Nieuwsoverzicht

Regelmatig plaatsen we nieuwsberichten op onze website. Over onze organisatie, bijzondere projecten die we mogen realiseren al dan niet met onze maatschappelijke partners en  belangrijke huurderszaken. Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Bekijkt u dan regelmatig onze website of schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.

 

Belactie Trivire naar ouderen

Vanwege het coronavirus worden we geconfronteerd met vergaande isolerende maatregelen. Dit kan er voor zorgen dat ouderen, voor wie eenzaamheid toch al een probleem kan zijn, in een isolement komen of niet de nodige hulp ontvangen. Daarom...

Hulp voor kleine ondernemers en ZZP’ers

De coronacrisis heeft voor met name kleine ondernemers en ZZP’ers ingrijpende financiële gevolgen. Behoort u tot deze groep en heeft u moeite om de komende maanden uw huur aan ons te betalen? Dan verwijzen we u graag door naar de...

Onderhoud mechanische ventilatie bij Bevico ondergebracht

De samenwerkende Drechtsteden corporaties Tablis Wonen en Trivire ondertekenden een overeenkomst met Bevico. Bevico gaat het onderhoud uitvoeren aan de mechanische ventilatie in onze woningen, hiermee zorgen we dat de lucht in uw woning goed...

Verhuur van woningen gaat anders vanwege coronavirus

In ons bericht van vorige week vertelden we u al dat we ook bij Trivire onze diensten aanpassen op de richtlijnen van het RIVM. We hebben toen een aantal maatregelen aangekondigd, maar we zijn er inmiddels achter...

Adviseur Geldzaken bij Trivire op locatie uitgesteld

UPDATE! Vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus, gaat het spreekuur niet door. We bekijken op een later moment wanneer de adviseur geldzaken aanwezig zal zijn bij Trivire. Op maandag 23 maart 2020 start de Week van het geld met als...

Tinka van Rood herbenoemd als bestuurder van Trivire

Bestuurders van woningcorporaties worden sinds de herziening van de Woningwet in 2015 nog maar voor een periode van vier jaar benoemd. Dat betekent dat na deze vier jaar wordt bekeken of de bestuurder nog past bij de...

Eindelijk weer een wijksteunpunt in Oud-Krispijn

Op woensdag 5 februari 2020 opende Trivire haar deuren van het eerste pop-up wijksteunpunt in Oud-Krispijn. Pop-Up Sinds enige tijd gebruiken we bij Trivire het meetinstrument Leefbaarheid, een tool waarmee de leefbaarheidscijfers...

Afrekening stookkosten later dan voorgaande jaren

Door de herziening van de Warmtewet kunnen wij de stookkosten dit jaar later dan u van ons gewend bent met u verrekenen. Helaas kunnen wij niet exact aangeven wanneer wij uw afrekening stookkosten naar u kunnen sturen. Wij doen uiteraard ons best...

Bekijk onze plannen voor 2020!

Onze plannen voor 2020 staan online! Hier kunt u alles lezen over onze activiteiten en projecten die voor het komende jaar op stapel staan. Aan het begin van ieder jaar maken we bij Trivire een jaarplan. Hierin leggen we vast wat we in het...