Koopgarant

In De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht verkoopt Trivire een aantal woningen met Koopgarant. Een woning kopen met Koopgarant betekent korting op de koopprijs, lagere woonlasten, terugkoopgarantie en minder risico bij waardedaling.

Veel gevraagd over Koopgarant

Verkoopt Trivire ook woningen in Koopgarant?

Trivire verkoopt de woningen aan de Zuiderpoort en de Goeverneurwoningen in Krispijn in Dordrecht na terugkoop in Koopgarant.

Het gaat om:

  • H.F. Tollensstraat 3
  • J.J.A. Goeverneurstraat 25 - 41 (oneven)
  • Bilderdijkstraat 18
  • Mesdagstraat 69 - 75
  • Theophile de Bockstraat 80, 84, 86, 88, 92
  • Willem Marisstraat 73, 77, 79, 81, 83, 85

Kan ik mijn erfpacht afkopen?

Nee, Trivire geeft geen mogelijkheid om uw erfpacht af te kopen zodat een woning met terugkoopverplichting in uw volledige eigendom komt.

Wat betekent een woning kopen met Koopgarant?

Bij een woning kopen in Koopgarant betaalt u bij de aankoop een lagere prijs dan de marktwaarde die is vastgesteld door een onafhankelijke taxateur.

Uw situatie is vrijwel hetzelfde als wanneer u volledig eigenaar bent van de woning, met alle voordelen maar ook met de risico's, die daarbij horen. U biedt de wonig te koop aan de corporatie wanneer u wilt verkopen. De corporatie garandeert dat zij de woning binnen 3 maanden van u terugkoopt. U kunt de woning dus niet aan iemand anders verkopen. U ontvangt bij de terugkoop een prijs die bestaat uit de oorspronkelijke koopsom plus of min een aandeel in de waarde ontwikkeling.