fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/HR20170920_Safari_Dordrecht_VM_5108WEB.jpg

Visitatierapport

Trivire is lid van Aedes, de overkoepelende belangenorganisatie voor corporaties in Nederland. Daarbij hoort dat Trivire zich een keer in de vier jaar laat beoordelen door een onafhankelijke visitatiecommissie. Die commissie gaat kritisch na of Trivire haar ambities waarmaakt,  of Trivire zich houdt aan de regels van toezicht en wat maatschappelijke belanghouders vinden van de prestaties van Trivire.

In 2015  is Trivire voor de tweede keer gevisiteerd. U vindt het Visitatierapport Trivire 2015 op deze pagina.

Documenten

Trivire legt op verschillende manieren verantwoording af over haar werk. Zo toetsen we bijvoorbeeld door middel van visitatie en bewonerstevredenheidsonderzoek wat onze klanten en belanghouders van ons vinden. In de map 'Verantwoording' vindt u alle documenten waarmee Trivire verantwoording aflegt.

Het belangrijkste document waarmee Trivire jaarlijks verantwoording aflegt, is het jaarverslag. In 2016 hebben we zelfs twee jaarverslagen gemaakt. Het ene jaarverslag is het officiĆ«le jaarverslag. Dit jaarverslag voldoet aan alle voorwaarden die onze toezichthouders van ons vragen. U vindt dit jaarverslag op deze pagina. Het andere jaarverslag is ons populaire jaarverslag. In dit jaarverslag hebben we alle informatie uit het officiĆ«le jaarverslag begrijpelijker en aantrekkelijker vormgegeven. Zo zorgen wij ervoor dat we met plezier en aan iedereen verantwoording afleggen over datgene wat Trivire het voorgaande jaar heeft gedaan.