fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/Lente-verkleind.jpg

Trivire heeft jaren het KWH-huurlabel gevoerd, maar per 1 januari 2014 varen we een nieuwe koers als het gaat om kwaliteitsmeting. Dit doen we met een zelf ontwikkeld bewonersonderzoek waarin wij steeds relevante(re) en/of specifieke(re) vragen aan onze klanten kunnen voorleggen. Het doel van het kwaliteitsbeleid van Trivire is dat de organisatie zich optimaal inzet en toegerust is om (steeds) beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de omgeving.

Bewonersonderzoek

In mei 2015 voerden wij ons tweede Trivire bewonersonderzoek uit. Dit bewonersonderzoek is ons instrument om te bepalen hoe onze klanten denken over de woningen, onze dienstverlening en de woon- en leefomgeving. Er hebben ruim 2000 klanten aan het onderzoek deelgenomen! Door deze hoge uitkomst geven de resultaten een betrouwbaar beeld van de bestaande situatie. U leest de uitkomsten van het bewonersonderzoek in de onderzoeksrapportage.  

Hoewel de klanttevredenheid een voldoende scoort, is de klanttevredenheid over alle gemeten onderdelen gemiddeld met zo'n 0,22 rapportpunt gedaald. De achterliggende oorzaak werd ons uit de onderzoeksresultaten niet helemaal duidelijk. Daar proberen we achter te komen door de huurders die een vragenlijst hebben ingevuld na te bellen om vervolgens te kunnen bepalen welke maatregelen genomen kunnen worden om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Alle inspanningen van Trivire zijn erop gericht te zorgen voor goede en betaalbare huisvesting. De omstandigheden waarin Trivire aan deze opgave werkt veranderden in snel tempo en beperken de ruimte die Trivire heeft om de ambities te realiseren. Het vergt daarom continue inzet, scherpte en creativiteit om de goede dingen te kunnen blijven doen.

Of en in hoeverre we hierin daadwerkelijk slagen is niet eenvoudig te bepalen en hangt van veel zaken af. Trivire wil zich om die reden meervoudig verantwoorden. Dit betekent dat we de uitkomsten van het Trivire bewonersonderzoek graag delen en bespreekbaar maken. Deels om onszelf een kritische spiegel voor te houden. Maar hiermee hopelijk ook te inspireren om samen met ons te blijven werken aan de realisatie van gedeelde ambities.

Onderzoeksrapportage

De onderzoeksrapportages van de afgelopen twee jaren vindt u op deze pagina. Deze documenten zijn een uitwerking van de belangrijkste onderzoeksresultaten en bevindingen van de eerste twee Trivire bewonersonderzoeken (2013 en 2015). Het rapport is een naslagwerk voor iedereen die ge├»nteresseerd is in de cijfers en feiten rondom de mening en tevredenheid van bewoners die een woning huren van Trivire.