fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/Lente-verkleind.jpg

Participatieraad

De Participatieraad van Trivire is een nieuwe, zelfstandige en onafhankelijke organisatie. Een zelfstandige rechtspersoon voor, door en van huurders. De Participatieraad is de opvolger van de voormalige Huurdersraad van Trivire. Enige leden vanuit de voormalige Huurdersraad en een aantal nieuwe leden, zijn na een sollicitatieprocedure gekozen voor de Participatieraad.

De raad vertegenwoordigt alle huurders van Trivire op beleidsniveau; hij denkt, praat en beslist mee over de dienstverlening van Trivire. De Participatieraad bestaat uit negen personen en onderhoudt contact met de Raad van Commissarissen, de bestuurder en het management van Trivire.

Leden Participatieraad

De Participatieraad bestaat uit:

H. van Eijk (Hans)
B.F.G. van de Giessen (Ben)
J. de Jong (Joyce)
H. Kaptein (Harry)
C. v. Os (Corrie)
H. Schuitema (Hans)

Contact

De Participatieraad heeft een eigen website waar te lezen is waar zij zich mee bezig houden. Ook kunt u via deze website contact opnemen met de Participatieraad.