fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/HR20170920_Safari_Dordrecht_VM_5108WEB.jpg

Als huurder betaalt u naast de kale huurprijs (of nettohuur) een bedrag voor servicekosten. Afhankelijk van hoe u woont, betaalt u bijvoorbeeld voor verlichting, schoonmaak en verwarming van algemene ruimtes, voor het onderhoud van groenvoorzieningen en voor een huismeester of beheerder.
Daarnaast betaalt u overige kosten: vaste bedragen voor bijvoorbeeld het glasfonds, het lampenfonds en het ontstoppingsfonds. Ook betaalt u 5% administratiekosten over uw servicekosten.
 
In uw huurovereenkomst kunt u lezen welke servicekosten u betaalt en welke diensten Trivire hiervoor levert. De servicekosten heten in de huurovereenkomst ‘bijkomende kosten’ of ‘leveringen en diensten’.

Afrekening servicekosten

U betaalt elke maand een voorschot voor de servicekosten. Elk jaar ontvangt u een afrekening van de servicekosten. Daarin verrekenen we de werkelijke kosten met het voorschot dat u heeft betaald. Soms krijgt u geld terug, soms moet u bijbetalen. Verschillen onder de € 2,50 brengen we niet in rekening en betalen we ook niet terug. Als u geld terug krijgt van de servicekosten en Trivire krijgt nog geld van u (bijvoorbeeld vanwege een huurachterstand), dan verrekenen we die bedragen met elkaar.  

Elk jaar een nieuw voorschotbedrag

Elk jaar bepalen we wat het nieuwe voorschotbedrag wordt. Dat doen we op basis van de werkelijke kosten van de afgelopen periode en een kostenberekening voor de nieuwe periode.

Betaling aanpassen

Als het voorschotbedrag verandert, verandert daarmee het huurbedrag dat u elke maand moet betalen aan Trivire.

  • Betaalt u via een automatische incasso of via een acceptgiro? U hoeft niets te doen. Wij passen het huurbedrag aan.
  • Maakt u gebruik van een periodieke overschrijving? Geef uw bank of giro opdracht het maandelijkse huurbedrag te veranderen.
  • Wordt uw huur via bemiddeling van de Sociale Dienst betaald? Informeer de Sociale Dienst zo spoedig mogelijk over het nieuwe bedrag. 

Verhuisd?

Als u bent verhuisd, ontvangt u van ons na uw verhuizing nog een afrekening servicekosten. Die ontvangt u meestal niet direct. Het kan zelfs voorkomen dat u de afrekening pas bijna een jaar later ontvangt. Dat komt doordat Trivire de servicekosten maar één keer per jaar afrekent.

Wat te doen als u het oneens bent met de afrekening servicekosten?

Als u het niet eens bent met de afrekening kunt u ons dat laten weten. Dat kan schriftelijk of telefonisch. Als u zich niet kunt vinden in het antwoord dat u van ons krijgt, kunt u zich wenden tot de Huurcommissie.