Plannen voor 2018

Wat vliegt de tijd. We zijn alweer ruim een maand onderweg in 2018. Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen voor Trivire, haar klanten en stakeholders. Maar wat gaat 2018 ons brengen? Voor welke uitdagingen staat Trivire in 2018? En hoe denken wij die uitdagingen waar te gaan maken?

 

Een nieuw jaar!

We vroegen het onze bestuurder Tinka van Rood. Hoe kijkt zij terug op haar eerste periode als bestuurder en vooruit naar 2018? Bekijk het filmpje en u krijgt antwoord op al deze vragen!

Jaarplan 2018

Bent u benieuwd naar de plannen van Trivire voor 2018? Leest u dan de populaire versie van ons jaarplan 2018. Hierin leest u wat de belangrijkste opgaven zijn van Trivire in 2018 en wat we in dat jaar concreet gaan doen om die opgaven waar te maken. U leest dus wat u van ons mag verwachten!

Aan het einde van ieder jaar leggen we vervolgens verantwoording af over onze werkzaamheden van het voorliggende jaar. Dit doen we door middel van een formeel en populaire jaarverslag. Zorg dat u ook deze niet mist en houd onze website in de gaten!

De portemonnee van Trivire

Net zoals dat gaat met onze huishoudportemonnee, komt er ook bij Trivire geld binnen en gaat er geld uit. Maar hoe komt Trivire aan dat geld? En waar geeft zij het aan uit? Dat hebben we gevraagd aan onze manager Bedrijfsvoering, Bert van der Ent:

Bert, kun jij kort vertellen wie jij bent en wat je doet bij Trivire?

Ik ben Bert van der Ent, 53 jaar oud en sinds oktober 2015 in dienst als manager bedrijfsvoering/adjunct-directeur bij Trivire. Voordat ik bij Trivire kwam werken heb ik 10 jaar bij HW Wonen gewerkt in min of meer dezelfde functie. Bij Trivire ben ik met circa 25 collega’s verantwoordelijk voor de financiën, het informatiemanagement en facilitaire zaken.

Wanneer we kijken naar de portemonnee van Trivire, hoe komt daar dan geld in?

De belangrijkste inkomstenbron voor Trivire is natuurlijk de huuropbrengst. Deze is voor 2018, inclusief de vergoeding voor de servicekosten, begroot op €99 miljoen. De verkoop van vastgoed gaat ongeveer €6 miljoen ‘in het laatje’ brengen.

En waar geeft Trivire geld aan uit?

In 2018 wordt het meeste geld uitgegeven aan woningverbetering (€33 miljoen), overige bedrijfsuitgaven, zoals verzekeringen, lokale belastingen, kantoor, enz. (€24 miljoen), onderhoud (€20 miljoen), rente (€16 miljoen), heffingen van het rijk (€15 miljoen), aankopen van woningen (€10 miljoen) en personeelskosten (€10 miljoen).

Blijft er wel eens geld ‘over’ in de portemonnee en wat doet Trivire daar dan mee?

Nee, eigenlijk blijft er nooit geld over in de portemonnee. Als we alleen naar het verhuren en onderhouden van onze woningen kijken wel. Dan is er in 2018 sprake van een ‘overschot’ van €19 miljoen. Dit geld wordt in 2018 gebruikt voor het betalen van de geplande woningverbeteringen en aankopen van woningen. In 2018 hebben we dan zelfs nog extra geld nodig. Dit geld krijgen we binnen door nieuwe leningen aan te trekken. Daar worden onze woningen als onderpand voor ingezet.

Kunnen klanten van Trivire ook aangeven waar zij graag zien dat Trivire haar geld aan besteed?

Jazeker, de klanten van Trivire worden onder andere vertegenwoordigd door de Huurders Participatie Raad (HPT). Met de HPT stemmen we vooraf af wat de plannen zijn die Trivire heeft. Mede door de nieuwe Woningwet wordt dat gelukkig steeds meer een ‘tweerichtingen’ verkeer. Ook op andere manieren kunnen klanten, bijvoorbeeld via bewonerscommissies en in de toekomst klantenpanels hun wensen kenbaar maken. Trivire gaat dan in overleg om te kijken of en op welke wijze deze wensen gerealiseerd kunnen worden. Wij vinden wel dat we de afstemming met onze klanten de komende jaren nog verder kunnen verbeteren. Daar werken we aan.

Kun je zeggen dat Trivire een financieel gezond bedrijf is?

Ja, Trivire is een financieel gezond bedrijf. Wat mij betreft moet dat natuurlijk ook zo blijven. We zoeken bij Trivire continu naar de balans tussen de noodzakelijke uitgaven en de betaalbaarheid van onze woningen. De afgelopen periode hebben we daarom ook extra kritisch naar onze organisatie gekeken. De uitgaven die we daarmee besparen kunnen bijvoorbeeld weer worden gebruikt voor het betaalbaar houden van de huren of het uitvoeren van onderhoud.