fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/HR20170920_Safari_Dordrecht_VM_5108WEB.jpg

Het college van burgemeester en wethouders wil in Dordrecht vijf Skaeve Huse neerzetten. Deze zeer sobere wooneenheden zijn bedoeld voor een kleine groep daklozen met meervoudige problemen, die niet in een bestaande voorziening passen. Het college wil de Skaeve Huse laten bouwen op de Kerkeplaat, nabij de ruïne van Huis te Merwede. Het gaat om een tijdelijke voorziening voor maximaal vijf jaar. Het college stelt dit voor aan de gemeenteraad.

Dordrecht kent al veel woon- en zorgvoorzieningen voor kwetsbare groepen in de samenleving, waaronder dag- en nachtopvang en beschermd wonen. Toch komen zorgverleners en gemeente tot de conclusie dat er mensen zijn die in geen van deze woonvormen goed op hun plaats zijn. Skaeve Huse kunnen een oplossing zijn voor deze mensen. Ze betalen huur voor deze huisvesting aan woningcorporatie Trivire. Op het terrein is ook regelmatig een beheerder aanwezig. Zorgverleners  houden contact met hun cliënten.

Passend aanbod

De ontwikkeling van Skaeve Huse is onderdeel van de totale opgave 'Thuis in de wijk', waarbij de gemeente werkt aan een nog beter passend aanbod van woon- en zorgvoorzieningen voor kwetsbare groepen in de wijken. Wethouder Karin Lambrechts denkt dat Skaeve Huse een belangrijke aanvulling kunnen zijn op de bestaande voorzieningen. ,,We hebben in goed overleg met zorgpartners, corporatie en politie gezocht naar een geschikte locatie. Niet te dicht bij woningen, niet te ver van voorzieningen."

Ervaringen

Het idee van Skaeve Huse komt uit Denemarken. Inmiddels zijn er al diverse steden in Nederland met deze woonvorm hebben, waaronder Amsterdam, Tilburg, Arnhem en Hilversum. De ervaringen van de bewoners, de zorginstellingen en de omgeving zijn over het algemeen positief. In Dordrecht is de roep om Skaeve Huse naar voren gekomen naar aanleiding van de misstanden onder de Zwijndrechtsebrug, een verzamelplaats voor dak- en thuislozen. 

Proces

Het college heeft bedrijven in de directe omgeving van de beoogde locatie geïnformeerd over het voorstel. Op 18 januari kunnen zij op de locatie nadere informatie krijgen. Indien de gemeenteraad instemt met het voorstel, is een aantal stappen nodig, zoals aanvraag van de omgevingsvergunning, inrichting van het terrein en bouw van de units. Naar verwachting kunnen de Skaeve Huse dan in de tweede helft van dit jaar in gebruik worden genomen.

 

 

Terug naar overzicht