Nieuwsoverzicht

Regelmatig plaatsen we nieuwsberichten op onze website. Over onze organisatie, bijzondere projecten die we mogen realiseren al dan niet met onze maatschappelijke partners en  belangrijke huurderszaken. Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Bekijkt u dan regelmatig onze website of schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.

 

Huurders Stadspolders kiezen voor zonnepanelen

In het najaar van 2018 startte Trivire in de wijk Stadspolders met een pilot, waarbij een selecte groep huurders een aanbod kreeg om zonnepanelen op het dak van hun huurwoning te laten plaatsen. En met succes, want bijna de helft...

Trivire ontwikkelt meetinstrument leefbaarheid

Eén van de opgaven waar Trivire zich dagelijks hard voor maakt, is het op peil houden van de leefbaarheid in wijken en buurten. Maar hoe bepaal je nu eigenlijk wat het leefbaarheidsniveau van een wijk of buurt is? Voorheen werd...

Woninginspecties met drones

Sinds februari 2019 zet een aantal corporaties drones in om woninginspecties uit te voeren om de status van dak, metselwerk en kozijnen te meten. Dit is een initiatief van het innovatieplatform “De Corporatiewoning van de...

Succesvolle pilot huisvesten kwetsbare doelgroep

In 2017 startte de Sociale Dienst Drechtsteden in samenwerking met enkele zorgpartijen een pilot waarbij onderzocht werd of het mogelijk is om mensen die normaal gesproken in een beschermde woonplek wonen (of hiervoor op de...

Inkoopsamenwerking corporaties loont!

In de Drechtsteden werken de woningcorporaties al op veel gebieden samen. Ze zetten zich immers allemaal in voor dezelfde maatschappelijke opgave: het bouwen, verhuren en beheren van betaalbare woningen voor mensen met een...

Contract met DAC verlengd!

Recent is het contract met het Diaconaal Aandachtscentrum (DAC) uit Dordrecht met 10 jaar verlengd. Het DAC richt zich op de opvang en ondersteuning van dak- en thuislozen. Zij huren sinds 2009 het pand aan de Singel 273 in Dordrecht van...