fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/HR20170920_Safari_Dordrecht_VM_5108WEB.jpg

Samen met de huurdersraden en de portefeuillehouders Wonen van de gemeenten, ondertekenden de corporatiebestuurders op maandag 4 december 2017 weer de jaarlijkse prestatieafspraken. Zo ook onze bestuurder Tinka van Rood.

Wat zijn jaarlijkse prestatieafspraken?

In 2016 hebben zes woningbouwcorporaties, zes huurdersorganisaties, zes gemeenten in de Drechtsteden én het Drechtstedenbestuur met elkaar prestatieafspraken gemaakt over de verbetering van de woonkwaliteit in de Drechtsteden. Dit waren de regionale Prestatieafspraken Lange Termijn (PALT) die gelden tot 2025.

In de PALT staat beschreven hoe we met elkaar de kwaliteit van de woningvoorraad verder gaan verbeteren. Het gaat daarbij vooral over de bestaande woningvoorraad. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over meer kwaliteit, duurzaam en energiezuinig, over woonkwaliteit in de wijken en over huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Ieder jaar worden deze afspraken voor de lange termijn uitgewerkt in prestatieafspraken voor de korte termijn, namelijk voor het jaar dat volgt. Alle partijen spreken als het ware met elkaar af wat zij het komende jaar gaan doen om de prestatieafspraken voor de lange termijn te realiseren. En dat heeft Trivire nu dus gedaan voor 2018 met de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. Naar verwachting worden de prestatieafspraken van Hendrik Ido Ambacht aanstaande woensdag getekend. De partijen daar hebben iets langer nodig om tot overeenkomst te komen.

Terug naar overzicht