Een groen dak voor de Talmaweg: meerdere vliegen in één klap!

Op maandag 24 oktober 2022 startte Roosendaal Landscaping en Consolidated in opdracht van Trivire met het vergroenen van het dak van het woongebouw Zephyr aan de Talmaweg in Dordrecht. Dit is één van de eerste groene daken die Trivire laat aanleggen. Aanleiding was de waterproblematiek in het woongebouw, maar op deze manier vangen we meerdere vliegen in één klap. Want een groen dak heeft meer voordelen!

Oplossing wateroverlast

De woningen op de begane grond van het woongebouw aan de Talmaweg hebben af en toe wateroverlast bij hevige regenval. De riolering kan een grote waterstroom niet aan en de bewoners op de begane grond krijgen daardoor soms natte voeten. Dat is uiteraard niet wat we willen. Daarom gingen we op zoek naar een oplossing voor dit probleem. Water bewaren op het dak is de oplossing waarvoor Trivire gekozen heeft.

Hoe werkt water bergen op het dak?

Allereerst is de bestaande dakbedekking op het dak vervangen door een nieuwe laag dakbedekking en onder de nieuwe dakbedekking hebben we extra isolatie aangebracht. Deze dakbedekking werken we af door er verschillende sedumsoorten op te leggen. Door het aanbrengen van deze laag kan er regenwater bewaard worden op het dak. Het regenwater dat wordt opgeslagen door het sedum wordt vervolgens vertraagd doorgegeven aan het riool. Hiermee komt er dus niet in één keer een grote hoeveelheid water in het riool.

Nog meer voordelen van een groen dak

Naast het oplossen van het waterprobleem, heeft een groen dak nog meer voordelen. Bewoners die direct onder het groene dak wonen, hebben het in de zomer namelijk minder warm en in de winter minder koud. Daarnaast is het voor de bewoners uit de hogere gebouwen die op het dak kijken een mooier gezicht dan de bestaande, zwarte dakbedekking. Het groene dak kleden we ook aan met waterschalen, boomstammen en er ontstaan plekken voor vogels en insecten (bijv. bijen en vlinders) om hun nestje te maken. Dit is goed voor de productie van voedsel en we helpen bedreigde dier- en plantensoorten te blijven bestaan.

Voor de omgeving heeft het groene dak ook voordelen. Het dak heeft namelijk een geluiddempende werking. Het zorgt dus voor minder harde, schelle geluiden in de straat. En een groen dak straalt minder warmte uit dan een verhard en donker oppervlak zoals de bestaande dakbedekking. Doordat dit in de stad vaker voorkomt dan buiten de stad kan het in de stad tot 5 graden warmer zijn. Niet prettig met de opwarmende aarde!

Met deze oplossing werken we aan de wateroverlast en tegelijkertijd aan duurzaamheid. Een win-winsituatie dus!