Skaeve Huse (Merwedehuusjes)

Dordrecht heeft 5 Skaeve Huse op de Kerkeplaat in Dordrecht neergezet. Met deze sobere wooneenheden biedt de gemeente tijdelijk plek aan een kleine groep daklozen met meervoudige problemen, die niet in een bestaande voorziening passen.

Waar komen de Skaeve Huse te staan?

De bedoeling van het college van de gemeente Dordrecht is om de Skaeve Huse voor minimaal 10 jaar realiseren. Aan bewoners en ondernemers is beloofd de Skaeve Huse voor maximaal vijf jaar op de Kerkeplaat in wijk De Staart te vestigen. Permanente huisvesting is gezien het bestemmingsplan op die locatie niet wenselijk en mogelijk. Na vijf jaar verhuizen de Skaeve Huse naar een andere plek, tenzij dan blijkt dat er geen vraag meer naar is. Uiteraard houden we hierbij rekening met ervaringen van de eerste vijf jaar en wordt er tijdig gezocht naar een nieuwe geschikte locatie.

Participatie

De gemeente Dordrecht heeft de beheergroep Skaeve Huse opgericht. Deze beheergroep bestaat uit een vertegenwoordiging van samenwerkingspartners, bewoners en bedrijven. Samen met deze beheergroep maken we afspraken over beheer en inrichting van de openbare ruimte rondom de Skaeve Huse. Op het moment dat Skaeve Huse in gebruik zijn, houdt de beheergroep ook een vinger aan de pols.

Voortgang

In het voorjaar van 2018 is de gemeente Dordrecht begonnen met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de Skaeve Huse, zoals de aanvraag van de omgevingsvergunning, de inrichting van het terrein en de bouw van de units. Op vrijdag 7 december 2018 vierden we de opening van de Skaeve Huse. Daarna kunnen de bewoners intrek nemen in de woningen

Ervaringen

Het idee van Skaeve Huse komt uit Denemarken. Inmiddels zijn er al diverse steden in Nederland die deze woonvorm hebben, waaronder Amsterdam, Tilburg, Arnhem en Hilversum. De ervaringen van de bewoners, de zorginstellingen en de omgeving zijn over het algemeen positief. In Dordrecht hadden zorginstellingen al langer behoefte aan een woonvorm als Skaeve Huse. Door de misstanden onder de Zwijndrechtsebrug, een verzamelplaats voor dak- en thuislozen, is het project in een stroomversnelling terecht gekomen.

Realisatie

Trivire realiseert de woonunits. Bij het realiseren van Skaeve Huse zijn verder betrokken: Leger des Heils, Teamtoeleiding & bemoeizorg, GGZ-partners (Yulius, Bouman / Antes, ASVZ, Leger des Heils) en de Politie.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over het project Skaeve Huse? Neem dan contact op met mevrouw E. van Leeuwen, via mail EH.van.Leeuwen@dordrecht.nl of via tel. 078 770 47 86.