uw wijkregisseur. Op onze website wijkenpagina ziet u wie uw wijkregisseur is en hoe u contact op kunt nemen.

Ik ervaar overlast van de woning naast mij die leeg staat. Aan wie geef ik dat door?

Algemeen

U kunt het online formulier Klacht in vullen of contact opnemen met uw wijkregisseur. Op onze website wijkenpagina ziet u wie uw wijkregisseur is. De wijkregisseur gaat na uw melding bij de woning kijken en beoordeelt wat we er aan kunnen doen.

Tot hoe laat mag ik klussen/muziek draaien?

Algemeen

U mag (doordeweeks en in het weekend) tot 22.00 uur normale leefgeluiden produceren. Het is daarbij wel belangrijk dat uw buren hier geen overlast van ondervinden. Als u klust, waarbij bijvoorbeeld geboord wordt, dan is het aan te raden dit niet meer na 20.00 's avonds te doen, omdat het bijvoorbeeld kleine kinderen kan hinderen in hun slaap.

Ik woon in een straat met huurders en kopers. Ik ervaar overlast van een koper. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wij kunnen hier niet in bemiddelen. U kunt contact opnemen met de eigenaar van de woning. U kunt overlast melden bij de politie of de gemeente.

Ik wil camera's in mijn berging. Mag dat?

Algemeen

U kunt hiervoor contact opnemen met de wijkregisseur in uw wijk. Op onze website wijkenpagina ziet u wie uw wijkregisseur is en hoe u contact op kunt nemen.

Ik vermoed dat er in de buurt een hennepkwekerij zit. Wat moet ik doen?

Algemeen

Belt u direct de politie of neem telefonisch contact op met uw wijkregisseur. Op onze website wijkenpagina ziet u wie uw wijkregisseur is en hoe u contact op kunt nemen. Ga als u dit vermoeden heeft nooit zelf op onderzoek uit. Als na onderzoek door de politie blijkt dat er in de woning een hennepkwekerij is, dan vragen wij de huurder het huurcontract op te zeggen. Doet de bewoner dat niet? Dan vragen wij om ontbinding van de huurovereenkomst bij de rechter. De rechter wijst dit meestal toe. Hierna komt de huurder gedurende 5 jaar niet in aanmerking voor een andere woning in de Drechtsteden.

Ik woon in een koopwoning. Kan ik een overlastmelding over een huurder van jullie doen?

Algemeen

U kunt altijd een melding doen. Of wij in de kwestie bemiddelen, is afhankelijk van de situatie. In veel gevallen is het uw eigen verantwoordelijkheid om problemen met uw buren aan te pakken en op te lossen. Met een goed gesprek lost u vaak een heleboel ergernissen op. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u het formulier Klacht invullen.

Waarom moet ik de overlast gedurende een bepaalde periode bijhouden of opschrijven?

Algemeen

Trivire kan alleen naar de kantonrechter gaan wanneer zij een volledig dossier met bewijslast heeft opgebouwd. Dit dossier bestaat uit:

 • Overlastagenda’s waarin feiten staan vermeld. De kantonrechter kan alleen een objectief oordeel vormen, als er gedurende langere tijd door meerdere bewoners klachten worden geregistreerd.
 • Eventueel foto’s/beeldmateriaal en brieven.

Als de advocaat van Trivire het dossier beoordeeld heeft en er zijn voldoende schriftelijke klachten, dan wordt de overlastgevende huurder gedagvaard. Het kan voorkomen dat omwonenden opgeroepen worden als getuigen. Uw wijkregisseur kan meer specifieke vragen beantwoorden.

Wat gebeurt er als jullie drugshandel ontdekken?

Algemeen

Als wij drugshandel ontdekken, dan melden wij dat onmiddellijk bij de politie. Als de politie bevestigd heeft dat er sprake is van drugshandel, dan vragen wij de huurder het huurcontract op te zeggen. Doet de bewoner dit niet? Dan vragen wij om ontbinding van de huurovereenkomst bij de rechter. De rechter wijst dit meestal toe. De kosten voor de rechtszaak en de schade aan de woning zijn voor rekening van de huurder. Hierna komt de huurder 5 jaar lang niet in aanmerking voor een andere huurwoning in de regio Drechtsteden.

Wat gebeurt er als Trivire een hennepkwekerij bij een huurder thuis ontdekt?

Algemeen

Als wij een hennepkwekerij ontdekken dan melden wij dat direct bij de politie en vragen wij de huurder het huurcontract op te zeggen. Doet de huurder dit niet? Dan vragen wij om ontbinding van de huurovereenkomst bij de rechter. De rechter wijst dit meestal toe. De kosten voor de rechtszaak en de schade aan de woning zijn voor rekening van de huurder. Hierna komt de huurder 5 jaar lang niet in aanmerking voor een andere woning in de Drechtsteden.

Waar vind ik het Sociaal Wijkteam van Crabbehof?

Algemeen

Bewoners van Crabbehof kunnen zowel in Crabbehof als in Wielwijk het spreekuur bezoeken van het Sociaal Wijkteam. Het Sociaal Wijkteam Crabbehof en het Sociaal Wijkteam Wielwijk zijn samengesmolten tot het Sociaal Wijkteam Crabbehof/Wielwijk.

Dit Sociaal Wijkteam heeft een inlooppunt in Wielwijk en een inlooppunt in Crabbehof. Waar wijkbewoners eerst niet meer terecht konden op de locatie in Crabbehof, kunnen ze nu weer terecht op het Olderbarneveldtplein voor ondersteuning.

Het Sociaal Wijkteam Crabbehof/ Wielwijk is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 078 221 00 03.

Spreekuren Sociaal Wijkteam Crabbehof/ Wielwijk
Inlooppunt Crabbehof, Oldebarneveldtplein 84-86

 • Maandag 9.00 tot 12.30
 • Dinsdag 12.30 tot 16.00
 • Woensdag 9.00 tot 12.30
 • Donderdag 12.30 tot 16.00

Inlooppunt Wielwijk, Admiraalsplein 413

 • Maandag 12.30 tot 16.00
 • Dinsdag 12.30 tot 16.00
 • Woensdag 12.30 tot 16.00
 • Donderdag 9.00 tot 12.30
 • Vrijdag  9.00 tot 12.30