fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/Herfst_web.jpg

Raad van Commissarissen

Een woningcorporatie is een maatschappelijke onderneming met maatschappelijke doelstellingen. De bestuurder is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. De Raad van Commissarissen (RvC) ziet erop toe dat de organisatie haar doelstellingen waarmaakt binnen de wettelijke kaders en met beheersbare risico’s. Ook is de RvC de werkgever van de bestuurder. Daarbij horen werkgeverstaken: aanstelling, gesprekken over voortgang en functioneren, beoordeling en ontslag. De RvC fungeert daarnaast als klankbord voor de bestuurder.

Om deze rol goed te kunnen vervullen, heeft de RvC informatie nodig. Bijvoorbeeld de beleidsvisie, de begroting, managementrapportages en het jaarverslag. Regelmatig voert de RvC formeel en informeel overleg met de bestuurder, het management, de Ondernemingsraad en de Huurdersraad. Bij feestelijke gelegenheden ontmoeten leden van de RvC huurders en medewerkers. Ook volgt de RvC regionale en landelijke ontwikkelingen. Toezicht houden is een vak: het vraagt een actieve kritische houding van de toezichthouders en vooral gezond verstand!

 

 

Kritisch op eigen functioneren

De RvC werkt volgens de regels voor goed bestuur en toezicht van de Aedes Governance Code. Belangrijke thema's daarin zijn transparantie en maatschappelijke verantwoording afleggen. Het reglement van de RvC en de profielschets kunt u op deze pagina downloaden. 

De RvC legt verantwoording af in het jaarverslag, het formele verantwoordingsstuk van Trivire. Ook evalueert de RvC elk jaar het eigen functioneren als toezichthouder, zowel gezamenlijk als individueel. De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).