Over Trivire

Trivire richt zich als woningcorporatie vooral op mensen met lagere inkomens. Juist hen willen wij een woning met een passende huurprijs kunnen bieden. In 2016 kwamen 1086 Trivirewoningen beschikbaar voor verhuur.

Klanten

Het grootste deel van onze klanten is huurder, maar we zijn er ook voor kopers. Daarnaast zijn verschillende instellingen klant bij Trivire. Denk hierbij aan welzijnsorganisaties, zorginstellingen, bedrijven, gemeenten en winkeliers.

Onderhoud

Trivire onderhoudt haar woningen goed. In 2016 hebben we per huurwoning gemiddeld €1261 besteed aan dagelijks onderhoud. Bovendien hebben we per huurwoning gemiddeld €1058 geïnvesteerd in woningverbetering. Denk hierbij aan renovaties en aan maatregelen met het oog op duurzaamheid.

Eigen organisatie

Trivire is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Onze bedrijfsresultaten staan in dienst van maatschappelijke doelen, in lijn met onze visie:

  • Wij huisvesten bijzondere doelgroepen met een lager inkomen;
  • Wij huisvesten huishoudens met een lager inkomen;
  • Onze huurprijzen zijn betaalbaar waar nodig en marktconform waar het kan;
  • Wij bewaken dat het leefklimaat in buurten en wijken op peil blijft door specifieke inzet op beheer;
  • Wij zorgen voor duurzaamheid en energiebesparing;
  • Wij zijn een vitale en toekomstbestendige organisatie;
  • Onze organisatie biedt een inspirerende werkomgeving gebaseerd op vertrouwen en zelfstandigheid.

Trivire heeft ongeveer 145 medewerkers (omgerekend naar het aantal woningen dat we verhuren, is dat ongeveer één medewerker op 100 woningen). Zij werken voornamelijk vanuit het hoofdkantoor aan de Callistolaan (in Sterrenburg, Dordrecht), of vanuit één van de zes wijksteunpunten van Trivire.

De bestuurder van Trivire is Tinka van Rood. Een Raad van Commissarissen (RvC) houdt op afstand toezicht op de bestuurder. Trivire heeft daarnaast een Huurdersparticipatieraad (HPT) en een Ondernemingsraad. Eén keer per jaar heeft Trivire overleg met maatschappelijke partners en belanghouders over het functioneren van Trivire.