Bekijk onze resultaten van 2018!

Onze resultaten van 2018 staan online! Hier kunt u alles lezen over onze activiteiten, inspanningen en projecten van het afgelopen jaar.

Ieder jaar maken we bij Trivire een officieel en populair jaarverslag. Hierin leggen we verantwoording af over datgene dat we in het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan. Op deze pagina presenteren we beide jaarverslagen aan u!

Populair jaarverslag

Ons populaire jaarverslag is eigenlijk een prettig leesbare versie van het officiële jaarverslag.In de vorm van een website vertellen we u alles over onze activiteiten, inspanningen en projecten die een bijdrage hebben geleverd aan de vijf kernopgaven uit on ondernemingsplan. Samen met een hoofdstuk over de organisatie kunt u teruglezen wat we op elk terrein hebben gedaan. Bij elkaar geeft het een goed beeld van 2018. Een jaar waarin veel is gebeurd. Bekijk hier onze resultaten van 2018!