fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/Lente-verkleind.jpg

Speciale situaties bij huuropzegging

Als de huurder is overleden

Als de huurder is overleden, zegt een nabestaande de huur op. Naast het huuropzeggingsformulier ontvangen wij in dat geval van de nabestaande:

  • een kopie van de overlijdensakte;
  • een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die de huuropzegging afhandelt.

Als de huurder in een verpleeghuis zit

Als de huurder is opgenomen in een verpleeghuis en zelf de huuropzegging niet kan afhandelen, doet iemand anders dit. Naast het huuropzeggingsformulier ontvangen wij in dat geval van deze persoon:

  • een bewijs van opname in het verpleeghuis;
  • een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die de huuropzegging afhandelt.