Nieuwsoverzicht

Regelmatig plaatsen we nieuwsberichten op onze website. Over onze organisatie, bijzondere projecten die we mogen realiseren al dan niet met onze maatschappelijke partners en  belangrijke huurderszaken. Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Bekijkt u dan regelmatig onze website of schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.

 

Onderzoek kwaliteit communicatie Trivire

Een aantal weken geleden hebben we een onderzoek uitgezet onder de huurders die lid zijn van het huurderspanel van Trivire. We vroegen hen hoe zij de communicatie van Trivire beoordelen via de verschillende communicatiekanalen die we hebben. Denk hierbij aan de telefoon, brieven, e-mails, website, huurdersportaal social media en persoonlijk contact. Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn de uitkomsten geanalyseerd. We delen het resultaat graag met u! 

Feestelijke afronding project P.J. Oudplein en Gerbrandyplein

Op woensdag 14 juli 2021 vierden we samen met de bewoners van het P.J. Oudplein en Gerbrandyplein in Zwijndrecht dat het verduurzamingsproject aan hun woongebouwen is afgerond. Met een mooie plant en energiebox bedankten we de bewoners voor hun geduld tijdens de uitvoering van de werkzaamheden binnen het project. Een project waar veel is gebeurd en waar we veel van hebben geleerd. Maar waar we vooral ook ontzettend trots zijn op het resultaat!  

Corporaties Drechtsteden willen toenemende druk op de woningmarkt halt toeroepen

Het is volop in de media: de toenemende druk op de woningmarkt in Nederland. Ook in de Drechtsteden zien we dat het steeds moeilijker wordt voor woningzoekenden om een woning te vinden die past bij hun behoeften en portemonnee. Om die reden staat dit onderwerp hoog op de agenda’s van de woningcorporaties in de Drechtsteden.

Corporaties Drechtsteden en HVC versnellen met warmtenet

Vorige week ondertekenden de woningcorporaties in de Drechtsteden en HVC de samenwerkingsovereenkomst ‘Warmtenet Drechtsteden’. In deze overeenkomst spraken ze met elkaar af hoe ze tot 2050 zoveel mogelijk corporatiewoningen gasloos maken en aansluiten op het warmtenet van HVC. Het gaat om maar liefst 5.930 huurwoningen die de komende 5 jaar van het gas af gaan.

Paulus Potter- en Vermeerstraat in Zwijndrecht klaar voor de toekomst!

Op maandag 21 juni 2021 vierden we dat de werkzaamheden aan de P. Potter- en Vermeerstraat e.o. in Zwijndrecht afgerond zijn. In het najaar van 2019 begonnen Trivire en Van Wijnen met de verduurzaming van 168 woningen in Zwijndrecht aan de P. Potter en Vermeerstraat. De woningen zijn hiermee van een label G/F naar label A gegaan. Onlangs heeft Van Wijnen alle werkzaamheden afgerond en kunnen de huurders genieten van hun energiezuinige woning. De bewoners krijgen hiermee aanzienlijk lagere woonlasten, er is minder CO2-uitstoot en de omgeving is een fijnere plek om te wonen!

Heeft u een kamer over voor Kamers met Aandacht?

Op 29 maart 2021 startte in de Dordrecht een wervingscampagne naar 'Kamers met aandacht’; een nieuwe woonoplossing voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen.