fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/Lente-verkleind.jpg

In Noord verhuurt Trivire 296 flatwoningen, 184 eengezinswoningen, 22 bovenwoningen en 22 benedenwoningen. De gemiddelde nettohuur (dat is de kale huur) van de Trivirewoningen in Noord is € 426,87. Deze gegevens zijn van september 2014.

Uw aanspreekpunt in de wijk

dinsdag 18 juli 2017

Sinds december 2016 heeft Trivire nieuwe aanspreekpunten met andere werkzaamheden in de wijk: de wijkregisseur. Trivire heeft huurders zelf de keuze...

Wijkbeheer Trivire krijgt een nieuw gezicht

donderdag 8 december 2016

Per 1 december 2016 verandert de dienstverlening van Trivire in haar wijken. Dit betekent dat er nieuwe aanspreekpunten zijn met andere werkzaamheden....

Internationaal kinderfeest Xiejezo

(gerealiseerd Trivire Tientje)

'Op 7 mei 2014 heeft in wijkcentrum Xiejezo in Zwijndrecht het jaarlijkse internationale kinderfeest plaats gevonden. Het was de eerste keer dat vrijwilligster Zarife Polat samen met Welzijnsorganisatie Diverz het feest organiseerde in het wijkcentrum in plaats van de Langeraarstraat.

De middag was zeer geslaagd te noemen. Zwanette’s Sprookjesatelier verzorgde twee workshops die beiden vol zaten. Wesley Kassels, eigenaar van het bedrijf Press en Play, gaf trainingen weerbaarheid en boxen voor jeugd. De middag werd compleet door de aanwezigheid van een DJ, springkussen, Suikerspinnen, smincken en een heerlijk buffet.

De middag was voor jong en oud een groot feest en iedereen kijkt alweer uit naar volgend jaar! Dank aan vrijwilligers, partners Woonkracht10 en Trivire en bezoekers!'

Als huurder van Trivire kunt u een beroep doen op de wijkregisseur in uw wijk. Hieronder leest u wie uw wijkregisseur is. U kunt terecht bij uw wijkregisseur:

  • voor het melden van onveilige situaties
  • met vragen over uw directe woonomgeving
  • als u problemen heeft in uw woonsituatie
  • als u overlast ervaart in uw buurt of met uw buren
  • voor het melden dat er rommel in of om uw woongebouw is dat er niet hoort
  • met ideeën over verbetering van uw buurt of woongebouw

Bereikbaarheid

Heeft u een vraag aan uw wijkregisseur? Neem dan contact op via 078 633 16 00.

Wijkregisseur:  Karin de Vlieger
Wijksteunpunt:  Gerbrandyplein 1

Wijkvisie Noord

Trivire werkt voortdurend aan verbetering van wijken. In wijkvisies leggen wij vast wat nodig is op het gebied van bijvoorbeeld beheer, onderhoud en woonomgeving en welke investeringen daarbij horen. In 2014 hebben we met inbreng van bewoners en wijkpartners een wijkvisie opgesteld voor Noord. In de wijkvisie staan de speerpunten voor de komende vier jaar. Bij de wijkvisie hoort een jaarlijks activiteitenplan met de concrete activiteiten die Trivire voor dat jaar gepland heeft. Elk jaar evalueren we het activiteitenplan. U kunt de wijkvisie op deze pagina downloaden. 

Meepraten over uw wijk?

Bent u geïnteresseerd in de voortgang van het activiteitenplan? Heeft u ideeën of vragen? Wij gaan graag met u in gesprek. U kunt contact opnemen met de afdeling Strategie & Innovatie via telefoonnummer 078 633 16 00 of via een e-mail naar wonentrivirenl.

Wijkvisie Noord