fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/HR20170920_Safari_Dordrecht_VM_5108WEB.jpg

Donderdag 23 november 2017 heeft Aedes de Aedes-benchmark resultaten bekend gemaakt. De Aedes-benchmark is een meetinstrument waarmee de woningcorporaties hun presteren onderling kunnen vergelijken op de onderdelen Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. De Aedes-benchmark geeft ons, maar ook u, inzicht in hoe woningcorporaties hun middelen besteden.

Branchevereniging Aedes heeft de benchmark dit jaar voor de vierde keer gehouden en ruim 250.000 huurders naar hun mening gevraagd. 303 woningcorporaties hebben aan de benchmark  meegedaan, waaronder ook Trivire.

Prestaties gehele corporatiesector

Ten opzichte van de Aedes-benchmark van 2016 zijn de prestaties in veel opzichten verbeterd:

Huurders vinden dienstverlening beter

In 2017 waarderen huurders de dienstverlening van woningcorporaties hoger, ondanks steeds lagere bedrijfslasten en minder verhuurpersoneel. Huurders die hun woning verlaten geven de corporatie met een 7,4 een hogere beoordeling (7,2 in 2016). Dat geldt ook voor huurders waarvoor de corporatie een reparatie heeft uitgevoerd, een 7,5 in 2016. Nieuwe huurders zijn met een 7,5 nog even tevreden als vorig jaar. Sinds 2014 is het gemiddelde cijfer dat huurders geven voor de dienstverlening van corporaties met drie tiende gestegen.

Bedrijfslasten verder naar beneden

In 2016 daalden de beïnvloedbare bedrijfslasten met 150 miljoen euro. Corporaties verlaagden hun bedrijfslasten de afgelopen vier jaar met 235 euro per woning. De totale bedrijfslasten stegen echter omdat corporaties meer belastingen en heffingen betalen. De verhuurderheffing steeg met 45 euro per woning.

Huizen energiezuiniger

In de Aedes-benchmark is dit jaar naast de Energie-index ook de CO2-uitstoot van huurwoningen opgenomen. Dit past bij de ambities van woningcorporaties uit de Aedes-woonagenda. Corporaties zijn op weg om gemiddeld energielabel B (Energie-index 1,4) in 2021 te halen: de Energie-index van woningen is gedaald van 1,86 naar 1,73. In 2050 moeten alle corporatiewoningen CO2-neutraal zijn.

Prestaties Trivire

Over de prestaties van Trivire kunnen we het volgende melden:

Huurdersoordeel

Wanneer we kijken naar het onderdeel Huurdersoordeel, scoort Trivire gelijk aan het landelijke gemiddelde. Daar zijn we heel trots op, maar we blijven streven naar een hoger cijfer. Een goede beoordeling van onze klanten vinden we erg belangrijk.

Bedrijfslasten

Onze bedrijfslasten zijn ten opzichte van vorig jaar flink gedaald (van €1335 naar €1031 per woning), maar zijn nog steeds hoger dan het landelijke gemiddelde (€800 per woning). We zetten ons ervoor in om deze daling in onze bedrijfslasten ook in 2018 door te zetten.

Duurzaamheid

Wanneer we kijken naar de duurzaamheid van de woningvoorraad van Trivire, zien we dat onze woningvoorraad ten opzichte van 2017 (Energie-index 1,96) al een stuk duurzamer is dan in 2016 (Energie-index 2,03).We scoren nog wel steeds onder het landelijk gemiddelde (Energie-index 1,73), maar daar gaan we in 2018 verandering in aanbrengen. In dit jaar staan veel energieprojecten binnen onze woningvoorraad gepland.

We zijn tevreden over de uitkomsten van de Aedes-benchmark voor Trivire, maar zien voor 2018 ook nog ruimte voor verbetering. En daar gaan we voor: samen met u en onze maatschappelijke partners!

Terug naar overzicht