Nieuwsoverzicht

Regelmatig plaatsen we nieuwsberichten op onze website. Over onze organisatie, bijzondere projecten die we mogen realiseren al dan niet met onze maatschappelijke partners en  belangrijke huurderszaken. Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Bekijkt u dan regelmatig onze website of schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.

 

Een kijkje in onze keuken voor samenwerkingspartners

In januari 2019 vonden bij Trivire twee kennisateliers plaats. De wijkregisseurs van Trivire lieten deze middagen aan samenwerkingspartners zien waar zij zich mee bezighouden, welke thema’s hun aandacht hebben én op welke terreinen de samenwerking... lees meer

Aan de slag met de energieopgave!

Het is u vast niet ontgaan dat er voor Nederland de komende jaren een grote opgave als het gaat om duurzaamheid en energie. Ook in de Drechtsteden wordt hard gewerkt om een bijdrage te leveren aan deze verduurzamingsslag. Alleen al in januari 2019... lees meer

Plannen 2019 online

Net als ieder jaar, heeft Trivire ook dit jaar weer een jaarplan gemaakt waarin de plannen voor het komende jaar beschreven staan. lees meer