fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/HR20170920_Safari_Dordrecht_VM_5108WEB.jpg

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk moment voor burgers, politici en bedrijven. En dus ook voor Trivire en haar klanten. Want vanaf dat moment gaan de politieke partijen hun visie op onder andere wonen presenteren. Maar waarom wachten dachten wij. Waarom zouden we niet nu al met de politieke partijen in gesprek gaan over die dingen die volgens ons belangrijk zijn als het gaat om wonen en zorg in de Drechtsteden? Op die wijze zijn de politieke partijen goed geïnformeerd als zij hun partijprogramma’s aan het schrijven zijn.

Daarom nodigden we alle politieke partijen in de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht uit voor een gesprek. En met succes, want van de 19 politieke partijen die we hebben benaderd, zijn er 12 die positief hebben gereageerd en op onze uitnodiging zijn ingegaan. Bij de gesprekken met de politieke partijen uit Zwijndrecht schuift woningcorporatie Woonkracht10 ook aan.

Onze focus

Als Trivire vragen we in de gesprekken in het bijzonder aandacht voor drie onderwerpen:

·       De ontwikkeling van de sociale huurvoorraad in de Drechtsteden

Uit recent woningmarktonderzoek blijkt dat er in alle economische scenario’s de komende jaren meer sociale huurwoningen nodig zijn.

·       Sterke en gedifferentieerde wijken

Als Trivire willen wij graag deelnemen in nieuwbouwontwikkelingen op nieuwe locaties, zodat we op deze plekken woningen kunnen toevoegen aan de sociale huurvoorraad. Door op deze locaties woningen toe te voegen, kan in bestaande wijken gekeken worden naar de vernieuwing en zo nodige vervanging van de bestaande woningen. Zo werken we samen aan gedifferentieerde en sterke wijken.

·       Aandacht voor wonen met zorg voor kwetsbare groepen

Verspreid over alle gemeenten binnen de Drechtsteden wonen mensen die extra kwetsbaar zijn. Denk hierbij aan mensen die om verschillende redenen adequate zorg en begeleiding nodig hebben. Voor deze mensen moeten we met elkaar bijzondere aandacht hebben, zodat niet alleen zij, maar ook hun omgeving prettig en veilig blijft wonen.

Het resultaat

Op dit moment zijn de gesprekken in volle gang en we kunnen u vertellen dat dit over en weer voor mooie en bijzondere momenten en nieuwe inzichten zorgt.

Terug naar overzicht