fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/HR20170920_Safari_Dordrecht_VM_5108WEB.jpg

Inwoning en medehuurderschap

Als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samen op de huurovereenkomst staat, dan huurt u automatisch de woning samen met uw partner. U bent dan allebei huurder en heeft dezelfde rechten en plichten.

Inwoning

Wanneer u de woning eerst alleen huurt en uw partner trekt pas later bij u in, is dat anders. Dat heet 'inwonen' en daarvoor moet u toestemming vragen aan Trivire. Een inwonende partner heeft minder rechten dan een huurder. Als de huurder vertrekt of overlijdt, moet de inwoner de woning verlaten. Na twee jaar inwoning kunt u voor uw partner medehuurderschap aanvragen. Informeer naar de voorwaarden bij uw woonconsulent.

Om de leefbaarheid in wijken en buurten te bevorderen, hebben de corporaties samen met de gemeenten Dordrecht, H.I. Ambacht en Zwijndrecht grenzen gesteld aan het aantal personen dat in een woning mag wonen. Inwoning kan dus ook geweigerd worden.
 
Meer informatie vindt u in de Toelichting Inwoning die u op deze pagina kunt downloaden. Met het online aanvraagformulier toestemming tot inwoning, dat u ook op deze pagina vindt, vraagt u inwoning aan. Vult u liever een papieren versie in? Dan kunt u het formulier telefonisch aanvragen via telefoonnummer 078 633 16 00.

Medehuurderschap

Als u na twee jaar inwonen voor uw partner medehuurderschap aanvraagt, moet uw partner:

  • Tenminste twee jaren zijn/haar hoofdverblijf in de woning hebben gehad;
  • Samen met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren (u bent van plan in de toekomst bij elkaar te blijven wonen);
  • Het medehuurderschap niet aanvragen met als doel om op korte termijn de enige huurder van de woning te worden.

Een medehuurder heeft dezelfde plichten als de huurder, maar iets andere rechten. Als de huurder overlijdt, mag de medehuurder de woning blijven huren. Maar als de huurder verhuist, mag de medehuurder de woning alleen blijven huren als Trivire daar toestemming voor geeft.

Als u medehuurderschap aan wilt vragen, kunt u dat doen via het online aanvraagformulier medehuurderschap op deze pagina gebruiken. Vult u liever een papieren versie in? Dan kunt u het formulier telefonisch aanvragen via telefoonnummer 078 633 16 00.

Het ingevulde formulier kunt u ondertekend terugsturen naar Trivire (Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht).

Huurovereenkomst op andere naam zetten

Als twee huurders van dezelfde woning gelijke rechten hebben, kan de huurovereenkomst op naam van de andere huurder gezet worden. Dit moet u altijd schriftelijk bij ons aanvragen. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn bij overlijden of bij echtscheiding. Stuur bij overlijden een kopie van de overlijdensakte mee. Onderteken bij echtscheiding de aanvraag allebei of stuur een kopie mee van de uitspraak van de rechter.