fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/HR20170920_Safari_Dordrecht_VM_5108WEB.jpg

In de afgelopen jaren is de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) van Trivire sterk veranderd. Om die reden leek het ons goed om de RvC van Trivire opnieuw aan u voor te stellen. U leest hier wie de RvC-leden zijn, sinds wanneer ze actief zijn als commissaris bij Trivire, welke rol zij vervullen binnen de raad en wat hun achtergrond is.

Leny Braks

Achtergrond en rol binnen RvC:

Leny Braks is op 1 juli 2011 begonnen als commissaris op voordracht van de huurders. Vanaf 1 juli 2016 is voorzitter van de RvC en daarnaast lid van de remuneratiecommissie. Zij is opgeleid tot bedrijfskundig ingenieur en werkt sinds 2000 in het maatschappelijk domein. Zij heeft gewerkt voor woningcorporaties, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Haar kennisgebieden zijn vooral governance en volkshuisvesting. Zij heeft gekozen voor Trivire omdat in de Drechtsteden een behoorlijke volkshuisvestelijke en sociaaleconomische opgave ligt. Dit betekent voor Trivire een continu omgaan met dilemma’s. De brede taakopvatting van Trivire als het gaat om leefbaarheid en beheer van wijken spreken haar bijzonder aan.

Arco van de Ven

Achtergrond en rol binnen RvC:

Arco van de Ven is op 1 juli 2012 gestart als commissaris bij Trivire en vanaf 1 juli 2016 is hij ook vice-voorzitter van de RvC en voorzitter van de auditcommissie. Zijn kennisgebieden zijn controlling, accounting, risicomanagement en financiering. Na veel interim opdrachten op het gebied van financieel management te hebben uitgevoerd, heeft Arco de overstap gemaakt naar een hoogleraarschap op een universiteit. Om toch verbonden te blijven met een organisatie, was het lidmaatschap van een RvC voor hem een mooie uitkomst. De keuze voor Trivire heeft hij gemaakt vanwege haar maatschappelijke drive: van betekenis zijn op het gebied van leefbaarheid en huisvesting in de Drechtsteden, dit zijn opgaven die hem aanspreken.

Marjan Klein

Achtergrond en rol binnen RvC:

Marjan Klein is sinds november 2016 lid van de RvC. Zij is benoemd als huurderscommissaris, wat betekent dat zij bij de afweging van de verschillende belangen specifieke aandacht heeft voor de belangen van huurder. Haar kennisgebieden zijn vastgoed, bestuurlijke verhoudingen en lokale overheid. In het dagelijks leven is Marjan werkzaam als projectmanager voor gebiedsontwikkelingsprojecten voor gemeenten vanuit een bouwkundige achtergrond. Haar keuze om lid te worden van de RvC van Trivire was een bewuste: de stad Dordrecht kent zij nog vanuit haar jeugd en Trivire is een corporatie met een mooie woningportefeuille.

Ties Tiessen

 

Achtergrond en rol binnen de RvC:

Ties Tiessen is lid van de RvC sinds 12 oktober 2017. Na ruim 30 jaar werkervaring te hebben opgedaan in financiële management/directie functies bij onder meer Ernst & Young accountants, ICT-bedrijven Getronics en Unisys, autoleasebedrijf LeasePlan, pensioenverzekeraar Zwitserleven en bank/verzekeraar SNS REAAL, is hij nu werkzaam als toezichthouder bij organisaties in de profit- en non-profitsector. Waaronder dus Trivire. Een organisatie die hem aanspreekt vanwege haar maatschappelijke opgave. De kennisgebieden van Ties als commissaris zijn financiën, controlling en risicomanagement. Ties is ook lid van de Auditcommissie.

Mieke Reynen

Achtergrond en rol binnen de RvC:

Mieke Reynen is lid van de RvC sinds 1 juli 2016. Na tien jaar als bestuurder in de zorg in Rotterdam Zuid te hebben gewerkt, voegt zij veel kennis en ervaring toe aan de RvC vanuit het zorg- en bestuurlijk perspectief. Daarnaast is zij ook voorzitter van de remuneratie commissie. Deze commissie vervult de werkgeversrol voor de bestuurder bij Trivire. Vanuit deze rollen levert zij graag een bijdrage aan betaalbare huisvesting en een gezond woon en leefklimaat in vitale en veilige woonwijken. Vanuit haar eigen ervaring weet zij hoe belangrijk een fijne woonomgeving en veilig thuis is voor de gezondheid en kwaliteit van leven voor burgers. Hierbij ook aandacht hebben voor de verschillende doelgroepen en kwetsbare burgers vindt zij hierbij erg belangrijk.

Eric Meijer

Achtergrond en rol binnen de RvC:

Eric Meijer is lid van de RvC sinds maart 2011. Hij is deskundig op het gebied van wet- en regelgeving en de rechtspraak. Deze kennis zet hij niet alleen in binnen de RvC. In het dagelijks leven is Eric directeur van een juridisch adviesbureau en directeur van een stichting die zich bezighoudt met bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht en het recht van ruimtelijke ordening.

Zijn motivatie om zich te verbinden aan Trivire heeft te maken met feit dat Eric vindt dat de volkshuisvesting in Nederland zwaar onder vuur ligt. Zo streeft het kabinet naar minder sociale huurwoningen. Dit terwijl de vraag juist toeneemt. Economisch gaat het goed in Nederland maar dat geldt zeker niet voor een groot deel van de bevolking, die afhankelijk is van goedkopere huurwoningen. Daar zet Trivire zich als geen ander voor in.

Terug naar overzicht