fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/Lente-verkleind.jpg

In juni 2017 zette Trivire haar handtekening onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met deurwaarderskantoor Wouters. Beide partijen werken al jaren goed met elkaar samen. Toch was het tijd voor een vernieuwde, duurzame samenwerking!

Maatschappelijke rol

Iedereen weet dat wanneer je een huis huurt je daar huur voor moet betalen. Lukt dat niet dan ontstaat er een betalingsachterstand. Trivire wil deze graag op een goede manier oplossen door bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen. Hoewel we het niet graag doen, kan het voorkomen dat Trivire een deurwaarder in moet schakelen als de huurder de regeling niet nakomt.

Voorheen incasseerde de deurwaarder de schuld namens Trivire en had minder oog voor een mogelijke andere oplossing. In de loop der jaren is die rol veranderd. De deurwaarder heeft meer dan ooit ook een maatschappelijke rol gekregen. De deurwaarder ziet en hoort veel op straat en in de wijk. Ook komt hij bij mensen thuis. Hij zal dan daar waar mogelijk zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en samen met betrokken partijen op zoek gaan naar een passende oplossing.

Nieuwe afspraken

Deurwaarderskantoor Wouters is zich bewust van het veranderde karakter van de rol van deurwaarder. Ook kent hij het gedachtegoed van Trivire. Wouters heeft de afgelopen jaren aangetoond een professionele deurwaarder te zijn die meedenkt in het belang van de huurder. Een deurwaarder waarmee Trivire graag samenwerkt. En over het samenwerken maak je afspraken over wat je kan en mag verwachten van elkaar. Vandaar deze vernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

Terug naar overzicht