Voorwaarden en reglementen

 Als huurder van Trivire heeft u bepaalde rechten en plichten. Deze staan beschreven in verschillende voorwaarden en reglementen.