Jaarlijkse huurprijsaanpassing 2021: huurbevriezing

Ieder jaar ontvangen al onze huurders brief van ons over de jaarlijkse huurprijsaanpassing per 1 juli. Dit jaar hebben we goed nieuws voor hen: de huur van onze woningen wordt niet verhoogd.

Huurbevriezing 2021

De overheid heeft bepaald dat de huren van alle sociale huurwoningen dit jaar niet verhoogd mogen worden. Dit heet huurbevriezing. De overheid heeft dit besluit genomen vanwege de coronacrisis die momenteel nog in volle gang is en hoopt hiermee te voorkomen dat bewoners van een sociale huurwoning te maken krijgen met betalingsproblemen. Deze huurbevriezing zorgt er in ieder geval voor dat de kosten voor wonen voor hen dit jaar ongeveer gelijk blijven. Voor alle huurders met een woning in de vrije huursector geldt het besluit voor deze huurbevriezing niet en voor die woningen mag de huur dus gewoon aangepast worden.

Trivire maakt uitzondering

Bij Trivire vinden we dat ook huurders met een woning in de vrije sector een steuntje in de rug verdienen in deze bijzondere tijd. Daarom maken wij een uitzondering op het besluit van de overheid en verhogen wij ook de huur van onze vrije sector woningen dit jaar niet.

Ambities waarmaken

Bij Trivire hebben we hoge ambities. Zo willen we graag al onze woningen goed onderhouden en verduurzamen. Willen we nieuwe woningen bouwen waar dit kan. En willen we dat iedere buurt en wijk een schone, hele en veilige plek is voor u om te wonen, wat investeringen vraagt op het gebied van leefbaarheid. Dit alles kunnen wij alleen doen als we voldoende geld hebben. Geld dat wij beschikbaar krijgen uit de huuropbrengsten en dus ook uit de jaarlijkse huurprijsaanpassing. Dat de huren dit jaar niet worden verhoogd is goed nieuws voor onze huurders, maar kan aan de andere kant van invloed zijn op de investeringen die wij als organisatie kunnen doen. Wij blijven er uiteraard alles aan doen om onze ambities toch waar te maken!