fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/Lente-verkleind.jpg

Reeland is een multiculturele wijk met een vooroorlogs karakter. De wijk telt ongeveer 11.000 inwoners. Er zijn zowel typische arbeiderswoningen als herenhuizen te vinden, naast boven- en benedenwoningen. Echte hoogbouw ontbreekt. Let eens op het grote aantal glas-in-loodramen in deze wijk.
De spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen (de Merwede-Lingelijn) loopt dwars door de wijk: aan de zuidkant ligt Het Land van Valk met hoofdzakelijk eengezinswoningen. En aan de noordkant de Vogel- en Wantijbuurt. De Wantijbuurt bestaat vooral uit herenhuizen, de Vogelbuurt  is juist heel divers. Op het Vogelplein staat nog een badhuis uit de tijd waarin de meeste woningen nog geen douche of bad hadden. De gemeente Dordrecht heeft een wijkwebsite over Reeland.

Hoe komt u in Reeland?

Reeland grenst aan het centrum en is goed te bereiken via de A16 en de N3.

Voorzieningen

Een bijzondere plek in Reeland is het Wantijpark met daarin het Wantijbad, een openluchtzwembad dat grenst aan het Wantij. In het oosten van de wijk liggen een paar grote sportcomplexen (waaronder dat van FC Dordrecht) en in het zuiden ligt het Leerpark. Winkels vindt u op het Vogelplein en aan de Reeweg Oost.

Woningen van Trivire in Reeland

In Reeland verhuurt Trivire 100 flatwoningen, 176 eengezinswoningen, 28 bovenwoningen en 22 benedenwoningen. De gemiddelde nettohuur (dat is de kale huur) van de Trivirewoningen in het Reeland is € 391,07. Deze gegevens zijn van september 2014.

Uw aanspreekpunt in de wijk

dinsdag 18 juli 2017

Sinds december 2016 heeft Trivire nieuwe aanspreekpunten met andere werkzaamheden in de wijk: de wijkregisseur. Trivire heeft huurders zelf de keuze...

Wijkbeheer Trivire krijgt een nieuw gezicht

donderdag 8 december 2016

Per 1 december 2016 verandert de dienstverlening van Trivire in haar wijken. Dit betekent dat er nieuwe aanspreekpunten zijn met andere werkzaamheden....

Tuinbank Bankaflat

(gerealiseerd Trivire Tientje)

Een aantal bewoners (34) uit de Bankaflat vroegen het Trivire Tientje aan om nieuw tuinmeubilair aan te schaffen voor hun gezamenlijke tuin. Zij hadden deze wens al een aantal jaren, maar het kwam nooit eerder van de grond. Met het Trivire Tientje zagen zij gelijk een goede kans om het tuinmeubilair alsnog aan te schaffen.

Op woensdag 7 mei 2014 is er met alle deelnemers koffie gedronken en is er gebruik gemaakt van de nieuwe tafel en stoelen. Met mooi weer hopen ze dit nog veel vaker te gaan doen deze zomer!

Als huurder van Trivire kunt u een beroep doen op de wijkregisseur in uw wijk. Hieronder leest u wie uw wijkregisseur is. U kunt terecht bij uw wijkregisseur:

  • voor het melden van onveilige situaties
  • met vragen over uw directe woonomgeving
  • als u problemen heeft in uw woonsituatie
  • als u overlast ervaart in uw buurt of met uw buren
  • voor het melden dat er rommel in of om uw woongebouw is dat er niet hoort
  • met ideeën over verbetering van uw buurt of woongebouw

Bereikbaarheid

Heeft u een vraag aan uw wijkregisseur? Neem dan contact op via 078 633 16 00.

Wijkregisseur:  Peter van den Berg
Wijksteunpunt:  Noordendijk 89-02

Wijkvisie Reeland

Trivire werkt voortdurend aan verbetering van wijken. In wijkvisies leggen wij vast wat nodig is op het gebied van bijvoorbeeld beheer, onderhoud en woonomgeving en welke investeringen daarbij horen. In 2012 hebben we met inbreng van bewoners en wijkpartners een wijkvisie opgesteld voor Reeland. In de wijkvisie staan de speerpunten voor de komende vier jaar. Bij de wijkvisie hoort een jaarlijks activiteitenplan met de concrete activiteiten die Trivire voor dat jaar gepland heeft. Elk jaar evalueren we het activiteitenplan.
U kunt de wijkvisie, activiteitenplannen en evaluaties van de activiteitenplannen op deze pagina downloaden. 

Meepraten over uw wijk?

Bent u geïnteresseerd in de voortgang van het activiteitenplan? Heeft u ideeën of vragen? Wij gaan graag met u in gesprek. U kunt contact opnemen met de afdeling Strategie & Innovatie via telefoonnummer 078 633 16 00 of via een e-mail naar wonentrivirenl.

Wijkvisie Reeland

Wijkvisie 2012 Reeland pdf791.46 KB

Download

Activiteitenplan 2013 Reeland pdf286.09 KB

Download

Activiteitenplan 2014 Reeland pdf243.59 KB

Download

Evaluatie activiteitenplan 2013 Reeland pdf303.73 KB

Download

Activiteitenplan 2015 Reeland pdf243.29 KB

Download

Evaluatie activiteitenplan 2014 Reeland pdf252.26 KB

Download

Activiteitenplan 2015 Reeland pdf242.79 KB

Download

Eindevaluatie 2015 Reeland pdf262.25 KB

Download